Αρετή Κοντογιάννη

 

ΑΡΕΤΗ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ

Θέση

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 

Διεύθυνση

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Γραφείο 208 Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών {www.mech.uowm.gr} 

Μπακόλα & Σιαλβέρα

50132 Κοζάνη

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλ. (γραφείο): +30 24610 56675

Fax: +30 24610 56603

email: akontogianni@uowm.gr

Σπουδές

1998 PhD στις Περιβαλλοντικές Επιστήμες, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

1989 Δίπλωμα Γεωπόνου, ΑΠΘ

Επαγγελματική Εμπειρία

2013 – σήμερα   Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, ΠΔΜ

2013 – 2001        Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Επιστημών Θάλασσας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

1999 – 2003       Λέκτορας, Τμήμα Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Έρευνα / Εργαστήριο

Οικονομική Αξιολόγηση Βιομηχανικών και Ενεργειακών Εξωτερικοτήτων, Οικονομικά της Ενέργειας, Οικονομικά Κλιματικής Αλλαγής

Βιογραφικό

Μέλος της Επιτροπής Τράπεζας της Ελλάδας (ΕΜΕΚΑ) για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής) και κύρια συγγραφέας της Εθνικής Στρατηγικής για τη Προσαρμογή στη Κλιματική Αλλαγή

https://www.bankofgreece.gr/en/the-bank/social-responsibility/sustainability-and-climate-change/ccisc/partners

Έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από 50 ερευνητικά έργα, (συντονίστρια 4 Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων EU FP7- ΗΟΡΙΖΟΝ). Το συγγραφικό της έργο περιλαμβάνει 82 άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά και συλλογικούς τόμους (Σεπτ. 2020). Παρουσίασε την έρευνα της σε πάνω από 100 διεθνή ή εθνικά συνέδρια. Έχει διδακτική εμπειρία 22 ετών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. Σύμφωνα με το Google Scholar Σεπτ 2020 έχει h-index 24 και 2.307 αναφορές  για τις δημοσιευμένες  εργασίες της

Full CV

Λίστα Μαθημάτων

Οικονομική Αξιολόγηση Περιβαλλοντικών και Ενεργειακών Εξωτερικοτήτων, Στρατηγική Διαχείριση, Περιβαλλοντική Διαχείριση, Σπουδαστική Εργασία

Δημοσιεύσεις σε

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=6602902663&zone=

https://scholar.google.gr/citations?hl=el&user=l3oU-EcAAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate

https://www.researchgate.net/profile/Areti_Kontogianni

https://orcid.org/0000-0002-9183-6211

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

 (2020) Behind the scenes: Why are energy efficient home appliances such a hard sell? Resources, Conservation & Recycling 158: 104761 (with D. Damigos, C. Tourkolias, and M. Skourtos)

(2019) Embedding preference uncertainty for environmental amenities in climate change economic assessments: A ‘random’ step forward. Economies (with Damigos D., M. Skourtos, C. Tourkolias and A. Hunt). Vol. 7, 107; doi:10.3390/economies7040107

(2018b) Development of a composite climate change vulnerability index for small craft harbours. Environmental Hazards DOI: 10.1080/17477891.2018.1512469 (with D. Damigos, T. Kyrtzoglou, C. Tourkolias and M. Skourtos)

 (2015d) Cross-sectoral interactions of mitigation and adaptation measures. Climatic Change 128: 381-393 (with Berry P.M., S. Brown, M. Chen, M. Skourtos, O. Rowlands, G. Simpson) http://dx.doi.org/10.1007/s10584-014-1214-0

(2014) Planning globally, protesting locally: patterns in community attitudes towards the installation of wind farms. Renewable Energy, 66: 170-177 (with Ch. Tourkolias, D. Damigos, M. Skourtos) http://dx.doi.org/10.1016/j.renene.2013.11.074

(2012d) Revealing market adaptation to a low carbon transport economy:  Tales of hydrogen futures as perceived by Fuzzy Cognitive Mapping. International Journal of Hydrogen Energy 38 (2): 709–7–722 http://dx.doi.org/10.1016/j.ijhydene.2012.10.101