mech.uowm.gr

Υποψήφιοι Διδάκτορες

Υποψήφιοι Διδάκτορες  
Λιάκου Μαρία του Στεφάνου Μεθοδολογίες Αξιολόγησης των Επιπτώσεων των οχημάτων στην Αέρια Ρύπανση των Πόλεων.
Χαραλάμπους Νικόλαος του Ανδρέα Περιοχή Στροβιλομηχανών,ατμοστρόβιλοι και υπολογιστική Μηχανική Ρευστών.
Δοϊνάκης Δημήτριος του Μιχαήλ Μοντέλλα-Μηχανισμοί Μεταφοράς Τεχνολογίας στην Παραγωγική Διαδικασία: Η περίπτωση της Ελληνικής Βιομηχανίας
Κυριακίδου Eλευθερία του Λαζάρου Προσομοίωση και αριστοποίηση διεργασιών σε κυψέλες καυσίμων
Σάμιος Σταύρος του Ιωάννη Ρόφηση  αερίων και χαρακτηρισμός της δομής μικροπορωδών υλικών
Πετρίδου Μελίνα του Αναστασίου Αριθμητική προσομοίωση ροής και μεταφοράς θερμότητας σε δομημένους χώρους
Δεληγιάννη Αγλαϊα του Παναγιώτη Σύνθεση Οργανόφιλων μπετονιτών σε Νανοσύνθετα Πολυπροπυλενίου για χρήσεις στις ελαφριές δομές της αυτοκινητοβιομηχανίας
Μακρής Γεώργιος του Μιχαήλ Βέλτιστα μοντέλα ανάπτυξης Θερμοκοιτίδων επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας για τις αναπτυσσόμενες αγορές
Μαλκογιάννη Αρετή του Κων/νου Υπολογιστική διερεύνηση μη μόνιμης ροής και φαινόμενα αστάθειας  σε ανεμιστήρες μονάδων παραγωγής ισχύος
Πεταλωτή Χριστίνα του Γεωργίου Ρύπανση εσωτερικών χώρων από οργανικές ενώσεις που εκπέμπονται από δομικά υλικά
Νάνος Ευάγγελος του Κων/νου Εφαρμογή έμπειρων συστημάτων στη βελτιστοποίηση ενεργειακών διεργασιών σε θερμοηλεκτρικούς σταθμούς
Ορδουμποζάνης Κων/νος του Θεόδωρου Αναλυτική και πειραματική μελέτη του αερισμού κτιρίων μέσω δικέλυφων αεριζόμενων όψεων με επένδυση φωτοβολταικών στοιχείων        Μελέτη της επίδρασης του φυσικού αερισμού και της διείσδυσης στην ενεργειακή συμπεριφορά των κτιρίων
Παγκούρα Χρυσούλα του Βασιλείου Ανάπτυξη Λειτουργικών  επικαλύψεων σε πορώδη υποστρώματα για περιβαλλοντικές εφαρμογές  Ανάπτυξη καταλυτικών νανοδομημένων επικαλύψεων σε πορώδη υποστρώματα για περιβαλλοντικές εφαρμογές
Παπαμιχαήλ Ιωάννης του Μιχαήλ Ανάπτυξη και αξιολόγηση αντοχών (νέων) μεταλλικών υλικών σε εξειδικευμένα διαβρωτικά περιβάλλοντα μονάδων ατμοηλεκτρικών σταθμών παραγωγής ενέργειας
Ντάβος Νικόλαος του Κωνσταντίνου Υγρά Βιοκαύσιμα: Ανάλυση, Μοντελοποίηση και Στρατηγικός Σχεδιασμός
Ακριτίδης Νικόλαος του Θεοδώρου Mεταβατικά φαινόμενα λειτουργίας αεριοστροβίλων σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνδυασμένου κύκλου
Σιδηρόπουλος Αναστάσιος του Δημητρίου Η χρήση του μοντέλου εισροών-εκροών για περιβαλλοντικά φιλική ανάπτυξη στη μεταλιγνιτική περίοδο. Εφαρμογή στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
Ναούμ Μαριάνθη,   Συμβολή στην Ανάπτυξη Μετεωρολογικών Προτύπων Υψηλής Ανάλυσης για την Παροχή Κλιματικών Στοιχείων σε Ενεργειακές Εφαρμογές Δομημένων Περιοχών
Σουκατζίδης Φίλιππος του Αναστασίου Μελέτη και χρήση της τεχνολογίας τόρνευσης με υδροκοπή στην κατεργασία υψηλής διαστασιακής και ποιοτικής ακρίβειας μεταλλικών και μη μεταλλικών υλικών
Υδραίος Δημήτριος του Γρηγορίου Προβλήματα και Εκπομπές Σωματιδίων από τις Χωματερές
Πάπιστα Ελένη του Ιωάννη Ανάπτυξη καινοτόμων καταλυτικών συστημάτων μέσω της συνέργειας δομικών και επιφανειακών προωθητών για τον ταυτόχρονο περιορισμό των εκπομπών οξειδίων (ΝΟx) και υποξειδίου του Αζώτου (Ν2O)
Ζαφειρίου Νικόλαος του Φιλίππου Technical and Economic evaluation of integrated CO2 sequestration via methanol and /or DME production 
Πατιάς Γεώργιος του Πέτρου Ενσωμάτωση φωτοβολταϊκών  συστημάτων και συγκεντρωτικών φωτοβολταϊκών συστημάτων στο κτιριακό περιβάλλον  
Σακελλάρης Ιωάννης του Αναστασίου « Μελέτη Ποιότητας Αέρα σε Εσωτερικούς Χώρους μέσω μετρήσεων και μοντελοποίησης »
Φραγκουλίδου Αναστασίατου Σταύρου « ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ – με έμφαση στις ενεργειακές παραμέτρους - ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ''ΕΞΥΠΝΩΝ ΠΟΛΕΩΝ- SMART CITIES ''»
Τσιόγκας Βασίλειος  
Χρηστίδης Σταύρος του Γεωργίου Ανάπτυξη προηγμένων υλικών για την απομάκρυνση υδραγύρου από καπναέρια “Development of advanced materials for mercury removal from flue gases”.