mech.uowm.gr

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2018-2019

Ανακοινώνεται ότι έχει δοθεί παράταση στην ημερομηνία υποβολής των
ηλεκτρονικών αξιολογήσεων του διδακτικού έργου από τους/τις φοιτητές/
τριες των Προπτυχιακών Τμημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπι-
στημίου Δυτικής Μακεδονίας, για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού
έτους 2018-2019. Ως τελευταία ημέρα ηλεκτρονικής υποβολής των αξιο-
λογήσεων ορίζεται η Κυριακή, 3/2/2019.

Στο πλαίσιο της συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας των σπουδών, καλού-
νται οι φοιτητές/τριες όλων των Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Τμη-
μάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας να συμμετάσχουν στη δια-
δικασία της ηλεκτρονικής αξιολόγησης συμπληρώνοντας τα ερωτηματολό-
για για τα μαθήματα τα οποία παρακολουθούν.

Η αξιολόγηση πραγματοποιείται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος
Διαχείρισης Ποιότητας, το οποίο είναι προσβάσιμο μέσω της ιστοσελίδας
της ΜΟ.ΔΙ.Π., χρησιμοποιώντας τον Ιδρυματικό σας λογαριασμό (email-
password)
http://modip.uowm.gr

Η ΜΟ.ΔΙ.Π. βεβαιώνει ότι διασφαλίζεται η ανωνυμία των φοιτητών/τριών
και κανένα στοιχείο δεν μπορεί να συνδέσει φοιτητή/τρια με τις απαντή-
σεις που έδωσε.

H γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για το ΠΔΜ και οι αξιολογήσεις και οι
παρατηρήσεις σας λαμβάνονται πολύ σοβαρά υπόψη από τη ΜΟΔΙΠ και
τα Τμήματά σας, στο μέτρο πάντα του δυνατού. Αξιοποιήστε την ευκαιρία
που σας δίνει το ίδιο το ΠΔΜ για να συμβάλετε από την πλευρά σας στη
βελτίωση των σπουδών σας!

Η Πρόεδρος της ΜΟ.ΔΙ.Π.
Αναπληρώτρια Πρύτανη του Π.Δ.Μ.
Ελένη Τσακιρίδου
Καθηγήτρια Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης


ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

UoWM

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Πάρκο Αγ. Δημητρίου
www.uowm.gr
eClass

Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Open eClass
http://eclass.uowm.gr/
eClass

Ηλεκτρονική Γραμματεία

Γραμματεία online
http://students.koz.uowm.gr
eClass

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας

ΜΟΔΙΠ
http://modip.uowm.gr
eClass

Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας

ΔΑΣΤΑ
http://dasta.uowm.gr
 
ypotrofies