‘Εκτακτο Προσωπικό

ΕΚΤΑΚΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
α/α  Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα email Επιστημονικές Δημοσιεύσεις 

1 

Αραϊλόπουλος Αλέξανδρος

Πολιτικός Μηχανικός, ΑΠΘ,

Μηχανολόγος Μηχανικός, ΠΔΜ

aarailopoulos@uowm.gr

scopus_arailopoulosa 

Βαφειάδης Κυριάκος

Μηχανολόγος Μηχανικός, ΠΔΜ

kvafiadis@uowm.gr

scopus_vafiadisk

google_scholar_vafiadisk 

3

Ζυγανιτίδης Γιάννης

Μηχανολόγος Μηχανικός, ΑΠΘ

izyganitidis@uowm.gr

scopus_zyganitidisi

4

Πάπιστα Ελένη

Χημικός Μηχανικός, ΑΠΘ

epapista@uowm.gr

scopus_papistae

5

Ράλλης Κωνσταντίνος

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, ΔΠΘ

kosrallis@gmail.com

scopus_rallisk1

scopus_rallisk2 

6

Χατζηπαρασίδης Ηρακλής

Μηχανολόγος Μηχανικός, ΤΕΙ Καβάλας

ichatziparasidis@uowm.gr

scopus_chatziparasidisi