ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΑΠΙΔΗΣ

Νικόλαος Σ. Σαπίδης

Θέση

Καθηγητής

Διεύθυνση

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών {www.mech.uowm.gr} 

Μπακόλα & Σιαλβέρα

50132 Κοζάνη

Ελλάδα

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλέφωνο (γραφείο): +30 24610 56608

Φαξ: +30 24610 56601

E-mail: nsapidis@uowm.gr

Σπουδές

1993  Ph.D. in Mechanical and Aerospace Sciences, Department of Mechanical Engineering, University of Rochester, USA 

1988  M.S. in Mechanical and Aerospace Sciences, Department of Mechanical Engineering, University of Rochester, USA

1987   M.A. in Applied Mathematics, Department of Mathematics, University of Utah, USA

1985   Δίπλωμα Ναυπηγού Μηχανολόγου Μηχανικού, Τμήμα Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Επαγγελματική Εμπειρία

 

 

2009 – Σήμερα:  Καθηγητής, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

2007 – 2009:    Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

2001 – 2007:    Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

1995 – 2001: Διδάσκων και/ή Ερευνητής, σε διάφορες περιόδους, με τα ιδρύματα: Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Σχολή Ικάρων, Πολυτεχνείο Καταλωνίας (Βαρκελώνη)

1998 – 2000: Μηχανικός CAD/CAE & Ναυπηγός Μηχανολόγος Μηχανικός, Εταιρία Ανάπτυξης της Ναυτικής Τεχνολογίας Α.Ε. (Ε.Α.Ν.Τ.), Π. Φάληρο

1991 – 1993: Consulting Research Scientist, Design Centre, General Motors Research & Development Centre, Warren, MI, USA

Έρευνα  Εργαστήριο

• Μηχανολογική Σχεδίαση: Μέθοδοι Σχεδιασμού και Μοντέλα για Μηχανολογικά Συναρμολογήματα. Χωροταξική/Λειτουργική Σχεδίαση. Αυτόματη Κατασκευή Μηχανολογικών Σχεδίων Προϊόντος βάσει Δεδομένων από Σύστημα Γνώσεων. “Αντίστροφη Μηχανική” Τρισδιάστατου Αντικειμένου.

• Σχεδιασμός με Η/Υ (Computer Aided Design – CAD): Σχεδιασμός  Μοντέλων & Αλγορίθμων. Πληροφοριακά Μοντέλα Προϊόντων και Σχεδιαστικών Διαδικασιών. Υβριδικά Συστήματα CAD Επιφανειών, Στερεών και Διακριτών  Στοιχείων.

• Μοντελοποίηση Καμπυλών και Επιφανειών: Θεωρία Προσέγγισης – Αριθμητική Ανάλυση (Τεχνικές Spline για Προσέγγιση/Παρεμβολή Δεδομένων και Αναπαράσταση Καμπυλών και Επιφανειών), Διαφορική Γεωμετρία για Μορφολογική Ανάλυση και Ποιοτικό Έλεγχο Καμπυλών και Επιφανειών.

• Στερεά Μοντελοποίηση (Solid Modeling): Τοπολογική Ανάλυση Στερεών και Διακριτών Προσεγγίσεών τους (με Τετράεδρα/Πολύεδρα/Τριγωνοποιήσεις) για Μηχανολογική Σχεδίαση και Μελέτη. Τοπολογικά Μοντέλα Στερεών στην Ανάλυση Σχεδιαστικών Περιορισμών.

• Μελέτη Προϊόντων και Συστημάτων με Η/Υ (Computer Aided Engineering – CAE): Υπολογιστικές  Μέθοδοι Ανάλυσης και Παράλληλη Μηχανική Προϊόντων. Αυτόματη Κατασκευή Μοντέλου Πεπερασμένων Στοιχείων από Μοντέλο CAD.

• Εικονική Μηχανική και Προσομοίωση Συστημάτων: Μοντέλα CAD για Εικονική Μηχανική. Εικονική Επιθεώρηση Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων. Εικονική Πρωτοτυποποίηση και Ποιοτικός Έλεγχος Προϊόντων.

• Γραφικά Υπολογιστών (Computer Graphics) & Μηχανική Όραση: Παραγωγή και Επεξεργασία Γεωμετρικών Μοντέλων που βασίζονται σε Διακριτά Στοιχεία («Νέφη Σημείων» είτε Τριγωνοποιήσεις). Επεξεργασία Οπτικών Δεδομένων. Ποιοτικός Έλεγχος με Μηχανική Όραση.

Εργαστήριο Μηχανολογικών Συστημάτων  http://lms.mech.uowm.gr/

Βιογραφικό

Ο Νικόλαος Σ. Σαπίδης είναι Καθηγητής στο γνωστικό αντικείμενο “Υπολογιστικός Σχεδιασμός & Ανάλυση Στοιχείων Μηχανών”, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, όπου και διευθύνει τον Τομέα Κατασκευών και Υλικών. Η έρευνά του σχετίζεται με τους τομείς «Μηχανολογικός Σχεδιασμός», «Σχεδιασμός με Η/Υ (Computer Aided Design – CAD)», «Μελέτη Προϊόντων και Συστημάτων με Η/Υ (Computer Aided Engineering – CAE)», «Εικονική Μηχανική και Προσομοίωση Συστημάτων», και «Γραφικά Υπολογιστών (Computer Graphics) & Μηχανική Όραση». Η έρευνα του έχει δημοσιευθεί σε περισσότερα από 80 papers σε επιστημονικά περιοδικά και βιβλία. Η βιομηχανική του εμπειρία περιλαμβάνει τις δυο εταιρείες: Εταιρία Ανάπτυξης της Ναυτικής Τεχνολογίας Α.Ε. (Ε.Α.Ν.Τ.), Π. Φάληρο, και General Motors (Design Centre, General Motors Research & Development Centre), Warren, MI, USA. Δημοσιευμένα ερευνητικά αποτελέσματα του Ν. Σαπίδη έχουν υλοποιηθεί σε βιομηχανικά συστήματα CAD/CAE από άλλους ερευνητές/μηχανικούς στους οργανισμούς Μ.Ι.Τ., Intergraph Corp., General Motors Design Centre, Tribon (AVEVA), και Mercedes-Benz AG. Ο Ν. Σαπίδης είναι μέλος των Editorial Boards περισσοτέρων από δέκα διεθνών επιστημονικών περιοδικών, περιλαμβανομένων και των Computer-Aided Design (Elsevier), Computer-Aided Design and Applications (Taylor & Francis), and 3D Research (Springer). Ο Ν. Σαπίδης ήταν μέλος των Program Committees περισσοτέρων από  100 διεθνών επιστημονικών συνεδρίων και ήταν “invited Keynote Speaker” 7 διεθνών επιστημονικών συνεδρίων.

Λίστα Μαθημάτων

Μηχανολογικό  Σχέδιο I

Μηχανολογικό  Σχέδιο IΙ

Στατική

Σχεδιασμός με χρήση Η/Υ

Δημοσιεύσεις σε

Scopus

Google Scholar 

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

2019

1) D. Giagopoulos, A. Arailopoulos, I. Chatziparasidis, N. Sapidis, “Optimum Design of Large-scale Systems Considering Material Nonlinearities and Uncertainties”, Computers & Structures 223, 106102, 2019.

2) N. Gabrielides, N. Sapidis, «Cubic Polynomial and Cubic Rational C1 Sign, Monotonicity and Convexity Preserving Hermite interpolation», Journal of Computational and Applied Mathematics 357, pp. 184-203, 2019.

2018

2) D. Giagopoulos, I. Chatziparasidis, N. Sapidis, «Dynamic and Structural Integrity Analysis of a Complete Elevator System through a Mixed Computational-Experimental Finite Element Methodology», Engineering Structures 160, pp. 473-487, 2018.

3) I. Chatziparasidis, D. Giagopoulos, N. Sapidis, «Simulated Dynamic Finite-Element Experiments and Automatic Assembly Synthesis for Mechanical Design Automation», International Journal of Product Lifecycle Management 11(1), pp. 19-46, 2018.

4) N. Gabrielides, N. Sapidis, «C1 Sign, Monotonicity and Convexity Preserving Hermite Polynomial Splines of Variable Degree», Journal of Computational and Applied Mathematics 343, pp. 662-707, 2018.

2017

5) I. Chatziparasidis, N. Sapidis, «Framework to Automate Mechanical-System Design using Multiple Product-Models and Assembly Feature Technology», International Journal of Product Lifecycle Management 10(2), pp. 124-150, 2017.

2016

6) V. Kostas, A. Platis, N. Sapidis, «Performability Assessment of Standalone Photovoltaic Residential Systems», International Journal of Performability Engineering 12(5), pp. 485-500, 2016.