mech.uowm.gr

*** Εγγραφές των εισαγομένων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2015 – 2016 με το νέο σύστημα ηλεκτρονικής προεγγραφής

Συννημένα Έγγραφα:

Από το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι οι εγγραφές των επιτυχόντων στα Τμήματα και τις Σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης από το Γενικό Λύκειο (ΓΕΛ) ή από τα ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α΄& Β΄)  για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 θα γίνουν από 10 Σεπτεμβρίου μέχρι και 17 Σεπτεμβρίου 2015.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ: Έπειτα από σχετικά ερωτήματα που απευθύνθηκαν στην υπηρεσία μας αναφορικά με τη διαδικασία της Ηλεκτρονικής Προεγγραφής των επιτυχόντων των Πανελλαδικών Εξετάσεων έτους 2015, κρίνεται σκόπιμο να επισημανθεί ότι στην περίπτωση που ο νέο εισαγόμενος φοιτητής μετά την ολοκλήρωση της προεγγραφής του καταθέσει αυτοπροσώπως στη Γραμματεία της Σχολής ή του Τμήματος επιτυχίας του τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, δεν απαιτείται η βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του στην αίτηση της Προεγγραφής.

Φέτος πρώτη φορά, για τις εγγραφές των επιτυχόντων τίθεται σε λειτουργία το σύστημα της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής προεγγραφής και της αποστολής των δικαιολογητικών εγγραφής, χωρίς να απαιτείται η μετάβαση των επιτυχόντων  στα τμήματα επιτυχίας. Με αυτόν τον τρόπο, οι επιτυχόντες απαλλάσσονται από το κόστος της μετακίνησής τους και η διαδικασία εγγραφής εκσυγχρονίζεται και απλοποιείται.

Αναλυτικά μέσα σε συνολικό διάστημα 10-22 Σεπτεμβρίου,  η διαδικασία εγγραφής των επιτυχόντων περιλαμβάνει πλέον τα εξής στάδια:

  1. Στο διάστημα 10-17 Σεπτεμβρίου 2015, οι επιτυχόντες μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας www.minedu.gov.gr οφείλουν να επισκεφθούν την ειδική εφαρμογή προεγγραφής, να συμπληρώσουν και υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση προεγγραφής τους. Για την είσοδό τους στην εφαρμογή θα καταχωρίζουν τον 8ψήφιο κωδικό εξετάσεων και τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password) που χρησιμοποίησαν στο μηχανογραφικό δελτίο. Αν χρειαστεί, οι σχολικές μονάδες θα υποστηρίξουν τους επιτυχόντες για την επαναδημιουργία password, σε περίπτωση που δεν τον θυμούνται.
  2. Αμέσως, και ως 22 Σεπτεμβρίου 2015 (ταχυδρομική σφραγίδα), οι προεγγραφέντες επιτυχόντες οφείλουν να αποστείλουν στη γραμματεία του τμήματος που πέτυχαν με ταχυμεταφορά (courier) ή αυτοπροσώπως τη συγκεκριμένη αίτηση προεγγραφής και τα υπόλοιπα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Οι ταχυδρομικές διευθύνσεις και τα τηλέφωνα όλων των τμημάτων θα έχουν αναρτηθεί στην ηλεκτρονική εφαρμογή προεγγραφής.
  3. Τέλος, η γραμματεία του τμήματος ή σχολής, για την ολοκλήρωση της εγγραφής, ελέγχει και αντιπαραβάλλει τα δικαιολογητικά που απέστειλαν οι εισαγόμενοι με τον ονομαστικό πίνακα επιτυχόντων και με τον πίνακα των εισαγομένων που υπέβαλαν ηλεκτρονική αίτηση, που θα έχουν αποσταλεί ηλεκτρονικά από το ΥΠΟΠΑΙΘ. Για την ολοκλήρωση της εγγραφής και για εξαιρετικές περιπτώσεις, η γραμματεία δύναται αιτιολογημένα να ζητήσει επιπλέον δικαιολογητικά από τους εισαγομένους.

Αμέσως μετά την ηλεκτρονική προεγγραφή, και πάντα μέσα στο διάστημα 10-22 Σεπτεμβρίου οι επιτυχόντες πρέπει να αποστείλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Τα δικαιολογητικά αναφέρονται αναλυτικά και στην ηλεκτρονική εφαρμογή και στη σχετική εγκύκλιο, που είναι συνημμένη στο παρόν Δελτίο Τύπου.

Η ανωτέρω προθεσμία 10-22 Σεπτεμβρίου 2015, είναι αποκλειστική και δεσμευτική και ισχύει για την εγγραφή των εισαγομένων με το σύστημα των πανελλαδικών εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, για τους οποίους θα εφαρμοστεί η ηλεκτρονική προεγγραφή.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση οι εισαχθέντες μπορούν να απευθύνονται στις Γραμματείες των οικείων τμημάτων.

Στην ίδια προθεσμία θα ολοκληρωθεί και η εγγραφή των εισαγομένων στις θέσεις εισακτέων πέραν του καθορισθέντος αριθμού εισακτέων με την ειδική κατηγορία των Ελλήνων πολιτών της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης, μετά από συμμετοχή τους στις πανελλαδικές εξετάσεις, για τους οποίους επίσης θα εφαρμοστεί η ηλεκτρονική προεγγραφή.

Η προθεσμία και η διαδικασία εγγραφής των επιτυχόντων στις Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές, στη Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, στις  Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού καθώς και στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου και Κρήτης θα ορισθεί και θα ανακοινωθεί από τις ίδιες τις σχολές. Οι ιδιώτες επιτυχόντες στις Σχολές Αστυφυλάκων και Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας θα εγγραφούν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017.

Τέλος, επισημαίνεται  ιδιαίτερα, ότι οι νεοεισαχθέντες πρέπει να φροντίσουν για την έγκαιρη εγγραφή τους μέσα στις παραπάνω προθεσμίες, τόσο δηλαδή για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τους προεγγραφή 10-17 Σεπτεμβρίου μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας www.minedu.gov.gr, όσο και για την αποστολή των δικαιολογητικών τους μέχρι 22 Σεπτεμβρίου, που είναι και η καταληκτική ημερομηνία της όλης διαδικασίας εγγραφών.

Το ίδιο διάστημα 10-17 Σεπτεμβρίου θα εγγραφούν και οι εισαγόμενοι από ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ με διάκριση σε επιστημονικές Ολυμπιάδες. Τις επόμενες ημέρες θα γίνουν και οι εγγραφές των εισαγομένων με την ειδική κατηγορία των αλλοδαπών-αλλογενών και αποφοίτων Λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών-μελών της Ε.Ε. μη ελληνικής καταγωγής. Γι αυτές τις  2 κατηγορίες  ΔΕΝ ΘΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ η ηλεκτρονική προεγγραφή, αλλά η εγγραφή θα γίνει όπως πέρυσι και θα ακολουθήσει ξεχωριστή εγκύκλιος.

Είναι ευνόητο ότι όλες οι ανωτέρω διαδικασίες εγγραφής ολοκληρώνονται είτε από τον ίδιο τον επιτυχόντα ή από νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι υποψήφιος που έχει εγγραφεί σε σχολή ή τμήμα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, δεν μπορεί να εγγραφεί στη νέα σχολή ή στο τμήμα εισαγωγής του, αν δεν διαγραφεί προηγουμένως από την σχολή ή το τμήμα, στο οποίο είναι εγγεγραμμένος.

Δικαιολογητικά για δωρεάν Σίτιση

 

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε την ανακοίνωση σχετικά με τα δικαιολογητικά για τη Δωρεάν Σίτηση των Φοιτητών για το έτος 2015-2016.

Διευκρίνιση : Πιστοποιητικό Καλής Επίδοσης

Σας κοινοποιούμε το αριθμ. 139003/Ζ1/07-09-2015 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας που αφορά σε διευκρίνιση για το πιστοποιητικό καλής επίδοσης που δίνεται για το στεγαστικό επίδομα για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015. Από δω και στο εξής, όσοι από τους φοιτητές σας ζητήσουν πιστοποιητικό καλής επίδοσης για το στεγαστικό επίδομα 2014-2015, το  πιστοποιητικό θα αφορά την κατάσταση επίδοσης του φοιτητή μέχρι την 31η Μαρτίου του ακαδημαϊκού έτους 2014-2015.

Η παραπάνω διευκρίνιση θα ισχύει και για τα επόμενα ακαδημαϊκά έτη στην έκδοση πιστοποιητικού καλής επίδοσης.

-------------------------------------------

Βαρβάρα Βουνάτσου

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Διεύθυνση Διοικ. & Οικ. Διαχείρισης

Τμήμα Ακαδημαϊκών Θεμάτων

Πάρκο Αγίου Δημητρίου

50100 Κοζάνη

Τηλ. 24610 56290

Fax 24610 56271

E-mail:

Φοιτητικό στεγαστικό επίδομα ακαδημαϊκού έτους 2014-2015

Σας ενημερώνουμε ότι όποιος φοιτητής (παλιού έτους) δεν έχει προσκομίσει ακόμη δικαιολογητικά για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα ακαδημαϊκού έτους 2014-2015, έχει δικαίωμα να το κάνει, αρκεί να υποβάλλει πρώτα την αίτηση ηλεκτρονικά όπως αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση που βρίσκεται αναρτημένη στην κεντρική ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου (https://web.uowm.gr/applications/.).

Οι φοιτητές των δύο Τμημάτων της Κοζάνης θα καταθέτουν την εκτυπωμένη αίτηση με τα δικαιολογητικά στις Γραμματείες των Τμημάτων και οι φοιτητές των τριών Τμημάτων της Φλώρινας θα τα καταθέτουν στην κα Χριστίνα Γρηγοριάδου.

Επίσης, ενημερώνουμε ότι όσοι φοιτητές κατέθεσαν μέχρι τώρα αίτηση με τα δικαιολογητικά, αυτά έχουν αποσταλεί στις κατά τόπους Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΥΔΕ).

Γραφείο υποδοχής πρωτοετών φοιτητών από το Δήμο Κοζάνης

Ο Δήμος Κοζάνης προχώρησε στη σύσταση γραφείου υποδοχής πρωτοετών φοιτητών. Το γραφείο βρίσκεται εντός του Δημαρχείου Κοζάνης (στο ισόγειο) και έχει ως στόχο να δίνει βασικές πληροφορίες για την Κοζάνη στους πρωτοετείς φοιτητές του Πανεπιστημίου και του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας.

Στους φοιτητές δίνεται χάρτης της Κοζάνη καθώς και όποια άλλη χρηστική πληροφορία, απαραίτητη για τις πρώτες μέρες διαβίωσης τους στη νέα τους πόλη.

Το γραφείο θα λειτουργήσει έως τις αρχές Οκτωβρίου.

Παράταση στην υποβολή δικαιολογητικών για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα

Σχετικά με την υποβολή αίτησης-δικαιολογητικών για τη χορήγηση φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος, σας ενημερώνουμε ότι παρατείνεται η υποβολή των δικαιολογητικών μέχρι τη Παρασκευή 31 Ιουλίου 2015, λόγω παράτασης υποβολής των φορολογικών δηλώσεων.

Παρακαλείσθε μέχρι τη συγκεκριμένη ημερομηνία να αποστείλετε τα δικαιολογητικά με courier (χρέωση δική σας) ή ταχυδρομείο στο Τμήμα Ακαδημαϊκών Θεμάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (Δ/νση: Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας-Τμήμα Ακαδημαϊκών Θεμάτων-Πάρκο Αγίου Δημητρίου-ΤΚ 50100 Κοζάνη, υπόψη Βαρβάρα Βουνάτσου, τηλ. 24610-56290).

 

Παρακαλώ την παραπάνω ανακοίνωση να την γνωστοποιήσετε στους φοιτητές και να την αναρτήσετε στην ιστοσελίδα του Τμήματός σας.

 

-------------------------------------------

Βαρβάρα Βουνάτσου

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Διεύθυνση Διοικ. & Οικ. Διαχείρισης

Τμήμα Ακαδημαϊκών Θεμάτων

 

Πάρκο Αγίου Δημητρίου

50100 Κοζάνη

Τηλ. 24610 56290

Fax 24610 56271

E-mail:

 

Ορκωμοσία Τελειοφοίτων - Τρίτη 21/7/2015

Ανακοινώνεται ότι οι τελειόφοιτοι του Τμήματος που έχουν τελειώσει τις υποχρεώσεις τους (μαθήματα, εξέταση διπλωματικής εργασίας) και επιθυμούν να ορκιστούν την παραπάνω ημερομηνία,   να καταθέσουν αίτηση στη Γραμματεία (εργάσιμες μέρες και ώρες) από 06/07 έως  10/07/2015, (και ώρα 10-12 )  προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά (πάσο, βιβλιάριο υγείας, παράβολο)

ΤΗΛ. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 24610 56604 (κ. Τζήκα)

Θερινό Σχολείο 2015 «Υγεία, υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία»

Όπως κάθε χρόνο το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, διοργανώνει το Θερινό Σχολείο, 

το οποίο παρακολουθούν επιστήμονες που επιθυμούν να έχουν μια άμεση εξειδίκευση στον εκάστοτε θεματικό τομέα, με σκοπό την 

επαγγελματική τους αναβάθμιση.

 

Το Θερινό Σχολείο προσανατολίζεται πάντα σε άμεσου ενδιαφέροντος επαγγελματικές εξειδικεύσεις και έχει για την ακαδημαϊκή περίοδο του 2015, 

θέμα: «Υγεία, υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία»

 

Οι συμμετέχοντες μπορούν να είναι μηχανικοί και τεχνικοί επιστήμονες όλων των ειδικοτήτων, καθώς και ιατροί και νοσηλευτές και γενικά επιστήμονες 

που ασχολούνται με τη δημόσια υγεία.

 

Δεκτοί γίνονται και προπτυχιακοί φοιτητές των παραπάνω κλάδων. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι υποχρεωτικής παρακολούθησης και υπάρχει δυνατότητα για εκπαίδευση εξ αποστάσεως με χρήση της λειτουργίας τηλεδιάσκεψης.

 

Οι συμμετέχοντες θα λάβουν Πιστοποιητικό Εξειδίκευσης και 20 διδακτικές μονάδες.

 

Τα μαθήματα θα αρχίσουν στις 6 Ιουλίου και θα ολοκληρωθούν στις 31 Ιουλίου 2015.

 

Οι ενδιαφερόμενοι για την εγγραφή τους θα πρέπει να στείλουν αίτηση συνοδευόμενη από σύντομο βιογραφικό σημείωμα στο email:

, στο χρονικό διάστημα 18 έως 25 Ιουνίου 2015.

 

Πληροφορίες:  , καθώς και  στο τηλ. 2461056715. 

Χορήγηση Φοιτητικού Στεγαστικού Επιδόματος

Σχετικά με τη χορήγηση του Φοιτητικού Στεγαστικού Επιδόματος, προκειμένου να επιταχυνθεί η διαδικασία αποστολής των δικαιολογητικών στις Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΥΔΕ) για τη χορήγηση του, θα πρέπει οι φοιτητές να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά μέχρι 01 Ιουλίου 2015 (η τελευταία ημερομηνία υποβολής φορολογικών δηλώσεων είναι η 30η Ιουνίου 2015). Μεταξύ των δικαιολογητικών είναι και το εκκαθαριστικό της εφορίας για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν το 2014 και δηλώθηκαν το οικονομικό έτος 2015.

Σε περίπτωση που υπάρξει παράταση στην υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, με νεότερη ανακοίνωση θα υπάρξει παράταση και στην υποβολή δικαιολογητικών για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα.

Σύμφωνα με έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και των Υπηρεσιών Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΥΔΕ), οι αιτούντες του φοιτητικού στεγαστικού εποδόματος θα πρέπει να καταθέσουν το εκκαθαριστικό του τρέχοντος οικονομικού έτους 2015 για τα εισοδήματα του έτους 2014.

--> Δείτε την επίσημη ανακοίνωση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά [.pdf]

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Επέκταση ασύρματων δικτύων eduroam

Πριν λίγες μέρες ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση και παραμετροποίηση 14 συσκευών ασύρματης πρόσβασης (access points) που μας προμήθευσε το ΕΔΕΤ στα πλαίσια της προώθησης της υπηρεσίας eduroam.

Οι συσκευές προστέθηκαν στις ήδη υπάρχουσες, αυξάνοντας έτσι σημαντικά το ποσοστό κάλυψης των κτιρίων της ΠΣΦ, του ΤΜΠΤ, του ΤΜΜ, των Εργαστηρίων Πολυτεχνικής Σχολής και της Διοίκησης με ασύρματη πρόσβαση wifi.


Σχετικά με την υπηρεσία eduroam:

To eduroam είναι ένα διεθνές δίκτυο περιαγωγής (roaming) ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο, το οποίο αναπτύχθηκε για την διεθνή ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα

Διασυνδέει ένα πλήθος απο ακαδημαικά ιδρύματα και προσφέρει δωρεάν πρόσβαση στο διαδίκτυο. Χρήστες από όλη την Ευρώπη έχουν την δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες που προσφέρουν τα ιδρύματα μέσω της υποδομής του eduroam. Έτσι χρήστες που επισκέπτονται άλλα ιδρύματα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό τα οποία είναι μέλη της υπηρεσίας eduroam, μπορούν να χρησιμοποιήσουν δωρεάν την πρόσβαση στο διαδίκτυο κάνοντας χρήση των κωδικών που τους διαθέτει το ίδρυμα τους.


Χρήσιμες διευθύνσεις:

http://noc.uowm.gr/www/services/wifi
Οδηγίες για σύνδεση στο eduroam

https://cat.eduroam.org
Εργαλείο αυτόματης ρύθμισης συσκευών

http://eduroam.gr/
Δίκτυα eduroam στην Ελλάδα

http://eduroam.gr/world
Δίκτυα eduroam σε όλο τον κόσμο

https://www.youtube.com/watch?v=qk9aljqu20A
What is eduroam - Βίντεο στο youtube (αγγλικά) 

Εκδήλωση για τα 15 χρόνια του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών

Ο Πρόεδρος και οι Καθηγητές του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών, του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, σας προσκαλούν στην επετειακή εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 24 Ιουνίου 2015 στις 18:00, στο Αμφιθέατρο του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών με θέμα:
"Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, 15 χρόνια Δημιουργικής Ανάπτυξης"

Προσδοκούμε στην παρουσία σας που θα μας τιμήσει ιδιαίτερα.


Ο Aν. Πρόεδρος του Τμήματος
Καθηγητής Ι. Λ. Μπακούρος

Δέιτε το βίντεο της εκδήλωσης:

 

 

Συννημένα αρχεία

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

UoWM

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Πάρκο Αγ. Δημητρίου
www.uowm.gr
eClass

Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Open eClass
http://eclass.uowm.gr/
eClass

Ηλεκτρονική Γραμματεία

Γραμματεία online
http://students.koz.uowm.gr
eClass

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας

ΜΟΔΙΠ
http://modip.uowm.gr
eClass

Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας

ΔΑΣΤΑ
http://dasta.uowm.gr