mech.uowm.gr
  • Λ. Γκουτζιομήτρος - tel. 24610-68000 - ()
  • Ι. Κάρμαλης  - tel. 24610-68000 - ()
  • Α. Πάσχου  - tel. 24610-68000 - ()

Σας υπενθυμίζουμε ότι έως και την Κυριακή 14 Μαΐου 2017, θα είναι εφικτή η διαδικασία της ηλεκτρονικής αξιολόγησης του διδακτικού έργου από τους/τις φοιτητές/τριες των Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017.

Δείτε τη σχετική ανακοίνωση [pdf]

Position

Assistant Professor in PPC position:
«Materials Manufacturing Processing for Applications in Energy Systems»

mirisidis

Address

University of Western Macedonia

Mechanical Engineering Department

Bakola & Sialvera str., 50100 Kozani, Greece

Office: 207

Contact Data

Tel.: +30 24610 56700

E-mail:

 

Curriculum Vitae

-  Mechanical Engineering Department, Aristotle University of

   Thessaloniki (A.U.TH.), Year 1996 – 2001.

-  PhD Thesis in Cutting parameters optimization during milling with

   PVD coated tools, (A.U.TH.), Year 2001 – 2006.

Course Catalogue

1.  (108) Machine Elements I

2.  (110) Strength of Materials

3.  (114) Basic Fundamentals of Machining

4.  (138) Machine Elements II

Research areas

       Manufacturing Engineering

       Cutting parameters optimization

       Design and optimization of mechanical structures

       Computer Numerical Control

       Materials mechanical behavior

Scientific contribution

Participation in 11 research projects

Reviewer in 5 International Journals

24 Publications in peer review journals

47 Publications in International Conference Proceedings

19 Publications in National Conference Proceedings

Total Citations: 234

h-index: 9

Selected Publications

       K.-D. Bouzakis, I. Mirisidis, E. Varitis, N. Michailidis, S. Kompogiannis, K. Efstathiou, D. Pandermalis, D. Maraziotis, C. Vasiliadis, In scale replica production of the relief surfaces of Parthenon frieze stones in conjunction with rapid prototyping methods and casting plaster in rubber molds, Proceedings of the 5th International Conference on Manufacturing Engineering (ICMEN), October 1 – 3, 2014, Thessaloniki, Greece, pp. 273 – 281.

       K.-D. Bouzakis, I. Mirisidis, N. Michailidis, G. Skordaris, K. Efstathiou, G. Erkens, High performance milling by coated tools and increased feed rates, 2nd International Conference on High Performance Cutting- CIRP HPC, June 12-13, 2006, Vancouver, British Columbia, Canada.

       K.-D. Bouzakis, I. Mirisidis, N. Michailidis, E. Lili, A. Sampris, G. Erkens, R. Cremer, Wear of tools coated tools with various PVD films: Correlation with impact test results by means of FEM simulations, Plasma Processes & Polymers, 4 (2007) 301-310.

       K.D. Bouzakis, I. Mirisidis, Sp.G. Pantelakis, A.N. Chamos, Fatigue induced alteration of the superficial strength properties of 2024 aluminum alloy, Journal of Materials Sciences & Technology, 27 (9) (2011) 776-784.

       K.-D. Bouzakis, N. Michailidis, S. Gerardis, M. Batsiolas, M. Papa, E. Lili, I. Mirisidis, J. Mueller, R. Cremer, An innovative methodology for the performance evaluation of coated cemented carbide inserts in milling of Inconel 718, CIRP Annals - Manufacturing Technology, 56/1 (2007) 77-80.

       G. Erkens, R. Cremer, T. Hamoudi, K.-D. Bouzakis, I. Mirisidis, S. Hadjiyiannis, G. Skordaris, A. Asimakopoulos, S. Kombogiannis, J. Anastopoulos, K. Efstathiou, Supernitrides: A novel generation of PVD hard coatings to meet the requirements of high demanding cutting applications, CIRP Annals - Manufacturing Technology, 52/1 (2003) 65-68.

Την Τρίτη 21 Μαρτίου 2017 σε περιμένουμε από 10:00-15:00 στην Εθελοντική Αιμοδοσία που διοργανώνει η Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας σε συνεργασία με το Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών Κοζάνης «Γέφυρα Ζωής». Η αιμοδοσία θα διεξαχθεί στο κτίριο των Τμημάτων Μηχανολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος (Μπακόλα και Σιαλβέρα, Κοζάνη).

Δείτε το συννημένο [pdf]

Position

Lecturer

 

Address

University of Western Macedonia

Department Mechanical Engineering

Bakola & Sialvera, 50100 Kozani, 
Greece, 
Office: 205

 

Contact Data

Tel.: +30 24610 56644

e-mail: 

Relationship

Member of the academic staff since 2014

 

 Curriculum Vitae

- Department of Mechanical Engineering, National Technical University of Athens (NTUA), Year 1991 – 1996.

- Interdisciplinary Programme of Postgraduate Studies “Environment & Development”, NTUA, 1999 – 2001.

- PhD thesis: “Theoretical and experimental investigation of a solar solid desiccant air-conditioning system”, Aristotle University of Thessaloniki (AUTH) – National Center for Scientific Research (NCSR) Demokritos, 2005 – 2010.

Course Catalogue

207. Heating, Ventilation & Air-Conditioning in Buildings

251. Energy Planning in Buildings I

327. Energy Planning in Buildings II

390 . Renewable Energy Laboratory

 

Professional Experience

- Research associate in the Solar and other Energy Systems Laboratory, NCSR DEMOKRITOS (SESL/NCSR “D”). Testing and Evaluation of products powered by Renewable Energy Sources. Implementation of European and National R&D Programs.

- Teaching associate in the Technological Educational Institute of Piraeus, School of Technological applications, Mechanical Engineering Department in the field of thermal engineering

- Research associate in Fluids Section, Mechanical Engineering Department, NTUA, in the scientific field of Solar Cooling

- Research associate in the Laboratory of Industrial and Energy Economics (IEEE), Chemical Engineering Department, NTUA, in the scientific field of Planning of Renewable Energy Sources Penetration in Islands and isolated areas

Selected Publications

- Panaras G., Mathioulakis E., Belessiotis V., Kyriakis N., 2010. Τheoretical and experimental investigation of a desiccant air-conditioning system. Renewable Energy 35, 1368-1375

- Panaras G., Mathioulakis E., Belessiotis V., Kyriakis N., 2010. Experimental validation of a simplified approach for a desiccant wheel model. Energy and Buildings, 42(10), 1719-1725

- Panaras G., Mathioulakis E., Belessiotis V., 2011. Solid desiccant air-conditioning systems – Design Parameters. Energy 36(5), 2399-2406

- Panaras G., Mathioulakis E., Belessiotis V., 2011. Proposal of a control strategy for desiccant air-conditioning systems. Energy 36(9), 5666-5676

- Panaras G., Mathioulakis E., Belessiotis V., 2011. Energy saving in buildings through the use of solar air-conditioning technologies: Problems and prospects 1st National Conference: Architecture, energy and environment in buildings and cities. Athens, 2011

- Mathioulakis E., Panaras G., Belessiotis V., 2012. Uncertainty in estimating the performance of solar thermal systems. Solar Energy 86(11), 3450-3459

- Panaras G., Mathioulakis E., Belessiotis V., 2013. Investigation of the performance of a combined solar thermal heat pump hot water system. Solar Energy 93, 169-182

Research Interests

- Solar thermal system technologies. Experimental investigation and modeling.

- HVAC system technologies. Experimental investigation and modeling.

- Assessment of the performance of energy technologies and estimation of the uncertainties of the measured quantities

Στη ενότητα αυτή θα βρείτε Ανακοινώσεις σε σχέση με την εξέλιξη και τα σχετικά έγγραφα που αφορούν εκλογές-εξελίξεις Καθηγητών του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών.

 


 

Πληροφορίες:

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών (τηλέφωνο 24610-56602, διεύθυνση: Μπακόλα και Σιαλβέρα, 501.00 Κοζάνη).

 

 


 

Εμφάνιση #   

Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο "Αξιοπιστία, Συντήρηση και Διαχείριση Τεχνολογίας και Καινοτομίας"

Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Νέες και καθαρές τεχνολογίες ενεργειακής αξιοποίησης ανθράκων και μη συμβατικών στερεών καυσίμων».

Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μηχανική Ρευστών. Υπολογιστική Ανάλυση, σχεδίαση και λειτουργία Στροβιλομηχανών και Ενεργειακών Συστημάτων».

Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Πειραματική και Υπολογιστική Ανάλυση Δυναμικών Φαινομένων στη Μηχανική των Ρευστών»

Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένη Επιχειρησιακή Έρευνα στη Βιομηχανική Διοίκηση»

Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία σε Ενεργειακά Συστήματα»

Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Τεχνολογία Μεταλλικών Υλικών για Ενεργειακές Εφαρμογές»

Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Τεχνική Χημικών Διεργασιών με έμφαση στην αέρια ρύπανση και στις πειραματικές μεθόδους» Νέο