mech.uowm.gr

Υποψήφιοι Διδάκτορες

Υποψήφιοι Διδάκτορες  
Λιάκου Μαρία του Στεφάνου Μεθοδολογίες Αξιολόγησης των Επιπτώσεων των οχημάτων στην Αέρια Ρύπανση των Πόλεων.
Χαραλάμπους Νικόλαος του Ανδρέα Περιοχή Στροβιλομηχανών,ατμοστρόβιλοι και υπολογιστική Μηχανική Ρευστών.
Δοϊνάκης Δημήτριος του Μιχαήλ Μοντέλλα-Μηχανισμοί Μεταφοράς Τεχνολογίας στην Παραγωγική Διαδικασία: Η περίπτωση της Ελληνικής Βιομηχανίας
Κυριακίδου Eλευθερία του Λαζάρου Προσομοίωση και αριστοποίηση διεργασιών σε κυψέλες καυσίμων
Σάμιος Σταύρος του Ιωάννη Ρόφηση  αερίων και χαρακτηρισμός της δομής μικροπορωδών υλικών
Πετρίδου Μελίνα του Αναστασίου Αριθμητική προσομοίωση ροής και μεταφοράς θερμότητας σε δομημένους χώρους
Δεληγιάννη Αγλαϊα του Παναγιώτη Σύνθεση Οργανόφιλων μπετονιτών σε Νανοσύνθετα Πολυπροπυλενίου για χρήσεις στις ελαφριές δομές της αυτοκινητοβιομηχανίας
Μακρής Γεώργιος του Μιχαήλ Βέλτιστα μοντέλα ανάπτυξης Θερμοκοιτίδων επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας για τις αναπτυσσόμενες αγορές
Μαλκογιάννη Αρετή του Κων/νου Υπολογιστική διερεύνηση μη μόνιμης ροής και φαινόμενα αστάθειας  σε ανεμιστήρες μονάδων παραγωγής ισχύος
Πεταλωτή Χριστίνα του Γεωργίου Ρύπανση εσωτερικών χώρων από οργανικές ενώσεις που εκπέμπονται από δομικά υλικά
Νάνος Ευάγγελος του Κων/νου Εφαρμογή έμπειρων συστημάτων στη βελτιστοποίηση ενεργειακών διεργασιών σε θερμοηλεκτρικούς σταθμούς
Ορδουμποζάνης Κων/νος του Θεόδωρου Αναλυτική και πειραματική μελέτη του αερισμού κτιρίων μέσω δικέλυφων αεριζόμενων όψεων με επένδυση φωτοβολταικών στοιχείων        Μελέτη της επίδρασης του φυσικού αερισμού και της διείσδυσης στην ενεργειακή συμπεριφορά των κτιρίων
Παγκούρα Χρυσούλα του Βασιλείου Ανάπτυξη Λειτουργικών  επικαλύψεων σε πορώδη υποστρώματα για περιβαλλοντικές εφαρμογές  Ανάπτυξη καταλυτικών νανοδομημένων επικαλύψεων σε πορώδη υποστρώματα για περιβαλλοντικές εφαρμογές
Παπαμιχαήλ Ιωάννης του Μιχαήλ Ανάπτυξη και αξιολόγηση αντοχών (νέων) μεταλλικών υλικών σε εξειδικευμένα διαβρωτικά περιβάλλοντα μονάδων ατμοηλεκτρικών σταθμών παραγωγής ενέργειας
Ντάβος Νικόλαος του Κωνσταντίνου Υγρά Βιοκαύσιμα: Ανάλυση, Μοντελοποίηση και Στρατηγικός Σχεδιασμός
Ακριτίδης Νικόλαος του Θεοδώρου Mεταβατικά φαινόμενα λειτουργίας αεριοστροβίλων σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνδυασμένου κύκλου
Σιδηρόπουλος Αναστάσιος του Δημητρίου Η χρήση του μοντέλου εισροών-εκροών για περιβαλλοντικά φιλική ανάπτυξη στη μεταλιγνιτική περίοδο. Εφαρμογή στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
Ναούμ Μαριάνθη,   Συμβολή στην Ανάπτυξη Μετεωρολογικών Προτύπων Υψηλής Ανάλυσης για την Παροχή Κλιματικών Στοιχείων σε Ενεργειακές Εφαρμογές Δομημένων Περιοχών
Σουκατζίδης Φίλιππος του Αναστασίου Μελέτη και χρήση της τεχνολογίας τόρνευσης με υδροκοπή στην κατεργασία υψηλής διαστασιακής και ποιοτικής ακρίβειας μεταλλικών και μη μεταλλικών υλικών
Υδραίος Δημήτριος του Γρηγορίου Προβλήματα και Εκπομπές Σωματιδίων από τις Χωματερές
Πάπιστα Ελένη του Ιωάννη Ανάπτυξη καινοτόμων καταλυτικών συστημάτων μέσω της συνέργειας δομικών και επιφανειακών προωθητών για τον ταυτόχρονο περιορισμό των εκπομπών οξειδίων (ΝΟx) και υποξειδίου του Αζώτου (Ν2O)
Ζαφειρίου Νικόλαος του Φιλίππου Technical and Economic evaluation of integrated CO2 sequestration via methanol and /or DME production 
Πατιάς Γεώργιος του Πέτρου Ενσωμάτωση φωτοβολταϊκών  συστημάτων και συγκεντρωτικών φωτοβολταϊκών συστημάτων στο κτιριακό περιβάλλον  
Σακελλάρης Ιωάννης του Αναστασίου « Μελέτη Ποιότητας Αέρα σε Εσωτερικούς Χώρους μέσω μετρήσεων και μοντελοποίησης »
Φραγκουλίδου Αναστασίατου Σταύρου « ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ – με έμφαση στις ενεργειακές παραμέτρους - ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ''ΕΞΥΠΝΩΝ ΠΟΛΕΩΝ- SMART CITIES ''»
Τσιόγκας Βασίλειος  
Χρηστίδης Σταύρος του Γεωργίου Ανάπτυξη προηγμένων υλικών για την απομάκρυνση υδραγύρου από καπναέρια “Development of advanced materials for mercury removal from flue gases”.

Διδάκτορες

Διδάκτορες Τμήματος  
Από το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών έχουν αναγορευτεί οι παρακάτω Διδάκτορες:
   
Μάγγος Θωμάς του Ελευθερίου Φωτοκαταλυτική αποδόμηση ατμοσφαιρικών ρύπων με χρήση δομικών υλικών  εμπλουτισμένων με διοξείδιο του τιτανίου
Κωνσταντάκου Μαρία του Πέτρου Αποθήκευση αερίων σε πορώδη υλικά
Καλημέρη Κρυσταλλία του Κων/νου Χρήση στερεών ηλεκτρολυτών για τη βελτιστοποίηση της απόδοσης αντιδράσεων βιομηχανικού ενδιαφέροντος
Μιχόπουλος Ιωάννης του Αντωνίου Εκτίμηση των Επιπέδων Ρύπανσης Πολυκυκλικών Αρωματικών Υδρογονανθράκων σε Αστικές και Περιαστικές Περιοχές . Η περίπτωση της Αττικής
Χατζημουρατίδης Αθανάσιος του Ιωάννη Συστήματα υποστήριξης αποφάσεων ενεργειακών παραγωγικών μονάδων
Τσιτσιφλή Σταυρούλα του Αντωνίου Διαχείριση Αξιοπιστίας και Επιπέδου Λειτουργίας Αγωγών και Δικτύων Ύδρευσης
Σαμαρά Ελπίδα του Τρύφωνα Μοντελοποίηση Εθνικών Συστημάτων Καινοτομίας: Προσέγγιση με τη Θεωρία της Δυναμικής Συστημάτων   Μοντελοποίηση Διαχείρισης Τεχνολογικής Καινοτομίας:Η περίπτωση της Βιομηχανίας Ενέργειας
Ιωαννίδου Αλεξάνδρα του Αγησίλαου Μέθοδοι αποθήκευσης υδρογόνου σε προηγμένα υλικάΜέθοδοι αποθήκευσης υδρογόνου σε προηγμένα υλικά
Πολίτης Μαυρίκιος του Γεωργίου Προσομοίωση πολλαπλής κλίμακας φυσικοχημικών διεργασιών σε ταμιευτήρες υδρογονανθράκων και άλλα πορώδη μέσα
Καλαμπαλίκας Νικόλαος του Γεωργίου Ανάλυση, Μοντελοποίηση και Αξιολόγηση Ενεργειακού Συστήματος 
Ματθαιοπούλου Ευδοξία του Γεωργίου Διαχείριση Εικονικών Τεχνολογικών Ομάδων: Η Διαχείριση Γνώσης (Knowledge Management) σε εταιρίες Συμβούλων και Πληροφορικής στη Ν.Α. Ευρώπη
Βασιλέ Σάντα-Μαρίνα του Βίκτωρα Διερεύνηση της εφαρμογής καρβοϋδραζίδης στην κατεργασία νερού-ατμού κυκλωμάτων λεβήτων των ατμοηλεκτρικών σταθμών σε συνδιασμό με διάφορα αλκαλοποιητικά μέσα
Μήσσια Δάφνη του Αναστασίου Εκπομπές και έκθεση επικινδυνότητας σε εσωτερικούς χώρους
Βακουφτσή Ελένη του Ιωάννη Προσομοίωση φυσικοχημικών διεργασιών σε κυψέλες καυσίμου στερεού ηλεκτρολύτη
Γκατζούλης Αθανάσιος του Βασιλείου Μελέτη φαινομένων καύσης σε παράλληλα συστήματα ποllαπλών επεξεργαστών
Μπερεκετίδου Όλγα του Αντωνίου Ανάπτυξη, χαρακτηρισμός και αξιολόγηση καινoτόμων καταλυτικών συστημάτων για την παραγωγή υδρογόνου από βιοκαύσιμα
Πεκρίδης Γεώργιος του Ιωάννη Εκλεκτική Καταλυική Αναγωγή των Οξειδίων του Αζώτου με Υδρογονάνθρακες σε Συμβατικούς Καταλυτικούς Αντιδραστήρες Σταθερής Κλίνης και σε Αντιδραστήρες Μεμβράνης Στερεών Ηλεκτρολυτών Αγωγών Ιόντων Νατρίου
Κόνιας Φώτης του Απόστολου Υπολογιστική  διερεύνηση διφασικής ροής σε βαθμίδες χαμηλής πίεσης ατμοστροβίλων
Παγανά Αδαμαντία του Ευσταθίου Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Μικρο/Μεσοπορωδών Κεραμικών Μεμβρανών για την Επεξεργασία Υγρών ΑποβλήτωνΑνάπτυξη και Αξιολόγηση Μικρο/Μεσοπορωδών Κεραμικών Μεμβρανών για την Επεξεργασία Υγρών Αποβλήτων
Κοπανίδης Αναστάσιος του Σταύρου Αριθμητική Διερεύνηση των Πεδίων Ροής και της Μεταφοράς Θερμότητας στη Μικροκλίμακα των Πορωδών Υλικών 
Τζολάκης Γεώργιος του Μιχαήλ Ανάλυση χαρακτηριστικών παραμέτρων λειτουργίας, ανάπτυξη λογισμικού παρακολούθησης και βελτιστοποίηση βαθμού απόδοσης μονάδων
Κακλίδης Νικόλαος του Μιχαήλ Μελέτη καινοτόμων ηλεκτροκαταλυτικών συστημάτων σε κυψέλες καυσίμου
Μαυρίδου Σοφία του Γεωργίου Μελέτη φαινομένων ασταθούς ροής σε πρότυπους εναλλάκτες θερμότητας/Αριθμητική και πειραματική μελέτη φαινομένων ροής ρευστών,θερμότητας και σωματιδίων σε πρότυπους εναλλάκτες θερμότητας
Καστρινάκη Γεωργία του Ελευθερίου Σύνθεση και χαρακτηρισμός ναναδομημένων πορωδών υλικών για εφαρμογές σε περιβαλλοντικές και ενεργειακές τεχνολογίες
Τσιουρή Βασιλική του Κων/νου Ανάπτυξη μεθόδων αφομοίωσης παρατηρήσεων ("data assimilation") σε μοντέλα ατμοσφαιρικής  διασποράς
Σαραγά Δικαία του Ελευθερίου Ανίχνευση πηγών αιωρούμενων σωματιδίων σε περιβάλλον εσωτερικών χώρων
Ευθυμίου Γεώργιος του Χρήστου Πρόγνωση ατομικής έκθεσης με μοντέλα υπολογιστικής ρευστομηχανικής
DRAGAN NIKOLIC(ΝΤΡΑΓΚΑΝ ΝΙΚΟΛΙΤΣ) Μοντελοποίηση, προσομοίωση και βελτιστοποίηση υβριδικών καινοτόμων διεργασιών διαχωρισμού για εξοικονόμηση ενέργειας
Κουτσουράκης Νεκτάριος του Κωνσταντίνου Τυρβώδης ροή και διασπορά ρύπων στο αστικό περιβάλλον
Χατζηπαρασίδης Ηρακλής του Αβράαμ Αυτοματοποίηση της δημιουργίας τρισδιάστατων γεωμετρικών μοντέλων στον μηχανολογικό σχεδιασμό
Ράλλης Κωνσταντίνος του Βασιλείου Ηλεκτρομαγνητική μελέτη υπόγειων αγωγών. Εφαρμογή σε διατάξεις γειώσεων
Νανάκη Ευανθία του Αντωνίου Σύστημα μέσων μεταφοράς Ελλάδας – Ανάλυση κύκλου ζωής – Εξεργειακή ανάλυση και Ανάλυση σεναρίων για βιώσιμες μεταφορές χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα
Βουλγαράκη Χαρίκλεια -Χαριτίνη του Αθανασίου Μελέτη διεγέρσεων στη χρήση μαγνητομέτρου SQUID  με εφαρμογή  σε Μη Καταστροφικούς Ελέγχους
Γιαννακόπουλος Γεώργιος Υπολογιστική μελέτη μετάδοσης φλόγας υδρογόνου σε τυρβώδη ροή
Βαφειάδης Κυριάκος Αεροδυναμική σχεδίαση, ανάλυση και βελτιστοποίηση λειτουργίας ανεμογεννητριών
Κράια Τζουλιάνα Παραγωγή Η2 μέσω διάσπασης του Η2S σε Αντιδραστήρες Μεμβράνης Στερεού Ηλεκτρολύτη αγωγών πρωτονίων
Ιωακειμίδης Ζήσης Ανάπτυξη κυψελών καυσίμου αγωγών πρωτονίων υψηλής θερμοκρασίας για τη συμπαραγωγή ηλεκτρικής/θερμικής ισχύος και χημικών προϊόντων
Στεφανίδης Στυλιανός Καταλυτική πυρόλυση βιομάζας για την παραγωγή εναλλακτικών βιοκαυσίμων και χρήσιμων χημικών προϊόντων
Παναγιωτίδης Ιωάννης Μηχανισμοί Ρύπανσης Λέβητα-Αντιμετώπισή τους-Επέκταση χρόνου μεταξύ συντηρήσεων
Τσίτα Αικατερίνη Ο τομέας των μεταφορών και η ενεργειακή μετάβαση: Συσχέτιση τεχνολογικών,οικονομικών και πολιτικών παραμέτρων
Τασιάς Κωνσταντίνος Ανάπτυξη και μελέτη σύνθετων δυναμικών διαγραμμάτων στατιστικού ελέγχου ποιότητας για την ταυτόχρονη παρακολούθηση της θέσης και διασποράς χαρακτηριστικών μέτρησης

 

 

 

Μεταπτυχιακές Σπουδές & Διδακτορικά

Μεταπτυχιακές Σπουδές

entex bannerTo Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας οργανώνει και λειτουργεί, από το Ακαδημαϊκό Έτος 2016-17, το Πρόγράμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) "Τεχνολογίες Διαχείρισης και Αξιοποίησης Ενεργειακών Πόρων (Energy Technologies and Management)".

Αντικείμενο του ΠΜΣ είναι η ανάπτυξη και η προαγωγή της γνώσης και της έρευνας σε γνωστικές περιοχές που άπτονται της διαχείρισης και αξιοποίησης των ενεργειακών πόρων, συμπεριλαμβανομένων των ορυκτών καυσίμων και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο φυσικό αέριο, το οποίο αναμένεται να αποτελέσει βασικό συστατικό της μεταλιγνιτικής εποχής στην Ελλάδα.

Διδακτορικές Διατριβές

Το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών παρέχει τη δυνατότητα εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής. Η εκπόνηση Διδακτορικών Διατριβών αποτελεί έναν σημαντικό φορέα διεξαγωγής έρευνας στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Η υψηλή ποιότητα κατά την εκπόνηση Διδακτορικών διατριβών εξασφαλίζεται από την ύπαρξη του Κανονισμού Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών του Τμήματος.

Δείτε περισσότερες πληροφορίες:

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

UoWM

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Πάρκο Αγ. Δημητρίου
www.uowm.gr
eClass

Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Open eClass
http://eclass.uowm.gr/
eClass

Ηλεκτρονική Γραμματεία

Γραμματεία online
http://students.koz.uowm.gr
eClass

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας

ΜΟΔΙΠ
http://modip.uowm.gr
eClass

Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας

ΔΑΣΤΑ
http://dasta.uowm.gr
 
ypotrofies