mech.uowm.gr

Χρήσιμες Πληροφορίες για Πρωτοετείς Φοιτητές

Καλωσήρθατε στο Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Η σελίδα αυτή έχει σκοπό να ενημερώνει όλες τις κατηγορίες των πρωτοετών φοιτητών για τη διαδικασία των εγγραφών καθώς και να παρέχει χρήσιμες πληροφορίες σχετικά το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος, τις διαδικασίες παροχής φοιτητικής μέριμνας, υπηρεσίες και παροχές του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. κ.α. Η σελίδα θα ενημερώνεται τακτικά κατά τη διάρκεια των εγγραφών. 

Το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών στεγάζεται σε τρία κτίρια.Το πρώτο κτίριο βρίσκεται στην οδό Μπακόλα και Σιαλβέρα. Εκεί βρίσκεται η γραμματεία του Τμήματος, τα γραφεία καθηγητών και οι αίθουσες διδασκαλίας. Το δεύτερο κτίριο βρίσκεται στη οδό Αργυρόκαστρου 13, και φιλοξενεί τα εργαστήρια, και το τρίτο κτίριο βρίσκεται στην οδό Βερμίου 10.
Τηλ.: 24610 56600, 56650, 56605
Fax: 24610 56601
Τ.Κ.: 501 00, Κοζάνη
web: http://mech.uowm.gr

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

Γενικές

 • Προς το παρόν δεν έχουν ξεκινήσει οι εγγραφές των νέων φοιτητών του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020. Θα ανακοινωθούν σύντομα οι ημερομηνίες. Παρακολουθείτε τη σελίδα αυτή για πληροφορίες.

Υποψήφιοι με πανελλαδικές εξετάσεις 90% και 10%

Έλληνες Πολίτες της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης

Έλληνες του Εξωτερικού και Τέκνα Ελλήνων του Εξωτερικού

Υποψήφιοι με σοβαρές παθήσεις

Αθλητές

Αλλοδαποί Αλλογενείς και Απόφοιτοι Λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών - μελών της Ε.Ε. μη ελληνικής καταγωγής

► Αλλοδαποί - Αλλογενείς και Ομογενείς Υπότροφοι του Ελληνικού κράτους

► Σίτιση - Φοιτητικό Εστιατόριο

► Μετεγγραφές

Έναρξη λειτουργίας φοιτητικών εστιατορίων σε Κοζάνη και Φλώρινα

Καλημέρα σας,

Σας ενημερώνουμε ότι, βάσει της σύμβασης με την ανάδοχο εταιρεία ΤΟΠ-ΚΡΑΦΤ, τα φοιτητικά εστιατόρια σε Κοζάνη και Φλώρινα λειτουργούν κανονικά από την 1η Σεπτεμβρίου 2019.

Επιπρόσθετα, σας ενημερώνουμε ότι, μέχρι την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων για τους νέους δικαιούχους δωρεάν σίτισης ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, οι κάτοχοι καρτών δωρεάν σίτισης του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 εξακολουθούν να κάνουν χρήση αυτής.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 9/9 & ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 10/9

ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Τη Δευτέρα 9/9 από ώρα 10-15.00 μ.μ.

και

την Τρίτη 10/9 από ώρα 9-14.00 μ.μ.

δεν θα λειτουργεί, καθώς θα πραγματοποιηθεί εκπαίδευση του προσωπικού,

στην αναβάθμιση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών.

Για ό,τι επείγον κατά αυτές τις ώρες,   να απευθύνεστε στον κ. Μίγγο (γρ. 102) ή στο τηλ. 24610 56607.

Αν το ζήτημά σας δεν είναι επείγον, παρακαλούμε να αναβάλετε την επίσκεψη σας στην Γραμματεία του ΤΜΜ για την Τετάρτη 11/9.

Ανακοίνωση υποβολής δικαιολογητικών για διαμονή στις φοιτητικές εστίες Κοζάνης των φοιτητών παλαιών ετών ,που τα Τμήματά τους έχουν έδρα την Κοζάνη για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020

Στο διάστημα από 09 Σεπτεμβρίου – 20 Σεπτεμβρίου 2019, όσοι εκ των προπτυχιακών φοιτητών (παλαιών ετών) των Τμημάτων των Σχολών, που έχουν έδρα την Κοζάνη ενδιαφέρονται να διαμείνουν στις φοιτητικές εστίες, καλούνται να υποβάλλουν αίτηση στο Τμήμα Σπουδαστικής Μέριμνας και Περίθαλψης (Κοίλα Κοζάνης).

Η αίτηση μαζί με τα παρακάτω δικαιολογητικά θα κατατίθενται είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικώς στην παρακάτω διεύθυνση :                            

                           ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

                           Τμήμα Σπουδαστικής Μέριμνας και Περίθαλψης

                           κα Ματιάκη Ελένη

                            Κοίλα Κοζάνης

                           Τ.Κ. 50100 Κοζάνη

                           τηλ. 2461068271  

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Γενικά

Κατατίθενται από όλους τους ενδιαφερόμενους για διαμονή στις εστίες:

 1. Αίτησης υπογεγραμμένη από το/τη φοιτητή/τρια.
 2. Βεβαίωση σπουδών που χορηγείται από τη Γραμματεία του Τμήματος.
 3. Αναλυτική Βαθμολογία που χορηγείται από τη Γραμματεία του Τμήματος.
 4. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (να έχει εκδοθεί μέσα στο τελευταίο εξάμηνο).
 5. Δήλωση στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9) όλης της οικογένειας.
  1. Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος του φορολογικού έτους 2018.

α) Φοιτητές/τριες που είναι κάτω των 25 ετών καταθέτουν:

 1. το οικογενειακό Ε1 και εκκαθαριστικό και
 2. το ατομικό Ε1 και εκκαθαριστικό, σε περίπτωση που υποβάλλουν και οι ίδιοι φορολογική δήλωση

β) Φοιτητές/τριες που είναι άνω των 25 ετών καταθέτουν μόνο το ατομικό τους Ε1 και το εκκαθαριστικό τους

 1. Αντίγραφο της οικογενειακής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2018 (έντυπο Ε1).

Στις περιπτώσεις όπου οι ενδιαφερόμενοι και οι γονείς τους δεν είναι υποχρεωμένοι από το νόμο να υποβάλλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος, θα πρέπει αυτό να βεβαιώνεται από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

 1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 που να αναφέρει:

α) τον τόπο μόνιμης κατοικίας των γονέων και τη μη κατοχή ιδιόκτητης ή μισθωμένης κατοικίας στην περιοχή του Δήμου Kοζάνης.

β) όλα τα στοιχεία που σας προσκομίζω είναι αληθή.

γ) έλαβα γνώση και συναινώ στη διαχείριση των προσωπικών μου δεδομένων για όσο διάστημα απαιτείται η χρήση τους.

Για ειδικές περιπτώσεις (δικαιολογητικά ανά περίπτωση)

Κατατίθεται το αντίστοιχο από τα ακόλουθα δικαιολογητικά, εφόσον συντρέχει λόγος:

 1. Βεβαίωση σπουδών αδερφού/ής που σπουδάζει σε άλλο Ανώτερο ή Ανώτατο Ελληνικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα που είναι μακριά από τον τόπο μόνιμης διαμονής των γονέων.
 2. Πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος που αποδεικνύει την πολυτεκνική ιδιότητα του/της φοιτητή/τριας.
 3. Βεβαίωση αδερφού που υπηρετεί στρατιωτική θητεία και δεν μισθοδοτείται.
 4. Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου για γονέα που απεβίωσε.
 5. Διαζευκτήριο όταν οι γονείς βρήσκονται σε διάσταση.
 6. Πιστοποιητικό Υγειονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον σύστημα πιστοποίησης αναπηρίας, το οποίο υφίσταται εν ισχύ κατά το έτος υποβολής της αίτησης.

Αν το Πιστοποιητικό Υγειονομικής Επιτροπής δεν διασαφηνίζει τα κινητικά προβλήματα, αλλά μόνο αναπηρία άνω του 67%, τότε συμπληρωματικά απαιτείται ιατρική γνωμάτευση από Δημόσιο Νοσοκομείο, με υπογραφή και σφραγίδα Διευθυντού είτε Κλινικής Ε.Σ.Υ. ή Εργαστηρίου ή Πανεπιστημιακού Τμήματος αντίστοιχα, που θα βεβαιώνει ότι η συγκεκριμένη αναπηρία που πιστοποιείται από την υγειονομική Επιτροπή προκαλεί ή συνδέεται με σοβαρά κινητικά προβλήματα.

   Εσωτερική Διανομή

-    Πρυτανεία

-   

Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης

Θωμάς Μπελιάς

 

Δ/νση Διοίκησης & Οικονομικής Διαχείρισης

Αναγγελία Πρακτικής Άσκησης στην KLEEMANΝ

Η KLEEMANN είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρίες ανελκυστήρων στην ευρωπαϊκή και παγκόσμια αγορά. Ιδρύθηκε το 1983 στην Ελλάδα και σήμερα διατηρεί την παρουσία της με θυγατρικές και γραφεία πωλήσεων σε 15 χώρες, ενώ εξάγει σε περισσότερες από 100 χώρες σε όλο τον κόσμο. Με περισσότερα από 30 χρόνια επιτυχημένης εμπειρίας, η KLEEMANN διακρίνεται για τα υψηλά πρότυπα ποιότητας, το σχεδιασμό, την ευελιξία και τις εξειδικευμένες λύσεις για τις οποίες η εταιρία αναγνωρίζεται παγκοσμίως.

ΗKLEEMANNαναζητά έναν (1) υποψήφιογιαναπραγματοποιήσειτηνπρακτικήτουάσκηση στη Διεύθυνση DigitalInnovation στο τμήμα Informatics

Περιγραφή θέσης εργασίας:

 • 3D Σχεδιασμός
 • Παραμετροποίηση

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Γνώση 3D σχεδιαστικών προγραμμάτων
 • Inventor (κατά προτίμηση)

Ατομικά Χαρακτηριστικά:

 • Επιμονή
 • Υπομονή
 • Θέληση για μάθηση

Οι υποψήφιοι παρακαλούνται να στείλουν το βιογραφικό τους με mail στο υπόψη κας Χ. Κολότσιου.

Ιστοσελίδα www.kleemann.gr

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ακαδημαϊκών υποτρόφων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, στην υπ’ αριθμ.95/29-08-2019 συνεδρίασή της, αποφάσισε τη δημοσίευση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ακαδημαϊκών υποτρόφων με σύμβαση, βάσει της παρ. 7 του άρθρου 29 του Ν.4009/2011 όπως ισχύει, για το χειμερινό και εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 για τη διεξαγωγή διδακτικού/ ερευνητικού έργου.

Οι προσλήψεις των ενδιαφερόμενων θα πραγματοποιηθούν εφόσον υπάρξουν οι απαραίτητοι πόροι

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά τους στη Γραμματεία κάθε Τμήματος δηλώνοντας τα γνωστικά αντικείμενα στα οποία εμπίπτουν, από 03-09-2019 μέχρι και 19-09-2019.

Σημειώνεται ότι η ημερομηνία 19/9 αποτελεί καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των δικαιολογητικών.
Παρακαλούμε όπως φροντίσετε για την έγκαιρη αποστολή/προσκόμισή τους.
 

Ο Πρύτανης
Καθηγητής Αντώνιος Τουρλιδάκης

Σχετικά αρχεία

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με βάση το Π.Δ. 407/80

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, στην υπ’ αριθμ.95/29-08-2019 συνεδρίασή της, αποφάσισε τη δημοσίευση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με βάση το Π.Δ. 407/80 για την κάλυψη των εκπαιδευτικών και διδακτικών τους αναγκών.

Οι προσλήψεις των ενδιαφερόμενων θα πραγματοποιηθούν εφόσον υπάρξουν οι απαραίτητες πιστώσεις

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά τους στη Γραμματεία κάθε Τμήματος από 03-09-2019 μέχρι και 19-09-2019.

Σημειώνεται ότι η ημερομηνία 19/9 αποτελεί καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των δικαιολογητικών.
Παρακαλούμε όπως φροντίσετε για την έγκαιρη αποστολή/προσκόμισή τους.
 

Ο Πρύτανης
Καθηγητής Αντώνιος Τουρλιδάκης

Σχετικά αρχεία

Υποβολή αιτήσεων από τους ήδη ενεργούς φοιτητές για δωρεάν σίτιση κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020

Η ανακοίνωση αφορά στην υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών από τους ήδη ενεργούς φοιτητές (δευτεροετείς και μεγαλύτερα έτη) για δωρεάν σίτιση κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών είναι από Δευτέρα  02-09-19 έως Δευτέρα 30-09-19 και θα γίνεται μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση που αναγράφεται στην ανακοίνωση και η είσοδος στο σύστημα θα πραγματοποιείται με τη χρήση του ιδρυματικού λογαριασμού των φοιτητών.

Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε την ανακοίνωση στον παρακάτω σύνδεσμο: Ανακοίνωση για δωρεάν σίτιση 2019-2020

Την υπεύθυνη δήλωση για την περίπτωση που οι αιτούντες φοιτητές έχουν αδέλφια που εισήχθησαν στα A.E.I. το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 και δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία εγγραφής τους θα τη βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο: Υπεύθυνη δήλωση

 

Σχετικά Αρχεία:

Ανακοίνωση για το μάθημα ΣΤΑΤΙΚΗ

Μετά από αίτημα φοιτητών για ορισμό συνάντησης με το διδάσκοντα προς επίλυση αποριών σχετικών με το μάθημα, ορίζονται ως  χρόνος και χώρος συνάντησης:

- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: Παρασκευή, 30 Αυγούστου 2019

- ΩΡΑ: 10:00πμ

- ΑΙΘΟΥΣΑ: Αίθουσα 1, στο ισόγειο του κτιρίου της σχολής.

Ο διδάσκων

Ι. Ζυγανιτίδης

Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2019 – 2020 στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – 2η διορθωτική)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο της πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2019 – 2020 στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας»

Η πρόσκληση ενδιαφέροντος: https://rc.uowm.gr/?p=11403

prosklisi_36_2019_ΟΡΘΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ_2_signed

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα ERASMUS+ 2019-2020 για πρακτική άσκηση

Το Γραφείο Διεθνών Σχέσεων & Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας ανακοινώνει την έναρξη υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα Erasmus+ για πρακτική άσκηση 2019-2020 (ελάχιστης διάρκειας 2 μηνών).

Προϋποθέσεις συμμετοχής:

 1. Όλοι οι φοιτητές θα πρέπει να είναι υπήκοοι χώρας που συμμετέχει στο πρόγραμμα ERASMUS+ ή υπήκοοι άλλων χωρών εγγεγραμμένοι σε κανονικό πρόγραμμα σπουδών στο ΠΔΜ, σύμφωνα με τη Φ. 151/20049/Β6/20.02.2007 (ΦΕΚ 272Β/01-03-07) Υπουργική Απόφαση και τη λοιπή κείμενη νομοθεσία.
 2. Υποτροφίες χορηγούνται σε φοιτητές και των τριών κύκλων σπουδών (προπτυχιακό, μεταπτυχιακό, διδακτορικό).
 3. Δυνατότητα συμμετοχής στο πρόγραμμα για πρακτική άσκηση έχουν και οι πρόσφατα απόφοιτοι, κατά το πρώτο έτος της αποφοίτησής τους, με την προϋπόθεση να έχει εγκριθεί η αίτησή τους, όσο ακόμη βρίσκονται στο τελευταίο έτος των σπουδών τους και ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ.
 4. Η πρακτική άσκηση στο εξωτερικό θα πρέπει να ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι και 30/9/2020.

Απαιτούμενα έγγραφα:

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που επιθυμούν να διανύσουν μία περίοδο πρακτικής άσκησης μέσω του προγράμματος Erasmus+ 2019-2020 θα πρέπει να καταθέσουν αίτηση συμμετοχής στον ακαδημαϊκά υπεύθυνο του προγράμματος Erasmus+ του Τμήματός τους έως και 25-08-2019.

Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από:

 1. Επιστολή Αποδοχής (letter of acceptance) του φορέα υποδοχής.
 2. Αναλυτική Βαθμολογία.
 3. Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας πτυχίου (μόνο για μεταπτυχιακούς φοιτητές).
 4. Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας πτυχίου και μεταπτυχιακού διπλώματος (μόνο για υποψήφιους διδάκτορες).
 5. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα (συστήνεται η χρήση του Europass CV).
 6. Φωτοαντίγραφο του πιστοποιητικού γνώσης ξένης γλώσσας που να αφορά τη γλώσσα εργασίας του Φορέα Υποδοχής.


Για περισσότερες πληροφορίες οι φοιτητές και οι φοιτήτριες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Γραφείου Διεθνών Σχέσεων & Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων.

https://intrelations.uowm.gr/intrelations/erasmus/outgoing-students-placements/

καθώς και

http://erasmus.teiwm.gr/index.php?lang=el

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

UoWM

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Πάρκο Αγ. Δημητρίου
www.uowm.gr
eClass

Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Open eClass
http://eclass.uowm.gr/
eClass

Ηλεκτρονική Γραμματεία

Γραμματεία online
http://students.koz.uowm.gr
eClass

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας

ΜΟΔΙΠ
http://modip.uowm.gr
eClass

Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας

ΔΑΣΤΑ
http://dasta.uowm.gr
 
ypotrofies