Βαρύτης Εμμανουήλ

 

 

Εμμανουήλ Βαρύτης

 

Θέση

Επίκουρος Καθηγητής

 

 

Διεύθυνση

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών {www.mech.uowm.gr} 

Μπακόλα & Σιαλβέρα

50132 Κοζάνη

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

email: evaritis@uowm.gr

Σπουδές

2009 PhD Reverse Engineering and Rapid Prototyping

2004 Μηχανολόγος Μηχανικός

 

 

Εργαστήριο

Εργαστήριο Βιοϋλικών και Υπολογιστικής Μηχανικής

(Laboratory for Biomaterials and Computational Mechanics) http://bcm.mech.uowm.gr/

 

Βιογραφικό

Ο Εμμανουήλ Βαρύτης γεννήθηκε το 1980 στη Θεσσαλονίκη. Είναι μηχανολόγος Μηχανικός και διδάκτορας του ΑΠΘ στον τομέα της Αντίστροφης Μηχανικής και Ταχείας Πρωτοτυποποίησης. Το 2010 ξεκίνησε τη συνεργασία του με το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Βιομηχανικού Σχεδιασμού του ΤΕΙ Δ. Μακεδονίας, ενώ παράλληλα ήταν Επιστημονικός Συνεργάτης στο Εργαστήριο Εργαλειομηχανών και Διαμορφωτικής Μηχανολογίας (ΕΕΔΜ) του τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του  ΑΠΘ από το 2004. Από το 2017 εργάζεται ως Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του ΠΔΜ. Έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από 10 ερευνητικά έργα και έχει δημοσιεύσει πάνω από 20 επιστημονικές εργασίες σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια. Το επιστημονικό του ενδιαφέρον είναι CAD/CAD, design automation, additive manufacturing

 

Λίστα Μαθημάτων

Στοιχεία Μηχανών Ι

Στοιχεία Μηχανών ΙΙ

 

Δημοσιεύσεις σε

SCOPUS

Google Scholar

 

 

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

Ahuja, S., Moideen, A.N., Dudhniwala, A.G., Karatsis, E., Papadakis, L., Varitis, E. (2020) Lumbar stability following graded unilateral and bilateral facetectomy: A finite element model study. Clinical Biomechanics 75,105011

Varitis, E., Rinos, K., Kostis, N. (2020) Model-based definition capabilities and its impact on industrial productivity, 7th International Conference of Manufacturing and Material Engineering, Volume 318

Varitis, E. (2016) A Reverse Engineering method for 3d parametric modeling of geometries based on processing of laser scanning data and a sweep technique. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 161(1),012047

K.-D. Bouzakis a, D. Pantermalis b, I.Mirisidis a, M. Grigoriadou a, E. Varitis a, A. Sakellaridou a, A. Bouzaki a, K. Efstathiou a, S. Theodoridou c, A. Papacharisi c, E. Diamanti. (2016): 3D-laser scanning of the Parthenon west frieze blocks and their digital assembly based on extracted characteristic geometrical details. Journal of Arcaheological Science: Report 6  94-108

Mansour G., Mitsi S., Bouzakis K.-D., Sagris D., Varitis E. (2010): Developed hybrid genetic algorithm for optimizing reverse engineering methods, International Journal of Modern Manufacturing Technologies 2 43-48