mech.uowm.gr

Ανακοίνωση για την Αριθμητική Ανάλυση και Προσομοίωση

Σας ενημερώνουμε ότι το μάθημα Αριθμητική Ανάλυση και Προσομοίωση της Τρίτης 21/2, 5:00-7:00 δεν θα πραγματοποιηθεί και μεταφέρεται για τη Δευτέρα 20/2, 9:00-12:00 στην αίθουσα 1 του ΤΜΜ. Τα εργαστηριακά μαθήματα θα ξεκινήσουν από την μεθεπόμενη εβδομάδα.

 

Οι διδάσκοντες,

Ρ.Ε.Π Σωτηροπούλου – Μ. Πολίτης

Επιλογή φοιτητών στο πλαίσιο των ανταποδοτικών υποτροφιών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

Οι φοιτητές οι οποίοι επιλέχθηκαν για τη χορήγηση ανταποδοτικών υποτροφιών στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2016-17 και κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2017-18, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφηκε στη σχετική προκήρυξη, είναι οι εξής:

 

 

Εαρινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2016-17

  1. Σαΐας Χάνα Άννα

  2. Γιαννακούλα Αμαλία

  3. Δασόπουλος Διονύσιος

  4. Μπασνάς Χρήστος

Χειμερινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2017-18

  1. Σβολάκης Γρηγόριος

  2. Παππάς Ευθύμιος

  3. Τσακίρογλου Αντωνία

  4. Κατσούγιας Δημήτριος

Οι παραπάνω φοιτητές θα ενημερωθούν για ενέργειες μέσω του ιδρυματικού τους λογαριασμού από τη Γραμματεία του Τμήματος.

 

 

Κοζάνη, 15-2-2017

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Επικοινωνία Φοιτητών με Διδάσκοντες και Γραμματεία

Σας ενημερώνουμε ότι όλοι οι προπτυχιακοί φοιτητές, κατά την ηλεκτρονική επικοινωνία τους με τους Διδάσκοντες και τη Γραμματεία του Τμήματος, θα πρέπει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ να χρησιμοποιούν τον ιδρυματικό τους λογαριασμό δηλ το . όπου Χ το ΑΕΜ του κάθε φοιτητή.

Οποιαδήποτε επικοινωνία, μέσω άλλου λογαριασμού δεν θα λαμβάνεται υπόψη.

Από την πλευρά τους Διδάσκοντες και Γραμματεία, θα επικοινωνούν ηλεκτρονικά με τους φοιτητές, ΜΟΝΟ μέσα από τον ιδρυματικό λογαριασμό των φοιτητών.

Παρακαλούμε γι αυτό το λόγο να ενημερώνεστε συχνά για τα ηλεκτρονικά μηνύματα που λαμβάνετε στον ιδρυματικό σας λογαριασμό.

Από το Τμήμα

Εξέταση Αριθμητική Ανάλυση και Προσομοίωση για την επι πτυχίω εξεταστική

Σας ενημερώνουμε ότι η εξέταση επί πτυχίο των μαθημάτων Αριθμητική Ανάλυση και Προσομοίωση  θα γίνει σε δυο φάσεις. Στην πρώτη (από 12:00 έως 13:30) θα γίνει η εξέταση των μαθημάτων στη θεωρία (αίθουσα 7) και στη δεύτερη φάση (από 13:30 έως 15:00) θα γίνει η εξέταση στο MATLAB (αίθουσα 6). Υπενθυμίζεται ότι δικαίωμα συμμετοχής στην εξέταση έχουν όσοι φοιτητές έχουν συμπληρώσει το 5ο έτος των σπουδών τους. Η τελική βαθμολογία υπολογίζεται ως εξής: 50% από τη θεωρία και 50% από το MATLAB. H συμμετοχή και στα δυο είναι υποχρεωτική.

Οι διδάσκοντες,
Ρ.Ε.Π Σωτηροπούλου – Μ. Πολίτης

Έναρξη μαθημάτων θερινού εξαμήνου

Λόγω και της επί πτυχίω εξεταστικής, το ακαδημαϊκό ημερολόγιο τροποποιείται.
 
Ως εκ τούτου, τα μαθήματα του θερινού εξαμήνου του ακαδ. έτους 2016-17, θα ξεκινήσουν στις 20/02/2017.

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για υπότροφους μεταδιδάκτορες

Η πρόσκληση αφορά νέους μεταδιδάκτορες ερευνητές που δεν έχουν παρέλθει 60 μήνες από τη λήψη
του διδακτορικού τους προκειμένου να συμμετέχουν σε ερευνητικό πρόγραμμα με τίτλο
«Μοντελοποίηση μη-μόνιμων δυνάμεων σε μη-αεροδυναμικά σώματα και η πρόβλεψη
ρευστοδυναμικά-διεγειρόμενων ταλαντώσεων». Το αντικείμενο της έρευνας είναι στην περιοχή της
μηχανικής των ρευστών με εξειδίκευση σε προβλήματα δυναμικής αλληλεπίδρασης ροής ρευστών και
στερεών σωμάτων. Το πρόγραμμα διάρκειας 15 μηνών δύναται να χρηματοδοτηθεί στα πλαίσια του
επιχειρησιακού προγράμματος Ανάπτυξη Ανθρωπινού Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση
με τίτλο
Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν για περισσότερες πληροφορίες να επικοινωνήσουν με τον υπεύθυνο της
πρότασης το αργότερο έως την 3-2-2017.

Κωνσταντινίδης Ευστάθιος, Αναπληρωτής Καθηγητής
Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Μπακόλα και Σιαλβέρα, Κοζάνη 50132
Τηλ.: +30 24610 56754
Ηλεκτρ. ταχ.:

Επι πτυχίω εξεταστική Περιόδου Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2017

ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ- ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017


Ενημερώνουμε τους φοιτητές που έχουν δικαίωμα να εξεταστούν σε επί πτυχίω εξεταστική ότι:


Έχει κατατεθεί σχετική τροπολογία, αλλά δεν έχει ψηφιστεί ακόμη με αποτέλεσμα να μη έχουμε σχετικό έγγραφο από το υπουργείο Παιδείας που να μας επιτρέπει να πραγματοποιήσουμε επί πτυχίω εξεταστική.


Ως εκ τούτου ξεκινά η εξεταστική περίοδος με τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου, όπως είναι αναρτημένο το πρόγραμμα στο site του Τμήματος.
Μόλις προκύψει ενημέρωση για το σχετικό θέμα, το πρόγραμμα θα μεταβληθεί, με την προσθήκη και των θερινών μαθημάτων που έχουν δηλώσει φοιτητές που έχουν δικαίωμα να εξεταστούν σε επί πτυχίω εξεταστική. Για το λόγο αυτό παρακαλούμε να παρακολουθείτε συχνά το πρόγραμμα των εξετάσεων για τυχόν μεταβολές


Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Παράταση προθεσμίας ηλεκτρονικής δήλωσης συγγραμμάτων

ΠΑΡΑΤΑΣΗ  ΔΗΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2016-17

Σας ενημερώνουμε ότι παρατείνεται η ηλεκτρονική δήλωση συγγραμμάτων μέσω του προγράμματος ΕΥΔΟΞΟΣ, για το χειμερινό εξάμηνο έως Παρασκευή 20/01/17, και η διανομή των συγγραμμάτων παρατείνεται έως την Τρίτη 31/01/2017.

Υπενθυμίζεται ότι οι φοιτητές υποχρεούνται να προβούν σε δήλωση μαθημάτων στο οικείο τμήμα τους και δικαιούνται να παραλάβουν συγγράμματα μόνο για τα μαθήματα εκείνα τα οποία έχουν συμπεριλάβει κατά το τρέχον εξάμηνο στη δήλωση μαθημάτων τους. (και δεν έχουν παραλάβει κανένα σύγγραμμα γι αυτά κατά τα προηγούμενα έτη)

Επισημαίνεται ότι βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας τόσο οι φοιτητές που έχουν υπερβεί τα ν+2 έτη σπουδών, όσο και αυτοί που είναι ήδη κάτοχοι πτυχίου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, δεν δικαιούνται δωρεάν διδακτικά συγγράμματα.
Πληροφορίες: http://eudoxus.gr/OnlineReport.aspx

Πίνακας Αξιολόγησης Αιτήσεων Πρακτικής Άσκησης (2016-2017) - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Ανακοινώνεται ότι αναρτήθηκε ο διορθωμένος πίνακας με τα αποτελέσματα αξιολόγησης των αιτήσεων πρακτικής άσκησης. Τα αποτελέσματα διορθώθηκαν καθώς υπήρξε σφάλμα στον υπολογισμό του Μέσου Όρου των βαθμολογιών των φοιτητών.

Καντε κλικ για να κατεβάσετε το αρχείο [pdf]

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

UoWM

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Πάρκο Αγ. Δημητρίου
www.uowm.gr
eClass

Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Open eClass
http://eclass.uowm.gr/
eClass

Ηλεκτρονική Γραμματεία

Γραμματεία online
http://students.koz.uowm.gr
eClass

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας

ΜΟΔΙΠ
http://modip.uowm.gr
eClass

Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας

ΔΑΣΤΑ
http://dasta.uowm.gr