Ευστάθιος Κωσταντινίδης

Ευστάθιος Κωνσταντινίδης

Θέση

Καθηγητής

Διεύθυνση

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών {www.mech.uowm.gr} 

Μπακόλα & Σιαλβέρα

50132 Κοζάνη

Ελλάδα

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλέφωνο (γραφείο): +30 24610 56754

E-mail: ekonstantinidis{at}uowm.gr

Σπουδές

2001 Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός, King’s College London

1997 Μ.Δ.Ε. στη Μηχανική Χημικών Διεργασιών, University CollegeLondon

1996 Διπλ. Χημικός Μηχανικός, Α.Π.Θ. 

Επαγγελματική Εμπειρία

 

 

2021-σήμερα  Καθηγητής, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, ΠΔΜ

2014-2021  Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, ΠΔΜ

2009-2014     Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, ΠΔΜ

2004-2009  Επίκουρος Καθηγητής (έκτακτος), Τμήμα Μηχανικών Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων, ΠΔΜ

2002-2009 Επίκουρος Καθηγητής (έκτακτος), Τμήμα Μηχανολογίας, (πρώην) ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

2001-2002 Μεταδιδακτορικός Ερευνητικός Συνεργάτης, Τομέας Μηχανικής, King’s College London

1997-2001 Βοηθός Ερευνητής, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, King’s College London

Έρευνα  Εργαστήριο

Ο Δρ Ευστάθιος Κωνσταντινίδης έχει ασχοληθεί με τη βασική έρευνα αλλά και την ανάπτυξη βιομηχανικών διεργασιών με έμφαση σε θεμελιώδη προβλήματα που περιλαμβάνουν ασταθείς και τυρβώδεις ροές με αποκόλληση και την αλληλεπίδραση τους με στερεά σώματα μη-αεροδυναμικής μορφολογίας. Διαθέτει σημαντική τεχνογνωσία σε οπτικές τεχνικές μετρήσεων όπως Laser-Doppler Anemometry και Particle-Image Velocimetry. Παράλληλα, χρησιμοποιεί υπολογιστικές μεθόδους προσομοίωσης των πεδίων ροής όπως LES, RANS, και υβριδικές. Η πρόσφατη έρευνα του αποσκοπεί στην ανάπτυξη αναλυτικών μοντέλων των μη-μόνιμων υδροδυναμικών δυνάμεων επί ταλαντούμενων κυλινδρικών στοιχείων για την προσομοίωση των αλληλεπιδράσεων ρευστών και στερεών. Τα αποτελέσματα της ερευνητικής του δραστηριότητας έχουν δημοσιευτεί σε πλήθος επιστημονικών άρθρων σε διεθνή περιοδικά περιλαμβανομένων των κορυφαίων περιοδικών στο αντικείμενο της μηχανικής των ρευστών, καθώς επίσης και σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων με θέμα κυρίως την αλληλεπίδραση ρευστών και στερεών κατασκευών. Διαθέτει δίπλωμα ευρεσιτεχνίας από τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) με τίτλο  «Εναλλάκτης θερμότητας με ανισομεγέθεις σωλήνες για μείωση επικαθίσεων». Οι περιοχές ερευνητικού του ενδιαφέροντος περιλαμβάνουν:

–       Έλεγχος ασταθών ροών με αποκόλληση

–       Αλληλεπίδραση μη-μόνιμων ροών και κατασκευών

–       Διέγερση ρευστο-ελαστικών  ταλαντώσεων 

–       Δέσμευση κινητικής ενέργειας ανέμων και θαλάσσιων ρευμάτων μέσω μηχανικών ταλαντώσεων

–       Ροϊκά πεδία, μεταφορά θερμότητας και επικαθήσεις σε διατάξεις εναλλακτών θερμότητας

–       Βιο-ιατρικές ροές και υπολογισμός αιμοδυναμικών δεικτών σε αρτηρίες με στένωση

–       Ροές γύρω από ανεμοφράκτες

–       Συνεκτικές δομές σε τυρβώδεις ροές και μέθοδοι ταυτοποίησης

–       Επεξεργασία και ανάλυση ψηφιακών δεδομένων από πεδία ροής

Βιογραφικό

Ο Ευστάθιος Κωνσταντινίδης σπούδασε Χημικός Μηχανικός στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης από όπου αποφοίτησε το 1996. Ακολούθως  πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές εξειδίκευσης (M.Sc.) στη Μηχανική Χημικών Διεργασιών στο University College London από όπου έλαβε τον αντίστοιχο μεταπτυχιακό τίτλο με διάκριση το 1997. Στη συνέχεια έγινε δεκτός με υποτροφία στο τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του King’s College London όπου εκπόνησε διδακτορικό στο γνωστικό αντικείμενο της Μηχανικής Ρευστών και έλαβε τον αντίστοιχο τίτλο το 2001. Παρέμεινε στο King’s College ως μεταδιδακτορικός ερευνητής μέχρι τον Αύγουστο 2002. Υπηρέτησε τη στρατιωτική του θητεία το επόμενο έτος. Από το 2003 και μέχρι το 2009 εργάστηκε ως επιστημονικός συνεργάτης στο (πρώην) Τ.Ε.Ι. και ως διδάσκων Π.Δ.407/82 και στο Πανεπιστήμιο της Δυτικής Μακεδονίας, αμφότερα στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή. Παράλληλα συνέχισε την ερευνητική του δραστηριότητα σε συνεργασία με το King’s College London όπου   σε αναγνώριση της επιστημονικής του συνεισφοράς ανακηρύχθηκε Επισκέπτης Ερευνητής στον τομέα Μηχανικής για διάστημα τριών ετών (2005-2008). Το Μάιο του 2008 εκλέχτηκε στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, θέση στην οποία διορίστηκε το Σεπτέμβριο του 2009. Το 2014 εξελίχθηκε στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή και το 2021 σε αυτήν του Καθηγητή. Έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά προγράμματα που χρηματοδοτήθηκαν από  την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Συμβούλιο Έρευνας και Τεχνολογίας του Ηνωμένου Βασιλείου και εθνικούς πόρους. Η ερευνητική δραστηριότητα του αποτυπώνεται σε πλήθος δημοσιεύσεων σε διεθνή περιοδικά περιλαμβανομένων των κορυφαίων περιοδικών στο αντικείμενο της μηχανικής των ρευστών, καθώς επίσης και σε πρακτικά διεθνών επιστημονικών συνεδρίων, οι οποίες έχουν τύχει αναγνώρισης από την επιστημονική κοινότητα με περισσότερες από 500 έτερο-αναφορές. Είναι μέλος της επιστημονικής επιτροπής διεθνών συνεδρίων  και έχει συνδιοργανώσει το εθνικό συνέδριο ΡΟΗ 2018. Ενεργεί τακτικά ως κριτής για λογαριασμό επιστημονικών περιοδικών καθώς επίσης και ως αξιολογητής ερευνητικών προτάσεων για λογαριασμό Εθνικών Συμβουλίων Έρευνας και Τεχνολογίας σε Ελλάδα, Γαλλία και Ρουμανία.       

Λίστα Μαθημάτων

Λίστα Μαθημάτων που προσφέρονται

Προπτυχιακά: Μηχανική Ρευστών ΙΙ, Μετάδοση Θερμότητας, Πειραματικές Μέθοδοι και Μετρητική Τεχνολογία, Αντλιοστάσια/Σταθμοί Συμπίεσης και Τεχνολογίες Μεταφοράς Ρευστών σε Κλειστούς Αγωγούς

Μεταπτυχιακά: Τεχνολογίες Μετρήσεων και Ελέγχου Διεργασιών Παραγωγής και Μεταφοράς Ενέργειας, Προηγμένη Θερμορευστομηχανική

Δημοσιεύσεις σε

http://orcid.org/0000-0002-2994-5847

https://publons.com/researcher/D-1916-2010

https://scholar.google.com/citations?user=6b36jS8AAAAJ&hl=en&oi=ao

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55931949100

https://www.researchgate.net/profile/Efstathios_Konstantinidis

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

Konstantinidis, E. “Active control of bluff-body flows using plasma actuators.” Actuators, 2019, 8(3):66.  https://doi.org/10.3390/act8030066  

Kelidis, P. and Konstantinidis, E. “Pulsatile flow through a constricted tube: effect of stenosis morphology on hemodynamic parameters.” Computer Methods in Biomechanics and Biomedical Engineering, 2018, 21:7, 479-487. https://dx.doi.org/10.1080/10255842.2018.1481505   

Konstantinidis, E. and Bouris, D. “Vortex synchronization in the cylinder wake due to harmonic and non-harmonic perturbations.” Journal of Fluid Mechanics, 2016, 804:248–77. https://dx.doi.org/10.1017/jfm.2016.527

Konstantinidis, E. “Added mass of a circular cylinder oscillating in a free stream.” Proceedings of the Royal Society A, 2013, 469 (2156) 20130135. http://dx.doi.org/10.1098/rspa.2013.0135 

Konstantinidis, E. and Liang, C. “Dynamic response of a turbulent cylinder wake to sinusoidal inflow perturbations across the lock-on range.” Physics of Fluids, 2011, 23, no 075102. http://dx.doi.org/10.1063/1.3592330