mech.uowm.gr

Χαιρετισμός Προέδρου

Το τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών εκπαιδεύει νέα και δραστήρια άτομα να αναμιγνύουν βασικές αρχές παραδοσιακής μηχανικής με αναδυόμενες τεχνολογίες για να δημιουργήσουν και να προτείνουν πραγματικά καινοτόμες λύσεις, να σχεδιάσουν νέα μηχανολογικά συστήματα και να αναλύσουντεχνολογικά προβλήματα.


Η επιστήμη του Mηχανολόγου Mηχανικού είναι η πιο παλιά και ευρεία επιστήμη μηχανικού. Αναδύθηκε ως επιστημονική περιοχή κατά τη βιομηχανική επανάσταση στην Ευρώπη το 18ο αιώνα, αλλά η ανάπτυξή της ανάγεται αρκετές χιλιάδες χρόνια πίσω, ίσως στο πρώτο κοπτικό εργαλείο από πέτρα που κατασκευάσθηκε από άνθρωπο. Η περιοχή εξελίσσεται διαρκώς, ενσωματώνοντας προόδους στην τεχνολογία, και σήμερα οι Mηχανολόγοι Mηχανικοί συνεισφέρουν σε εξελίξεις αιχμής, όπως τα σύνθετα υλικά, η μηχατρονική και η νανοτεχνολογία.
Αλλά γιατί κάποιος να σπουδάσει Μηχανολόγος Μηχανικός στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας στην Κοζάνη;


Διότι σήμερα, εν μέσω ανατροπών και αλλαγών που μεταβάλλουν το τεχνολογικό, οικονομικό, κοινωνικό και πολιτιστικό τοπίο, εμείς εδώ στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας έχουμε επιλέξει να βαδίζουμε μέσα από τις διαδικασίες του τρίπτυχου «εκπαίδευση – έρευνα – καινοτομία». Ένα τρίπτυχο, στο οποίο επενδύουμε με όλες μας τις δυνάμεις, ως το κλειδί που θα ανοίξει τις πόρτες της προόδου του τόπου μας, που θα βοηθήσει να δημιουργήσουμε νέες θέσεις ποιοτικής απασχόλησης και να αντιστρέψουμε τα αρνητικά που βιώνουμε. Χωρίς καινοτομία χάνουμε το τρένο της ανταγωνιστικότητας. Χωρίς εκπαίδευση χάνουμε την παραγωγικότητά μας. Χωρίς έρευνα, χάνουμε την «κοινωνία της γνώσης».


Η σύγχρονη μηχανολογία απαιτεί ανθρώπους που είναι σε θέση να συνδυάσουν ένα ευρύτατο φάσμα τεχνολογικών, επιστημονικών, δημιουργικών και διοικητικών δεξιοτήτων για την επίτευξη στόχων σε τομείς που αφορούν τη μηχανική, την παραγωγή και διαχείριση ενέργειας, την περιβαλλοντική διαχείριση, την κατασκευαστική μηχανική, την τεχνολογική καινοτομία και την ανάπτυξη. Στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας υπερηφανευόμαστε για τη χρήση σύγχρονων συστημάτων σαν βάση προσέγγισης για την ανάπτυξη από τους φοιτητές μας δεξιοτήτων στην εφαρμοσμένη μηχανολογία. Έχουμε επίσης επενδύσει σε μεγάλο βαθμό σε σημαντικούς νέους τομείς της μηχανικής και μηχανολογίας, όπως η ταχεία προτυποποίηση, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και οι τεχνολογίες σχεδιασμού και ελέγχου περιβάλλοντος και παραγωγικών διαδικασιών.


Το Τμήμα μας μέσα από συνεχείς και επίπονες προσπάθειες δεκαπέντε και πλέον ετών έχει κατορθώσει σήμερα να κατέχει ισοδύναμα μια θέση ανάμεσα στα Τμήματα Μηχανολόγων Μηχανικών της χώρας. Πολλά μέλη του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού του Τμήματος σημειώνουν σημαντικές ερευνητικές επιτυχίες, οδηγώντας το Τμήμα στη διεθνή αναγνώριση και καταξίωση. Με την εισαγωγή σας στο Τμήμα, σας προσφέρεται μία μοναδική ευκαιρία να αποκτήσετε πανεπιστημιακή εκπαίδευση που οδηγεί στο Δίπλωμα του Μηχανολόγου Μηχανικού. Η επιστήμη του Mηχανολόγου Mηχανικού απαιτεί την κατανόηση θεμελιωδών εννοιών, όπως μηχανική, κινηματική, θερμοδυναμική, επιστήμη υλικών και ανάλυση κατασκευών. Ο Mηχανολόγος Mηχανικός χρησιμοποιεί τις έννοιες αυτές μαζί με εργαλεία, όπως «μηχανική με την υποβοήθηση υπολογιστή» (computer-aided engineering) και «διαχείριση κύκλου ζωής προϊόντων» (product lifecycle management), για να αναλύσει και να σχεδιάσει από τις πιο απλές συσκευές και εγκαταστάσεις, όπως κεντρική θέρμανση μιας πολυκατοικίας, μέχρι τις πλέον σύνθετες, όπως τεχνητές καρδιές, ρομποτικά συστήματα, αεροπλάνα, αυτοκίνητα, δορυφόρους και εργοστάσια παραγωγής προϊόντων και ηλεκτρικής ενέργειας.


Στην πράξη, o Mηχανολόγος Mηχανικός έχει ρόλο στα περισσότερα συστήματα με τα οποία οι άνθρωποι εργάζονται, μετακινούνται, ζεσταίνονται/ψύχονται και ψυχαγωγούνται. Συμμετέχει ενεργά στην προστασία του περιβάλλοντος με την επεξεργασία στερεών, υγρών και αέριων αποβλήτων, στο σχεδιασμό αποδοτικότερων συσκευών (εξοικονόμηση ενέργειας και νερού) και στη δέσμευση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου, καθώς και στην ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.


Το επάγγελμα του Μηχανολόγου Μηχανικού έχει διαχρονικά την πλέον σταθερή ζήτηση στην αγορά εργασίας λόγω της ευρύτητας του αντικειμένου του που επιτρέπει στους Μηχανολόγους Μηχανικούς να μπορούν να εργασθούν με άνεση σε διαφορετικούς κλάδους της οικονομίας, όπως είναι η βιομηχανία, η ενέργεια, η οικοδομή και οι κατασκευές, οι μεταφορές, η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, το ελεύθερο επάγγελμα, κ.α. Σύμφωνα με στοιχεία που έχει συλλέξει το Τμήμα, το ποσοστό απασχόλησης των αποφοίτων του είναι ιδιαίτερα υψηλό, ακόμη και εν μέσω της οικονομική κρίσης.


Ο ζωτικός χώρος επαγγελματικής δραστηριοποίησής σας επεκτείνεται πέρα από τα ελληνικά σύνορα, οι ευκαιρίες είναι απεριόριστες αλλά και ιδιαίτερα σκληρός ο ανταγωνισμός που οφείλετε να αντιμετωπίσετε. Οι Καθηγητές του Τμήματος είμαστε στη διάθεσή σας και κάνουμε ό,τι είναι εφικτό για να καλύψουμε τις εκπαιδευτικές ανάγκες και να σταθούμε αρωγοί στην προσπάθειά σας. Παρά τις αντίξοες οικονομικές συνθήκες, προσπαθούμε να αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους διαθέσιμους πόρους και υποδομές για να ενισχύσουμε την ποιότητα της προσφερόμενης εκπαίδευσης.


Εκ μέρους των Καθηγητών και του Προσωπικού του Τμήματος, εύχομαι σε όλους και σε όλες καλή δουλειά, καλή δύναμη και καλή επιτυχία στις σπουδές σας.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος
Ιωάννης Μπακούρος, Καθηγητής