ΣΑΒΒΑΣ ΔΟΥΒΑΡΤΖΙΔΗΣ

 

Σάββας Λ. Δουβαρτζίδης

Θέση

Αναπληρωτής Καθηγητής

Διεύθυνση

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών {www.mech.uowm.gr} 

Μπακόλα & Σιαλβέρα

50132 Κοζάνη

Ελλάδα

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλέφωνο (γραφείο): 2461056669

Ε-mail: sdouvartzidis@uowm.gr

Σπουδές

2004 Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

1997 Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Επαγγελματική Εμπειρία

2019-σήμερα Επίκουρος Καθηγητής, ΠΔΜ, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

2014-2019 Επίκουρος Καθηγητής, ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Βιομηχανικού Σχεδιασμού

2005-2011 Ωρομίσθιος Καθηγητής, ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Βιομηχανικού Σχεδιασμού

Έρευνα       Εργαστήριο

Εργαστήριο Μηχανών Εσωτερικής Καύσης

Εργαστήριο Formula SAE

Βιογραφικό

Ο Δρ, Δουβαρτζίδης Λ. Σάββας γεννήθηκε το 1973 στην Κοζάνη και είναι Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ως Μηχανολόγος Μηχανικός το 1997 και ως Διδάκτωρ Μηχανολόγος Μηχανικός το 2004. Η διδακτορική του έρευνα εστιάστηκε στη θεωρητική και πειραματική ανάπτυξη ηλεκτροχημικών στοιχείων καυσίμου στερεών οξειδίων (SOFC). Τη διετία 2005-2006 εκπόνησε με υποτροφία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) μεταδιδακτορική Έρευνα στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας με θέμα «Σχεδιασμός, παρασκευή και χαρακτηρισμός ηλεκτροκαταλυτών για ηλεκτροχημικά στοιχεία καυσίμου SOFC άμεσης τροφοδοσίας αιθανόλης «. Από το 2006 έως το 2011 εργάστηκε ως ωρομίσθιος καθηγητής και από το 2014 είναι Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Βιομηχανικού Σχεδιασμού του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας και τελικά στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Έχει δημοσιεύσει περισσότερες από 30 εργασίες σε διεθνή περιοδικά με κριτές και έχει παρουσιάσει το έργο του σε περισσότερα από 30 παγκόσμια συνέδρια. Έχει μεταφράσει δύο βιβλία και είναι προσκεκλημένος ακαδημαϊκός εκδότης ενός συλλεκτικού επιστημονικού τόμου του περιοδικού Energies. Στα ερευνητικά του ενδιαφέροντα συγκαταλέγονται ο σχεδιασμός και η βελτιστοποίηση θερμικών μηχανών (μηχανές εσωτερικής καύσης, ατμοστρόβιλοι κλπ) και μονάδων παραγωγής ισχύος-θερμότητας, η ανάπτυξη και αξιοποίηση εναλλακτικών καυσίμων, οι καταλυτικές-ηλεκτροχημικές διεργασίες και ο σχεδιασμός ηλεκτροχημικών συστημάτων παραγωγής ενέργειας (fuel cells), οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η αποθήκευση ενέργειας κλπ. Από το 2015 έως σήμερα διδάσκει στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Διαχείριση Ενέργειας στα Κτίρια» του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Επίσης, είναι ο επιστημονικός υπεύθυνος της φοιτητικής ομάδας Perseus Racing Team του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και επιβλέπει το σχεδιασμό, τη βελτιστοποίηση και την κατασκευή αγωνιστικών μονοθέσιων αυτοκινήτων τύπου FSAE.

Πλήρες Βιογραφικό

Λίστα       Μαθημάτων

Προπτυχιακά: Θερμοδυναμική, Μηχανές Εσωτερικής Καύσης Ι και ΙΙ, Ανυψωτικές και Μεταφορικές Μηχανές, Ατμολέβητες-Ατμοστρόβιλοι.

Μεταπτυχιακά: Μετάδοση Θερμότητας, Μηχανολογικά Ενεργειακά Συστήματα, Αναδυόμενες Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Αποθήκευση Ενέργειας.

Δημοσιεύσεις σε

SCOPUS

Google Scholar

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

N. D. Charisiou, S. L. Douvartzides, G. I. Siakavelas, L. Tzounis, V. Sebastian, V. Stolojan, S. J. Hinder, M. A. Baker, K. Polychronopoulou and M. A. Goula, The relationship between reaction temperature and carbon deposition on nickel catalysts based on Al2O3, ZrO2 or SiO2 supports during the biogas dry reforming reaction, Catalysts, 9, 676-698, 2019

S. L. Douvartzides, N. D. Charisiou, K. N. Papageridis and M. A. Goula, Green Diesel: Biomass Feedstocks, Production Technologies, Catalytic Research, Fuel Properties and Performance in Compression Ignition Internal Combustion Engines, Energies, 12, 809-850, 2019 (doi:10.3390/en12050809)

S. Douvartzides and I. Karmalis, Working fluid selection for the Organic Rankine Cycle (ORC) exhaust heat recovery of an internal combustion engine power plant, IOPCS: Materials Science and Engineering, 161(1), 012087, 2016 (doi:10.1088/1757-899X/161/1/012087).

S. Douvartzides and I. Karmalis, Thermal design of a natural gas – diesel dual fuel turbocharged V18 engine for ship propulsion and power plant applications, IOPCS: Materials Science and Engineering, 161(1), 012073, 2016 (doi:10.1088/1757-899X/161/1/012073).

R. Cai, S. Song, B. Ji, W. Yang, Q. Xin, G. Sun, S. Douvartzides and P. Tsiakaras, Benzene electro-oxidation in a PEMFC for phenol and electricity cogeneration, Applied Catalysis B: Environmental, 61(3-4), 184-191, 2005.

F. A. Coutelieris, S. L. Douvartzides and P. E. Tsiakaras, Heat Transfer Phenomena in a Solid Oxide Fuel Cell: An Analytical Approach,Chemical Engineering Science, 60(16), 4423-4430, 2005.

S. Q. Song, S. L. Douvartzides and P. E. Tsiakaras, Exergy Analysis of an Ethanol Fueled Proton Exchange Membrane (PEM) Fuel Cell System for Automobile Applications, Journal of Power Sources, 145(2), 502-514, 2005.

W. J. Zhou, S. Q. Song, W. Z. Li, Z. H. Zhou, G. Q. Sun, Q. Xin, S. Douvartzides and P. Tsiakaras, Direct Ethanol Fuel Cells based on PtSn Anodes: The Effect of Sn Content on the Fuel Cell Performance, Journal of Power Sources, 140(1), 50-58, 2005.

W. J. Zhou, B. Zhou, W. Z. Li, Z. H. Zhou, S. Q. Song, G. Q. Sun, Q. Xin, S. Douvartzides, M. Goula and P. Tsiakaras, Performance Comparison of Low-Temperature Direct Alcohol Fuel Cells With Different Anode Catalysts, Journal of Power Sources, 126(1-2), 16-22,2004.

S. L. Douvartzides, F. A. Coutelieris and P. Tsiakaras, On the Systematic Optimization of Ethanol-Based Electricity Generating Systems in Terms of Energy and Exergy, Journal of Power Sources, 114(2), 203-212, 2003.

S. Douvartzides, F. A. Coutelieris and P. Tsiakaras, Fuel Options for Solid Oxide Fuel Cells: A Thermodynamic Analysis,  AIChE, 49(1), 248-257, 2003.

S. L. Douvartzides and P. E. Tsiakaras. Electrochemically Promoted Catalysis: The case of Ethanol Oxidation over Pt, Journal of Catalysis, 211(2), 521-529, 2002.