mech.uowm.gr

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ: ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ/ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018

Σας διαβιβάζουμε το αριθμ. Φ.151/149796/Α5/11-09-2017 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων που αφορά στην εγγραφή των εισαγομένων της ειδικής κατηγορίας αλλοδαπών-αλλογενών για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.

Σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές για τη συγκεκριμένη κατηγορία ξεκινούν στις 22 Σεπτεμβρίου και ολοκληρώνονται στις 29 Σεπτεμβρίου 2017.

Κατεβάστε το έγγραφο [.pdf]

ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ

Εκ μέρους της Διοίκησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας,

Σας ενημερώνουμε ότι τα Φοιτητικά Εστιατόρια σε Κοζάνη και Φλώρινα θα αρχίσουν να λειτουργούν από 11-09-2017 ημέρα Δευτέρα.

Ευχαριστούμε,

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

 

Παρακαλούμε να προσκομίσετε κατά το διάστημα 12/9 έως 20/9/17ταεξής δικαιολογητικά προκειμένου να γίνει αντιπαραβολή στοιχείων, των πρωτοετών που έκαναν ηλεκτρονική προεγγραφή, με τους καταλόγους του Υπουργείου,- όταν αποσταλούν- και να ολοκληρωθεί η εγγραφή των πρωτοετών φοιτητών  του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018.

 

Δικαιολογητικά:

  1. Υπογεγραμμένη , την ηλεκτρονική αίτηση του Υπουργείου Παιδείας  https://eregister.it.minedu.gov.gr
  2. Φωτοαντίγραφο απολυτηρίου λυκείου
  3. Φωτοαντίγραφο βεβαίωσης πρόσβασης
  4. Ευκρινές φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
  5. 4 φωτογραφίες τύπου ταυτότητας (έγχρωμες)
  6. Εκτυπωμένο το ατομικό στατιστικό δελτίο φοιτητή αφού συμπληρωθεί. Θα το βρείτε στον κάτωθι σύνδεσμο: https://elstatweb.statistics.gr/deltio_fititi/deltio_fititi_login.jsp

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Η διαδικασία εγγραφής μπορεί να πραγματοποιηθεί εξ ολοκλήρου  από απόσταση, χωρίς να απαιτείται η φυσική σας παρουσία.  ( ο φάκελος σε αυτή την περίπτωση θα  πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα άνωθι δικαιολογητικά προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή σας)

Τα δικαιολογητικά :

Α) μπορούν να αποσταλούν ταχυδρομικά  (έως 20/9, σφραγίδα Ταχυδρομείου) στην εξής διεύθυνση:

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών,

Πολυτεχνική Σχολή

(υπόψην Γραμματείας, γρ.101 )

Μπακόλα & Σιαλβέρα, 50132, Κοζάνη

Ή

Β) να κατατεθούν αυτοπροσώπως  στη Γραμματεία από τον πρωτοετή φοιτητή .

(έναρξη μαθημάτων 02/10/2017)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: παρακαλούμε να ενημερώνεστε καθημερινά από την ιστοσελίδα του Τμήματος ( www.mech.uowm.gr) για νέες ανακοινώσεις.

                                                                             Από τη Γραμματεία του Τμήματος

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗ

Σας διαβιβάζουμε την ανακοίνωση που αφορά στην υποβολή δικαιολογητικών από τους πρωτοετείς φοιτητές για δωρεάν σίτιση το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.

Διαβάστε το συννημένο έγγραφο [.pdf]

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017-2018

Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι η εγγραφή των επιτυχόντων των Πανελλαδικών Εξετάσεων έτους 2017 στις Σχολές και τα Τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης θα πραγματοποιηθεί κατά το διάστημα από Τρίτη 5 έως και Πέμπτη 14  Σεπτεμβρίου 2017.

Για την εγγραφή των επιτυχόντων θα λειτουργήσει και φέτος το σύστημα της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής εγγραφής χωρίς την αναγκαιότητα κατάθεσης δικαιολογητικών και χωρίς να απαιτείται η μετάβαση των επιτυχόντων στις Σχολές και τα Τμήματα επιτυχίας τους. Με τον τρόπο αυτό οι επιτυχόντες δεν επιβαρύνονται με το πρόσθετο κόστος της μετακίνησης για την εγγραφή τους και με την επιπλέον διαδικασία της συλλογής και αποστολής δικαιολογητικών.

Η διαδικασία εγγραφής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση θα πραγματοποιείται κατά το ανωτέρω διάστημα με αίτηση των επιτυχόντων για τη Σχολή ή το Τμήμα επιτυχίας τους μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://eregister.it.minedu.gov.gr/, εισάγοντας τον ίδιο κωδικό πρόσβασης (password) που χρησιμοποίησαν για την εισαγωγή τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Μηχανογραφικού Δελτίου. Η εφαρμογή θα βρίσκεται σε λειτουργία από την Τρίτη 5 Σεπτεμβρίου, μετά τις 10:00 πμ.

Για την πρόσβαση στην ηλεκτρονική εφαρμογή οι σχολικές μονάδες θα παρέχουν υποστήριξη στους επιτυχόντες όσον αφορά τους κωδικούς πρόσβασης, ενώ μετά την είσοδο στην εφαρμογή θα υπάρχει διαθέσιμο αναλυτικό εγχειρίδιο χρήσης για τη διευκόλυνσή τους.

Μέσα από την ηλεκτρονική εφαρμογή οι επιτυχόντες, στην περίπτωση που έχουν εγγραφεί από προηγούμενο έτος σε Σχολή ή Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, θα δηλώνουν τη Σχολή ή το Τμήμα στο οποίο είναι ήδη εγγεγραμμένοι και θα αιτούνται ταυτόχρονα τη διαγραφή τους, προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή στη νέα Σχολή ή στο νέο Τμήμα.

Η αίτηση εγγραφής των επιτυχόντων μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας ενέχει χαρακτήρα Υπεύθυνης Δήλωσης. Οι επιτυχόντες μετά την είσοδο στην εφαρμογή θα καλούνται να συμπληρώσουν τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισής τους (ΑΜΚΑ), ο οποίος θα επιβεβαιώνεται μέσω διαλειτουργικότητας με το Εθνικό Μητρώο ΑΜΚΑ. Αν τα ατομικά στοιχεία που εμφανίζονται προσυμπληρωμένα στην εφαρμογή στο  πλαίσιο με τίτλο  «Προσωπικά Στοιχεία Επιτυχόντα (Εθνικό Μητρώο ΑΜΚΑ)», δεν συμφωνούν με τα στοιχεία της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου, τότε οι επιτυχόντες πρέπει να προβούν στην άμεση διόρθωση και ενημέρωση των λανθασμένων στοιχείων τους στα συστήματα του Εθνικού Μητρώου ΑΜΚΑ, μέσω σχετικής αίτησης σε οποιοδήποτε ΚΕΠ. Δεν θα προβούν σε διορθώσεις για τα στοιχεία που εμφανίζονται προσυμπληρωμένα στο πλαίσιο με τίτλο «Στοιχεία Πανελλαδικών Εξετάσεων». Ο επιτυχών, αφού ελέγξει την ορθότητα των προβαλλόμενων τροποποιημένων στοιχείων, θα πρέπει να ολοκληρώσει την ηλεκτρονική εγγραφή του εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας.

Οι εγγραφέντες για να έχουν πρόσβαση στις ακαδημαϊκές υπηρεσίες της κάθε Σχολής και Τμήματος, θα πρέπει να επιδείξουν στη Γραμματεία του Τμήματος ή της Σχολής αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο, προκειμένου να γίνει η ταυτοπροσωπία τους. Σε κάθε περίπτωση, η Γραμματεία δύναται να ζητήσει συμπληρωματικά δικαιολογητικά από τους εγγραφέντες.

Για τις Στρατιωτικές Σχολές, τις Αστυνομικές Σχολές, τις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, τις Ακαδημίες του Εμπορικού Ναυτικού και τις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης, η προθεσμία και η διαδικασία εγγραφής των επιτυχόντων θα καθοριστεί και θα πραγματοποιηθεί από τα αρμόδια Υπουργεία.

Επισημαίνεται ότι όλες οι ανωτέρω διαδικασίες εγγραφής ολοκληρώνονται είτε από τους ίδιους τους επιτυχόντες ή από νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗ

Υπενθυμίζουμε στους φοιτητές ότι η υποβολή δικαιολογητικών για δωρεάν σίτιση για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 λήγει την Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 2017.

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2017-2018

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων σχεδιαγραμμάτων της πράξης: «Απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κατόχους Διδακτορικού 2017-2018» - αρ. πρόσκλησης 14/2017

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε νέα ανακοίνωση με τίτλο *Πρόσκληση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων σχεδιαγραμμάτων διδασκαλίας
από νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού στο πλαίσιο υλοποίησης της
πράξης: «Απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας σε νέους επιστήμονες
κατόχους Διδακτορικού 2017-2018» - αρ. πρόσκλησης
14/2017* στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών Πανεπιστημίου Δυτικής
Μακεδονίας.

Για να δείτε τη νέα ανακοίνωση πατήστε εδώ <https://rc.uowm.gr/?p=3528>

Παρακαλούμε το συντομότερο δυνατό να δημοσιοποιήσετε την πρόσκληση στις
ιστοσελίδες των τμημάτων σας και να μας αποστείλετε τον σύνδεσμο της
ανάρτησης.
Η ανάρτηση στις ιστοσελίδες των τμημάτων αποτελεί απαίτηση για την
επιλεξιμότητα των δαπανών.

Προς διευκόλυνσή σας επισυνάπτουμε το αρχείο της πρόσκλησης που ανακοινώθηκε
στη Διαύγεια (pdf) και σε word.

Ευχαριστούμε

Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας <https://rc.uowm.gr>

Κατεβάστε την πρόσκληση [.pdf]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018 ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Κατεβάστε την Πρόσκληση [pdf]

 

 

 

 

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε νέα ανακοίνωση με τίτλο *Πρόσκληση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων σχεδιαγραμμάτων διδασκαλίας
από νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού στο πλαίσιο υλοποίησης της
πράξης: «Απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας σε νέους επιστήμονες
κατόχους Διδακτορικού 2017-2018» - αρ. πρόσκλησης
14/2017* στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών Πανεπιστημίου Δυτικής
Μακεδονίας.

Για να δείτε τη νέα ανακοίνωση πατήστε εδώ <https://rc.uowm.gr/?p=3528>

Παρακαλούμε το συντομότερο δυνατό να δημοσιοποιήσετε την πρόσκληση στις
ιστοσελίδες των τμημάτων σας και να μας αποστείλετε τον σύνδεσμο της
ανάρτησης.
Η ανάρτηση στις ιστοσελίδες των τμημάτων αποτελεί απαίτηση για την
επιλεξιμότητα των δαπανών.

Προς διευκόλυνσή σας επισυνάπτουμε το αρχείο της πρόσκλησης που ανακοινώθηκε
στη Διαύγεια (pdf) και σε word.

Ευχαριστούμε

Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας <https://rc.uowm.gr>

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΘΕΡΙΝΩΝ ΔΙΑΚΟΠΩΝ

ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΘΕΡΙΝΩΝ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΠΟ 31/7/2017 ΕΩΣ 18/08/2017.
 
ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ 16,17,18 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. (κ. Μίγγος γρ. 102, τηλ. 24610 56607, κιν. 6932711771)

ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - 18 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017

Κατεβάστε την πρόσκληση απο εδώ [pdf]

Η Ορκωμοσία θα πραγματοποιηθεί στις 11:00 στο αμφιθέατρο της Στέγης Ποντιακού Πολιτισμού της Ευξείνου Λέσχης Κοζάνης, Φιλίππου Β' 30, Κοζάνη.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ

Σας γνωστοποιούμε ότι τη Δευτέρα 17 Ιουλίου στην αίθουσα 106 του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του ΠΔΜ και ώρα 16:00 μ.μ. , θα γίνει η δημόσια εξέταση της διδακτορικής διατριβής του υποψήφιου διδάκτορος κου Παναγιωτίδη Ιωάννη.

Το θέμα της διδακτορικής της διατριβής είναι «Μηχανισμοί Ρύπανσης Λέβητα- Αντιμετώπισή τους- Επέκταση Χρόνου Συντηρήσεων ».

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΚΟΜΩΣΙΑ ΙΟΥΛΙΟΥ 2017 - 18/07/2017

ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΗ 18/07/2017

Ανακοινώνεται ότι οι τελειόφοιτοι του Τμήματος που έχουν τελειώσει τις υποχρεώσεις τους (μαθήματα, εξέταση διπλωματικής εργασίας) και επιθυμούν να ορκιστούν την παραπάνω ημερομηνία, να καταθέσουν αίτηση στη Γραμματεία (εργάσιμες μέρες και ώρες) από 10/07 έως 12/07/2017, (και ώρα 10-12 ) προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά (ακαδ. ταυτότητα, βιβλιάριο υγείας, παράβολο, κάρτα σίτισης)

ΤΗΛ. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 24610 56604 (κ. Τζήκα)

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

UoWM

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Πάρκο Αγ. Δημητρίου
www.uowm.gr
eClass

Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Open eClass
http://eclass.uowm.gr/
eClass

Ηλεκτρονική Γραμματεία

Γραμματεία online
http://students.koz.uowm.gr
eClass

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας

ΜΟΔΙΠ
http://modip.uowm.gr
eClass

Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας

ΔΑΣΤΑ
http://dasta.uowm.gr