ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΜΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

 

Στέργιος  Μαρόπουλος 

Θέση

Καθηγητής

Αντιπρύτανης Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης

Διεύθυνση

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Γραφείο:  Κτίριο Διοίκησης ΠΔΜ

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλ. (γραφείο): +30 24610 68013

email: smaropoulos@uowm.gr

Σπουδές

PhD, Μηχανικές ιδιότητες και μικροδομή ειδικών χαλύβων, University of Manchester/UMIST.

MSc, Μηχανικές ιδιότητες και μικροδομή ειδικών χαλύβων, University of Manchester/UMIST.

Δίπλωμα, Μεταλλουργός Μηχανικός, University of Manchester/UMIST

 

Εργαστήριο

«Εργαστήριο Μηχανικών Κατεργασιών και Ποιοτικού Ελέγχου  »

«Κέντρο Δοκιμών Υλικών και Κατασκευών»

“Centre for Testing of Materials and Constructions”

Βιογραφικό

               

Καθηγητής Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (ΠΔΜ).  Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών του Ε.Λ.Κ.Ε.

Διπλωματούχος Μεταλλουργός Μηχανικός. Έλαβε μεταπτυχιακό (MSc) και διδακτορικό (Ph.D) δίπλωμα του ιδίου Πανεπιστημίου.

Μέλος του  Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΣΕΚ) και της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος (ΕΑΠ), Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας. Διευθυντής του θεσμοθετημένου Εργαστηρίου Μηχανικών Κατεργασιών και Ποιοτικού Ελέγχου, του Κέντρου Δοκιμών Υλικών και Κατασκευών, “CTMC”, και  του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Μηχανική Συγκολλήσεων και Μη Καταστροφικός Έλεγχος». Διετέλεσε Προϊστάμενος Τομέα Προηγμένης Βιομηχανικής Παραγωγής του Κέντρου Τεχνολογικής Έρευνας (ΚΤΕ).  

Το ερευνητικό του έργο εστιάζει στη μηχανική συμπεριφορά μεταλλικών υλικών και κατασκευών. Έχει ευρύ δημοσιευμένο έργο σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά διεθνών συνεδριών και έχει βραβευτεί με το Vanadium Award του Institute of Materials για ερευνητική εργασία στους ειδικούς χάλυβες υψηλής αντοχής του Βρετανικού Υπουργείου Άμυνας. Έχει διεξάγει επιστημονικές έρευνες για τον εντοπισμό των αιτιών ατυχημάτων λόγω αστοχίας μεταλλικών εργαλείων και μηχανημάτων σε βιομηχανίες της Βρετανίας. Έχει συμμετάσχει σε πλήθος εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων και έχει εργαστεί στην βιομηχανία κατασκευής μεταλλικών προϊόντων ως υπεύθυνος παραγωγής και ποιοτικού ελέγχου.

Λίστα Μαθημάτων

Στοιχεία Μηχανών 

Τεχνολογία Υλικών

Τριβολογία

Μηχανικές Διαμορφώσεις

 

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

1. S.Maropoulos, J.D.H. Paul and N. Ridley, “Microstructure-property relationships in tempered low alloy Cr-Mo-3.5Ni-V steel” Mater. Sci. and Technology, vol. 9, 1993, pp 1014-1019.

2. N. Ridley, S. Maropoulos and J.D.H. Paul 1994, “Effects of heat treatment on microstructure and mechanical properties of Cr-Mo-3.5Ni-V steel” Mater. Sci. and Technology, vol. 10, 1994, pp 239-249.

The article was awarded the “Vanadium Award” in 1994 by the Institute of Materials.  

3. S. Maropoulos, N. Ridley, J. Kechagias, and S. Karagiannis 2004, Fracture Toughness Evaluation of a H.S.L.A. steel, Engineering Fracture Mechanics, vol 71, 2004, pp 1695-1703.

manufacturing” Rapid Prototyping Journal, vol 10, No 5, 2004, pp 297-30.

4. S. Maropoulos and N. Ridley 2004, “Inclusions and fracture characteristics of HSLA steel forgings”, Materials Science and Engineering A, vol 384, 2004, pp 64-69. 

5. John Kechagias, Vassilis Iakovakis and Stergios Maropoulos, “Using Generalized Regression Neural Network to optimize sloped surface roughness of LOM process” Recent, Vol. 8, no 3a (21a, b), November, 2007, pp.309-312.

 6. John Kechagias, Vassilis Iakovakis, Manolis Katsanos, Stergios Maropoulos, “EDM Electrode manufacture using Rapid Tooling: A review” Journal of Materials Science, 2008, Vol 43, no 8, pp.2522-2535. 

7. Alexander Tsouknidas, Stergios Maropoulos, Savvas Savvakis and Nikolaos Michailidis “The impact of FEM modeling parameters on the computed thermo-mechanical behavior of SLA copper shelled electrodes”, International Journal of Manufacturing, Materials, and Mechanical Engineering, (2011), Vol. 1(3), pp.21-30.

8. Alexander Tsouknidas, Marios Pantazopoulos , Dimitrios Sagris , Dimitrios  Fasnakis, Stergios Maropoulos, Fotini Arabatzi, Nikolaos Michailidis ,
«Weight dependent impact attenuation and stability of athletic footwear», Journal of Biomechanics, Aug 2015, Elsevier.

9. A. Tsouknidas , M. Pantazopoulos , I. Katsoulis , D. Fasnakis , S. Maropoulos , N.Michailidis “Impact absorption capacity of 3D-printed components fabricated by fused deposition modelling”, Materials and Design 102 (2016) 41–44.

10. D. Fasnakis, S. Papanikolaou, Α. Tsouknidas, S Maropoulos, “Premature Fracture during Fatigue testing of reinforced-concrete steel bars, Academic Journal of Manufacturing Engineering, Volume 14 / 2016 Issue 4, 12-17.

11. Dimitris Drougkas, Evagelos Karatsis, Maria Papagiannaki, Serafeim Chatzimoisiadis, Fotini Arabatzi, Stergios Maropoulos, Alexander Tsouknidas, “Gait specific optimisation of composite footwear midsole systems, facilitated through dynamic finite element modelling”, Applied Bionics and Biomechanics, Volume 2018, (2018), Article ID 6520314,  https://doi.org/10.1155/2018/6520314