Νικόλαος Ντίνας

Νικόλαος Ντίνας 

Θέση

Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό

Διεύθυνση

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Γραφείο-Εργαστήριο BCM, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών {www.mech.uowm.gr} 

Μπακόλα & Σιαλβέρα

50132 Κοζάνη

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλ. (γραφείο): +30 24610 56631

email: ndinas@uowm.gr

Σπουδές

2014, Μεταπτυχικακό: «Μηχατρονική» – Τμήμα Ηλεκτρολογίας, Πανεπιστήμιο Δυτ, Μακεδονίας (πρώην ΑΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας)

1997 Πτυχίο Μηχανικός Ηλεκτρονικός ΤΕ

Εργαστήριο

Εργαστήριο Βιοϋλικών και Υπολογιστικής Μηχανικής (Laboratory for Biomaterials and Computational Mechanics)  http://bcm.mech.uowm.gr/

Έρευνα

Συστήματα CAD/CAM

Formula SAE

3D Printing

Βιογραφικό

Ο Νικόλαος Ντίνας γεννήθηκε στην Κοζάνη το 1970. Αποφοίτησε από το Λύκειο Κοζάνης και ολοκλήρωσε τις προπτυχιακές σπουδές του στο Τμήμα Ηλεκτρονικής του  «Αλεξάνδριου ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης». Στην συνέχεια πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στο ΑΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στην Κοζάνη στο Τμήμα Ηλεκτρολογίας, με πτυχιακή με θέμα «Συστήματα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (ERP): Κρίσιμοι Παράγοντες Επιτυχίας και  Εφαρμογή στον Ελληνικό Βιομηχανικό Χώρο». Από το 2000 μέχρι το 2004 κατείχε θέση Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού στο τμήμα Αρχιτεκτονικής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας στον Βόλο και από το 2004 μέχρι το 2008 κατείχε θέση Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού στο τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών & Βιομηχανικού Σχεδιασμού στο ΑΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας στην Κοζάνη. Από το 2008 κατέχει θέση Ε.ΔΙ.Π στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας – Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών.

Full CV

Λίστα Μαθημάτων

Μηχανολογικό Σχέδιο Ι ,ΙΙ – Εργαστήριο «Εισαγωγή στο CAD» , (Autocad)

Σχεδίαση με Χρήση Η/Υ – Εργαστήριο  SolidWorks, 

Δημοσιεύσεις σε

SCOPUS

Google Scholar

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

 

Thermodynamic Cycle Analysis of an Automotive Internal Combustion Engine With theCharacteristics of the Commercial BMW N54 Spark-Ignition Model, Nikolaos Ntinas, October 2020.