ΑΓΑΠΗ ΑΛΤΙΝΗ

 

ΑΓΑΠΗ ΑΛΤΙΝΗ

 

Θέση

Επίκουρος Καθηγήτρια

 

Διεύθυνση

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών {www.mech.uowm.gr} 

Μπακόλα & Σιαλβέρα

50132 Κοζάνη, Ελλάδα

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλέφωνο (γραφείο): +30 24610 68081

e-mail: aaltini@uowm.gr

Σπουδές

Registerial Fusion In the Genre of Advertising’

1982 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

         ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΤΜΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

         Πτυχίο Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας         

1996 UNIVERSITY OF SURREY                                                                                                         

         ΜΑ in Linguistics (TESOL)                                             

         Tίτλος Διπλωματικής:  ‘Parasitic Discourse: Generic Sidesequencing &                    

Επαγγελματική Εμπειρία

 

 

 

2019-             Επίκουρος Καθηγητής, ΠΔΜ, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

2008-2019     Επίκουρος Καθηγητής, TEI Δυτ. Μακεδονίας, Τμήμα Μηχανολόγων

                      Μηχανικών & Βιομ. Σχεδιασμού

2003-2007     Επιστημονικός Συνεργάτης, TEI Δυτ. Μακεδονίας, Γραφείο Διασύνδεσης

1991-2008     Καθηγήτρια Εφαρμογών, TEI Δυτ. Μακεδονίας, Τμήμα Ξένων Γλωσσών

                      & Φυσ. Αγωγής

1984-1991     Ωρομίσθια Καθηγήτρια Εφαρμογών, TEI Δυτ. Μακεδονίας, Γενικό Τμήμα

1983-1987     Καθηγήτρια Αγγλικής Γλώσσας,  Φροντιστήριο Ξ. Γλωσσών   

                      ‘ΣΥΓΧΡΟΝΟ’

 

Βιογραφικό

Η Αγάπη Αλτίνη είναι Επίκουρος καθηγήτρια στο τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Παν/μιου Δυτ. Μακεδονίας. Εργάστηκε ως Επίκουρος καθηγήτρια στο τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών & Βιομηχανικού Σχεδιασμού (Τ.Ε.) του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας από  το 2008-2019, και ως Καθηγήτρια Εφαρμογών και ωρομίσθια Καθηγήτρια Εφαρμογών στο Γενικό Τμήμα της Σχολής Διοίκησης & Οικονομίας και στο Κέντρο Ξ. Γλώσσών & Φυσικής Αγωγής του ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας από το 1984-2008.  

Έχει επίσης εργαστεί σε Φροντιστήρια Ξένων Γλωσσών διδάσκοντας Γενικά Αγγλικά σε όλα τα επίπεδα και υπήρξε αξιολογήτρια προφορικού λόγου για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ). Η διδακτική της εμπειρία στο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας μέχρι σήμερα περιλαμβάνει τη διδασκαλία Τεχνικής Ορολογίας στην Αγγλική κυρίως στο τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών & Βιομηχανικού Σχεδιασμού καθώς και στα τμήματα Μηχανικών Περιβάλλοντος (εισαγωγική κατεύθυνση Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης), Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής (εισαγωγική κατεύθυνση Χρηματοοικονομική) και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Η διδακτική της εμπειρία περιλαμβάνει επίσης τη διδασκαλία Αγγλικής γλώσσας στο τμήμα Βιομηχανικής Πληροφορικής (ΠΣΕ) και Ελληνικής σε φοιτητές Erasmus. Συνεργάστηκε με το τμήμα Διασύνδεσης ως επιστημονικός συνεργάτης, με κύρια ευθύνη την οργάνωση συνεδρίων και ημερίδων, την επιμέλεια και μετάφραση του ενημερωτικού υλικού και της ιστοσελίδας του τμήματος, την επιμέλεια και  σύνταξη Επαγγελματικών & Ακαδημαϊκών Οδηγών για τα τμήματα Βιομ. Σχεδιασμού, Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών και Γεωτεχνολογίας Περιβάλλοντος, καθώς και την επιμέλεια και παραγωγή μηνιαίας ηλεκτρονικής εφημερίδας (‘e-news’). Έχει παρακολουθήσει σεμινάρια Γλωσσολογίας, διδασκαλίας της αγγλικής τεχνικής ορολογίας (ESP), διδασκαλίας της αγγλικής γλώσσας με τη χρήση υπολογιστών (CALL), διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης γλώσσας, μεθοδολογίας της διδασκαλίας της αγγλικής γλώσσας (CLILL), σχεδιασμού και παραγωγής διδακτικού υλικού για τη διδασκαλία της αγγλικής τεχνικής ορολογίας, συμβουλευτικής και παιδαγωγικής. Έχει γράψει διδακτικές σημειώσεις αγγλικής τεχνικής ορολογίας για Mηχανολόγους Μηχανικούς, Μηχανικούς Βιομηχανικού Σχεδιασμού, Μηχανικούς Περιβάλλοντος, Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς, Μηχανικούς Βιομηχανικής Πληροφορικής, καθώς και σημειώσεις διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας  σε ξένους φοιτητές (Erasmus).

Αναλυτικό βιογραφικό

 

Λίστα Μαθημάτων

Προπτυχιακά:

•   English I, II, III, IV

•   English I (English for Academic & Specific Purposes – EAP/ESP)

•   English II (English for Academic & Specific Purposes – EAP/ESP)       

 

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

 Saprikis, V., Avlogiaris, G., Katarachia, A., Altini, A., 2019. Examining Behavioral  

 Intention Towards Mobile Augment Reality Apps in Shopping Malls, 34th IBIMA

 Conference, Madrid, Spain