Μετεγγραφές ακαδημαϊκού έτους 2019-2020

Σας διαβιβάζουμε το υπ΄αριθμ …………………… έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων που αφορά στις Μετεγγραφές ακαδημαϊκού έτους 2019-2020.

Επισημαίνουμε ότι οι ηλεκτρονικές αιτήσεις μετεγγραφών υποβάλλονται από την ……………… έως και την ………….., μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (www.minedu.gov.gr) στην ειδική εφαρμογή μετεγγραφών.

κατεβάστε την Εγκύκλιο…