Γιώργος Σιδερίδης

 

Γιώργος Σιδερίδης

Θέση

Καθηγητής

(σε προσωποπαγή θέση) 

Διεύθυνση

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών {www.mech.uowm.gr} 

Μπακόλα & Σιαλβέρα

50132 Κοζάνη

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλέφωνο (γραφείο): +30 24610 40161 εσωτ. 264

Διεύθυνση e-mail: gsideridis@uowm.gr , gsid@teiwm.gr 

Σπουδές

1982 Διδακτορικό Δίπλωμα στο γνωστικό πεδίο της Πειραματικής Ρευστομηχανικής από το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, Κολλέγιο Queen Mary.

(Δίπλωμα αναγνωρισμένο από το ΔΙΚΑΤΣΑ, νυν ΔΟΑΤΑΠ)

Τίτλος διατριβής: Η ανάπτυξη τύρβης σε περιοδικά παλλόμενη ροή οριακού στρώματος (The growth of turbulence in an oscillatory boundary layer).

1977 Πτυχίο Αεροναυπηγού Μηχανικού από το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, Κολλέγιο Queen Mary.

(Πτυχίο αναγνωρισμένο από το ΔΙΚΑΤΣΑ, νυν ΔΟΑΤΑΠ)

Επαγγελματική Εμπειρία

 

 

Μέλος του ΤΕΕ από το 1984

Ιούν.2019 – σήμερα     Καθηγητής (σε προσωποπαγή θέση), Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

2014 – Ιούν.2019     Καθηγητής, ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Βιομηχανικού Σχεδιασμού

2004 – 2014     Αναπλ. Καθηγητής, ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Βιομηχανικού Σχεδιασμού

2000 – 2004     Επιστημονικός Συνεργάτης, ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Βιομηχανικού Σχεδιασμού

1998 – 2003      Επιστημονικός Συνεργάτης, ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, Τμήμα Οχημάτων

1993 – 1999     Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Χημικών Μηχανικών

1984 – 1993     Διπλ. Μηχανικός, Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (ΕΑΒ), Διεύθυνση Μελετών, Έρευνας & Ανάπτυξης, Τμήμα Αεροδυναμικής, Κατεύθυνσης και Ελέγχου

1982 – 1984     Βοηθός Καθηγητή, Σχολή Ικάρων, Έδρα Προωθητικών Συστημάτων Αεροσκαφών, Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Θερμοδυναμικής (στρατιωτική θητεία)

1977 – 1979     Μεταπτυχιακός Βοηθός (έμμισθος), Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, Κολλέγιο Queen Mary, Τμήμα Αεροναυπηγών Μηχανικών

Full CV

Διδασκαλία Μαθημάτων

Μηχανική Ρευστών Ι (θεωρία και εργαστήριο)

Μηχανική Ρευστών ΙΙ (θεωρία και εργαστήριο)

Αεριοστρόβιλοι και Παραγωγή Ενέργειας

Τεχνική Μηχανική Ι

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

Τυρβώδεις ροές, συνεκτικές ροϊκές δομές, αλληλεπίδραση απόρρου σώματος με οριακό στρώμα, διασπορά βαθμωτού μεγέθους σε σύνθετες ροές (πειραματική προσομοίωση διασποράς αερίων ρύπων στην ατμόσφαιρα).

Δημοσιεύσεις

σε

Google Scholar

Scopus

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

Sideridis G.A., Kastrinakis E.G., Nychas S.G., Rapsomanikis S. (2011). Scalar transport from a planar source in a turbulent boundary layer, Int. J. Heat Mass Transfer, v.54, pp.5337-5347.

Σιδερίδης Γ.Α., Γουδούλας Θ.Β., Τσορμπατζίδης Α., Λιακόπουλος Χ., (2010). Πειραματική Διερεύνηση Υπερηχητικών Ροών Γύρω από Εμβυθισμένα Σώματα,  Πρακτικά 7ου Πανελληνίου Συνεδρίου «Φαινόμενα Ροής Ρευστών», Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Davakis E., Andropoulos S., Sideridis G.A., Kastrinakis E.G., Nychas S.G., Bartzis J.G. (2005). Evaluation of the Lagrangian Particle Dispersion Model DIPCOT Against Data from Wind Tunnel Simulations of Quasi Two-Dimensional Turbulent Flow, Int. J. Environment and Pollution, v. 24, Nos. 1/2/3/4, pp. 114-126.

Sideridis G.A., Kastrinakis E.G., Nychas S.G. (2002). Scalar Transport in a Quasi Two-Dimensional Turbulent Wake Interacting with a Boundary Layer, Int. J. Heat Mass Transfer, v.45/9, pp.1965-1982.

Sideridis G., Kastrinakis E., Nychas S. (2000). Turbulence Production and Transport in Quasi Two-Dimensional Wake \ Boundary Layer Interaction, Journal of the American Institute of Aeronautics and Astronautics (ΑΙΑΑ), v.38/2, pp.259-265.

Sideridis G.A., Kastrinakis E.G., Nychas S.G. (1999). Conditional Analysis of Turbulent Heat Transport in a Quasi Two-Dimensional Wake Interacting with a Boundary Layer, Int. J. Heat Mass Transfer, v.42, pp.3481-3494.

Sideridis G.A., Kastrinakis E.G., Nychas S.G. (1998). Turbulent Heat Flux Measurements in a Quasi Two-Dimensional Flow and in Presence of Large-Scale Structures, Progress in Astronautics and Aeronautics, v.182, pp.255-269.

Sideridis G., Papaspyros J.N.E., Kastrinakis E., Nychas S. (1996). Similarity of Stochastic and Spectral Characteristics of Two Simulated Environmental Flows. Proc. of 3rd International Conference on Environmental Pollution, Editors: A. Anagnostopoulos, P. Day and D. Nicholls, pp.98-104. Thessaloniki, Greece.

Sideridis G., Bernstein L. (1983). A system for phase and intermittency measurements in periodically turbulent flows, J. Phys. E: Sci. Instrum., v.16, pp.136-141.