Εγγραφές Αλλοδαπών – Αλλογενών 2019

Σε συνέχεια ηλεκτρονικών μηνυμάτων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, σας επισυνάπτουμε το με αριθμ. 145591/2019 έγγραφο ¨Κύρωση Συμπληρωματικού Πίνακα Εισαγομένων στα Τμήματα», τα με αριθμ. 146360/2019 και  142567/2019 έγγραφα του Υπουργείου που αφορούν στις εγγραφές και στην προθεσμία εγγραφών της ειδικής κατηγορίας φοιτητών «Αλλοδαποί – Αλλογενείς» και το με αριθμ. Πρωτ. Φ.251/ 146543 /Α5 έγγραφο του Υπουργείου που αφορά στις «Εγγραφές στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση»

κατεβάστε την ανακοίνωση…