mech.uowm.gr

Εγγραφές εισαγομένων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το ακαδ. έτος 2018-2019 με την ειδική κατηγορία των Αλλοδαπών -Αλλογενών και αποφοίτων λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών - μελών της ΕΕ

Σας διαβιβάζουμε το αριθμ. Φ.151/155205/Α5/19-09-2018 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων που αφορά στην εγγραφή των εισαγομένων της ειδικής κατηγορίας αλλοδαπών-αλλογενών για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.

Εγγραφο [pdf]

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΩΣ 18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Παρατείνεται έως και την Τρίτη 18 Σεπτεμβρίου η ηλεκτρονική εγγραφή των
επιτυχόντων των Πανελλαδικών εξετάσεων του έτους 2018 στις Σχολές και στα
Τμήματα της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Ακολουθεί ο σύνδεσμος με το δελτίο τύπου του Υπουργείου:
https://www.minedu.gov.gr/rss/37101-17-09-18-paratasi-tis-ilektronikis-eggra

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

Προσωρινοί πίνακες κατάταξης Ακαδημαϊκής εμπειρίας

Σας ενημερώνουμε ότι σήμερα αναρτήθηκαν οι αποφάσεις της Επιτροπής Ερευνών
που αφορούν την επικύρωση των προσωρινών πινάκων κατάταξης αποτελεσμάτων για
την επιλογή Νέων Επιστημόνων κατόχων Διδακτορικού Διπλώματος, στο πλαίσιο
υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους
Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2018-2019 στο Πανεπιστήμιο Δυτικής
Μακεδονίας», των παρακάτω τμημάτων:

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών link ανακοίνωσης https://rc.uowm.gr/?p=4415 Παρακαλούμε στη σημερινή ανάρτηση των αποτελεσμάτων και στις ιστοσελίδες των τμημάτων σας και στην ενημέρωσή μας για το αντίστοιχο σύνδεσμο ανακοίνωσης. Επίσης σημειώστε ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενστάσεων είναι η 21.09.2018, οπότε θα σας ενημερώσουμε εκ νέου για την εξέλιξη της διαδικασίας μετά το πέρας αυτής της ημερομηνίας.

ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2018-19

Αγαπητοί/ές πρωτοετείς φοιτητές/τριες

Παρακαλούμε να διαβάσετε με προσοχή ολόκληρη την ανακοίνωση.

Έχετε ήδη ενημερωθεί για την έναρξη των ηλεκτρονικών εγγραφών στο Τμήμα εισαγωγής σας μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείου. Η συγκεκριμένη διαδικασία θα διαρκέσει ως τις 17 Σεπτεμβρίου.

 

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας οι Γραμματείες των Τμημάτων δύνανται να ζητούν συμπληρωματικά δικαιολογητικά από τους εγγραφέντες. Στο πλαίσιο αυτό, πέρα από την ηλεκτρονική εγγραφή, είναι υποχρεωτικό να αποσταλούν ταχυδρομικά ή να προσκομιστούν στη Γραμματεία του Τμήματος τα παρακάτω δικαιολογητικά, για να ταυτοποιηθούν οι εγγραφέντες και να ολοκληρωθεί η εγγραφή τους στο Τμήμα.

 

Σε περίπτωση μη αποστολής ή μη προσκόμισης των δικαιολογητικών, ο φοιτητής θεωρείται ότι δεν έχει εγγραφεί.

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι τα εξής (παρακαλούμε να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή για να μην υπάρξει περίπτωση καθυστέρησης στην εγγραφής σας):

 

  1. Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη η αίτηση ηλεκτρονικής εγγραφής που υποβάλατε μέσω της εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας,
  2. Εκτυπωμένο το ατομικό στατιστικό δελτίο φοιτητή, το οποίο θα το βρείτε στην εφαρμογή ηλεκτρονική εγγραφής, στην οποία θα εισαχθείτε για να καταχωρίσετε τα στοιχεία εγγραφής σας.
  3. Φωτοτυπία Απολυτηρίου Λυκείου (όχι επικυρωμένο),
  4. Φωτοτυπία Βεβαίωσης Συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις (την παίρνετε από το Λύκειό σας, όχι επικυρωμένη),
  5. Φωτοτυπία ταυτότητας (όχι επικυρωμένη),
  6. ΑΜΚΑ φοιτητή (φωτοτυπία, όχι επικυρωμένη, του βιβλιαρίου ασφάλισης ή φωτοτυπία οποιουδήποτε άλλου δημόσιου εγγράφου, όπου φαίνεται ο ΑΜΚΑ),
  7. Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα αναγράφεται ότι ο φοιτητής εξουσιοδοτεί τη Γραμματεία για τη διαχείριση των προσωπικών του δεδομένων (η συγκεκριμένη Υπεύθυνη Δήλωση προκύπτει από το νέο νόμο περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων και είναι απαραίτητο να συμπληρωθεί και να κατατεθεί στη Γραμματεία για τη διευκόλυνση του φοιτητή στις συναλλαγές του με τη Γραμματεία.

 

Επισυνάπτεται πρότυπο Υπεύθυνης Δήλωσης στο τέλος της ανακοίνωσης και μπορείτε να τη συμπληρώσετε)

 

Εντυπο Υπεύθυνης Δήλώσης [.docx]

 

Τα παραπάνω δικαιολογητικά θα τα αποστείλετε ταχυδρομικά ή θα τα προσκομίσετε οι ίδιοι ή εξουσιοδοτημένο από εσάς πρόσωπο στη Γραμματεία του Τμήματος ως τις 18-09-2018 (σφραγίδα ταχυδρομείου).

 

(Διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Γραμματεία Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών, Μπακόλα και Σιαλβέρα, 50132, Κοζάνη).

 

Αφού καταθέσετε τα ανωτέρω έγγραφα στη Γραμματεία και καταχωρηθούν όλα τα στοιχεία σας στο ηλεκτρονικό σύστημα, θα σας ενεργοποιήσουμε ως φοιτητές του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Μετά την ενεργοποίησή σας ως φοιτητές θα είναι δυνατή η έκδοση βεβαίωσης που θα πιστοποιεί τη φοιτητική σας ιδιότητα.

Η Γραμματεία θα χορηγεί σε κάθε φοιτητή τη βεβαίωση εγγραφής και τους προσωπικούς κωδικούς με την έναρξη των μαθημάτων (θα υπάρξει ξεχωριστή ανακοίνωση για τους προσωπικούς κωδικούς).

Οι προσωπικοί κωδικοί παραδίδονται ή αποστέλλονται αυστηρώς μόνο στο φοιτητή ή σε εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο.

Με αυτούς θα μπορέσετε να δημιουργήσετε το ατομικό σας προφίλ και να έχετε πρόσβαση στις σχετικές ακαδημαϊκές ηλεκτρονικές εφαρμογές του Υπουργείου Παιδείας (εφαρμογή ακαδημαϊκής ταυτότητας - πάσο, εφαρμογή λήψης εγχειριδίων - ΕΥΔΟΞΟΣ, εφαρμογή αναζήτησης αρθρογραφίας κ.α.).

 

ΣΙΤΙΣΗ

 

Ήδη έχει ανακοινωθεί η διαδικασία που θα ακολουθηθεί για τη δωρεάν σίτιση των πρωτοετών φοιτητών.

 

Παρακαλούμε να επισκεφτείτε τον παρακάτω σύνδεσμο στην ιστοσελίδα του Τμήματος για να ενημερωθείτε:

http://www.mech.uowm.gr/index.php/2014-06-21-12-13-51/news-reg/1078-protoeteis-dikaiologitika-sitisi

 

Όσοι φοιτητές δεν επιλεγούν για να σιτίζονται δωρεάν, μπορούν να σιτίζονται στο φοιτητικό εστιατόριο με την καταβολή του ποσού 2,5 € ανά γεύμα.

 

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ

 

Για ζητήματα μετεγγραφών θα αναρτηθούν ανακοινώσεις το δεύτερο 15θήμερο του Οκτωβρίου, αφού εκδοθεί η σχετική εγκύκλιος από το Υπουργείο Παιδείας.

 

 

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

 

Τα μαθήματα αρχίζουν την 1η Οκτωβρίου και θα δείτε τις επόμενες μέρες στην ιστοσελίδα αναρτημένο το πρόγραμμα μαθημάτων.

Ανακοίνωση προς όλους τους πρωτοετείς φοιτητές για υποβολή δικαιολογητικών δωρεάν σίτισης, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019

Σας διαβιβάζουμε την ανακοίνωση που αφορά στην υποβολή δικαιολογητικών
των πρωτοετών φοιτητών για δωρεάν σίτιση κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.
Σας υπενθυμίζουμε ότι η παραλαβή των δικαιολογητικών θα γίνεται είτε με ταχυδρομείο, είτε αυτοπροσώπως για τους μεν φοιτητές στην Κοζάνη 
από την κα Παγκάκου Παναγιώτα (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Τμήμα Ακαδημαϊκών Θεμάτων, Πάρκο Αγίου Δημητρίου, 50131 Κοζάνη στο κτήριο της Διοίκησης στον 2ο όροφο).

Δείτε τη σχετική ανακοίνωση [.pdf]

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ

Σας επισημαίνουμε πως τα Εστιατόρια της Κοζάνης λειτουργούν κανονικά και
μπορούν να σιτίζονται οι δικαιούχοι φοιτητές με την περσινή τους κάρτα
σίτισης μέχρι και αρχές Οκτωβρίου, οπότε και θα ανακοινωθούν οι νέοι
δικαιούχοι για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ 2018

Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι η εγγραφή των επιτυχόντων των Πανελλαδικών Εξετάσεων έτους 2018 στις Σχολές και τα Τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης θα πραγματοποιηθεί κατά το διάστημα από Δευτέρα 10 έως και Δευτέρα 17  Σεπτεμβρίου 2018.

Για την εγγραφή των επιτυχόντων θα λειτουργήσει και φέτος το σύστημα της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής εγγραφής χωρίς την αναγκαιότητα κατάθεσης δικαιολογητικών και χωρίς να απαιτείται η μετάβαση των επιτυχόντων στις Σχολές και τα Τμήματα επιτυχίας τους. Με τον τρόπο αυτό οι επιτυχόντες δεν επιβαρύνονται με το πρόσθετο κόστος της μετακίνησης για την εγγραφή τους και με την επιπλέον διαδικασία της συλλογής και αποστολής δικαιολογητικών.

Η διαδικασία εγγραφής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση θα πραγματοποιείται κατά το ανωτέρω διάστημα με αίτηση των επιτυχόντων για τη Σχολή ή το Τμήμα επιτυχίας τους μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://eregister.it.minedu.gov.gr, εισάγοντας  τον 8ψηψιο κωδικό εξετάσεων υποψηφίου και τον ίδιο κωδικό πρόσβασης (password) που χρησιμοποίησαν για την εισαγωγή τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Μηχανογραφικού Δελτίου. Η εφαρμογή θα βρίσκεται σε λειτουργία από την Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου, μετά τις 10:00 πμ.

Για την πρόσβαση στην ηλεκτρονική εφαρμογή οι σχολικές μονάδες θα παρέχουν υποστήριξη στους επιτυχόντες όσον αφορά τους κωδικούς πρόσβασης, ενώ μετά την είσοδο στην εφαρμογή θα υπάρχει διαθέσιμο αναλυτικό εγχειρίδιο χρήσης για τη διευκόλυνσή τους, καθώς και συνοπτικές οδηγίες σε κάθε βήμα.

Μέσα από την ηλεκτρονική εφαρμογή οι επιτυχόντες, στην περίπτωση που έχουν εγγραφεί από προηγούμενο έτος σε Σχολή ή Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, θα δηλώνουν τη Σχολή ή το Τμήμα στο οποίο είναι ήδη εγγεγραμμένοι και θα αιτούνται ταυτόχρονα τη διαγραφή τους, προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή στη νέα Σχολή ή στο νέο Τμήμα.

Η αίτηση εγγραφής των επιτυχόντων μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας ενέχει χαρακτήρα Υπεύθυνης Δήλωσης. Οι επιτυχόντες μετά την είσοδο στην εφαρμογή θα καλούνται να συμπληρώσουν τον προσωπικό τους Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισής (ΑΜΚΑ), ο οποίος θα επιβεβαιώνεται μέσω διαλειτουργικότητας με το Εθνικό Μητρώο ΑΜΚΑ.

Οι εγγραφέντες για να έχουν πρόσβαση στις ακαδημαϊκές υπηρεσίες της κάθε Σχολής και Τμήματος, θα πρέπει να επιδείξουν στη Γραμματεία του Τμήματος ή της Σχολής αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο, προκειμένου να γίνει η ταυτοπροσωπία τους. Σε κάθε περίπτωση, η Γραμματεία δύναται να ζητήσει συμπληρωματικά δικαιολογητικά από τους εγγραφέντες.

Για τις Στρατιωτικές Σχολές, τις Αστυνομικές Σχολές, τις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, τις Ακαδημίες του Εμπορικού Ναυτικού και τις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης, η προθεσμία και η διαδικασία εγγραφής των επιτυχόντων θα καθοριστεί και θα πραγματοποιηθεί από τα αρμόδια Υπουργεία.

Επισημαίνεται ότι όλες οι ανωτέρω διαδικασίες εγγραφής ολοκληρώνονται είτε από τους ίδιους τους επιτυχόντες ή από νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο.

Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται επίσης ότι η εγγραφή των επιτυχόντων με την ειδική κατηγορία των Ελλήνων Πολιτών της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης στις Σχολές και τα Τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το Ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, πραγματοποιείται κατά το ίδιο χρονικό διάστημα δηλαδή από Δευτέρα 10 έως και Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου 2018.

Για την ολοκλήρωση της εγγραφής τους, οι εισαχθέντες στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με την ειδική κατηγορία των Ελλήνων Πολιτών της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης, οφείλουν στο ίδιο διάστημα υποβολής της αίτησης ηλεκτρονικής εγγραφής (10/09 έως 17/09/2018) να αποστείλουν με ταχυμεταφορά (courier) ή να καταθέσουν αυτοπροσώπως στη γραμματεία του Τμήματος / Σχολής επιτυχίας τους  τη σχετική βεβαίωση ότι είναι εγγεγραμμένοι στα δημοτολόγια Δήμου του Νομού Ξάνθης, Ροδόπης ή  Έβρου. Αν έχουν μετεγγραφεί σε άλλο Δήμο άλλης περιοχής  τότε πρέπει να αποστείλουν ή καταθέσουν αυτοπροσώπως, όπως παραπάνω, βεβαίωση του συγκεκριμένου Δήμου από την οποία να προκύπτει ότι μετεγγράφηκαν σ΄ αυτόν, από Δήμο των ανωτέρω Νομών. 

ΠΡΟΣΟΧΗ! Παρακαλούμε να ενημερώνεστε καθημερινά για νέες ανακοινώσεις από την ιστοσελίδα του Τμήματος www.mech.uowm.gr που θα αφορούν σε περαιτέρω ενέργειες που προβλέπει το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών ή το Υπουργείο.

ΕΞΕΤΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2018

ΕΞΕΤΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2018

Ενημερώνουμε τους φοιτητές, ότι η εξέταση των διπλωματικών εργασιών, θα πραγματοποιηθεί το διάστημα 29/10 -2/11 Νοεμβρίου 2018 και ώρες 10-16μ.μ.

Όσοι επιθυμούν να εξεταστούν τις παραπάνω ημερομηνίες, θα πρέπει, αφού συνεννοηθούν με τους επιβλέποντες καθηγητές τους, να ενημερώσουν την Γραμματεία από 15-19 Οκτωβρίου. (στέλνοντας e-mail στο , με όνομα, ΑΕΜ, τίτλο διπλωματικής εργασίας , επιβλέποντα Καθηγητή)

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχουν ήδη υποβάλλει στη Γραμματεία το έντυπο ανάληψης της Διπλωματικής εργασίας τουλάχιστον ένα εξάμηνο πριν.

                                                                                                                    από τη Γραμματεία

ΠΜΣ «Οικονομική και Διοίκηση για Μηχανικούς»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 για επιλογή μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών στο ΠΜΣ «Οικονομική και Διοίκηση για Μηχανικούς» του Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αιγαίου (ΦΕΚ επανίδρυσης 3246/08.08.2018, τ. Β’).

Το Π.Μ.Σ. οδηγεί σε Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην «Οικονομική και Διοίκηση για Μηχανικούς» με τις κατευθύνσεις:

  • Χρηματοοικονομική Μηχανική (Financial Engineering)
  • Μηχανική της Διοίκησης (Management Engineering)
  • Διοίκηση και Οικονομία Δημοσίων Οργανισμών και Φορέων

Το Π.Μ.Σ. υλοποιείται σε περιβάλλον μικτής διαδικασίας μάθησης με πρότυπες συνδυαστικές μορφές εκπαίδευσης, η χρονική διάρκεια για την απονομή του διπλώματος μεταπτυχιακών σπουδών είναι δύο (2) διδακτικά εξάμηνα και χαρακτηρίζεται εντατικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα διάρκειας ενός έτους.

Στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. http://odim.aegean.gr/ έχει αναρτηθεί η σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Υποβολή αιτήσεων έως την Κυριακή 30/09/2018

Περισσότερες πληροφορίες:
Γραμματεία του Π.Μ.Σ., τηλ.: 22710 35422, 22710 35402 και ώρες 09:00-16:00 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
odim_gram@chios.aegean.gr και στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. http://odim.aegean.gr/.


------------------------------------------------------------------------------------

Γραμματεία Π.Μ.Σ. «Οικονομική και Διοίκηση για Μηχανικούς»

Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης

Πολυτεχνική Σχολή

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Τηλ. 2271035422, 2271035402

Email: 

Web: http://odim.aegean.gr/

https://www.facebook.com/odim.aegean.gr/

Αλλαγή στο πρόγραμμα εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2018

Ανακοίνωση για την αλλαγή στο πρόγραμμα εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2018 στο συνημμένο αρχείο

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ [pdf]

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

UoWM

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Πάρκο Αγ. Δημητρίου
www.uowm.gr
eClass

Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Open eClass
http://eclass.uowm.gr/
eClass

Ηλεκτρονική Γραμματεία

Γραμματεία online
http://students.koz.uowm.gr
eClass

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας

ΜΟΔΙΠ
http://modip.uowm.gr
eClass

Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας

ΔΑΣΤΑ
http://dasta.uowm.gr
 
ypotrofies