mech.uowm.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ Ι

Τα μαθήματα της Τρίτης 19/2/2019 αναβάλλονται λόγω υποχρεώσεων του διδάσκοντα.

Τα μαθήματα θα διεξαχθούν κανονικά την Τετάρτη 20/2/2019 και Πέμπτη 21/2/2019.

Ο διδάσκων

Ι. Μυρισίδης

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2018-19 ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 18/02/2019

Οι φοιτητές όλων των ετών του Τμήματος (και οι φοιτητές του 2ου εξαμήνου), θα πρέπει να προβούν σε ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων για το θερινό εξάμηνο (χρησιμοποιώντας τους κωδικούς τους) στη διεύθυνση https://students.uowm.grΑΥΣΤΗΡΑ- από 20/02/2019 έως 27/02/2019. (δείτε παρακάτω οδηγίες)

Η δήλωση μαθημάτων είναι υποχρεωτικήσε κάθε εξάμηνο σπουδών και απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στις εξετάσεις.

Οι φοιτητές του 1ου έτους θα προβούν ΜΟΝΟΙ τους στη δήλωση των μαθημάτων του 2ου εξαμήνου.

Θα πρέπει να δηλώσουν τα έξι μαθήματα που φαίνονται στον πίνακα του Οδηγού Σπουδών στο 2ο εξάμηνο.

(βλ. παρακάτω στο link)

http://www.mech.uowm.gr/images/files/Curriculum_Greek_MECHENG_3-10-18.pdf

ΠΡΟΣΟΧΗ

Απαιτείται η προσοχή σας στη διαδικασία ΥΠΟΒΟΛΗΣ της αίτησης. Αν δεν πατηθεί η ΑΠΟΣΤΟΛΗ η δήλωση δεν είναι έγκυρη.                                                                                

                                                                                                                ΟΔΗΓΙΕΣ

Για όσους έχουν έτος εισαγωγής 2014-2015

Επιλέγονται το έτος τα 3 κοινά υποχρεωτικά μαθήματα κύκλου.

Απαιτείται επιπλέον επιλογή 5 μαθημάτων επιλογής από αυτά που διατίθενται. (συνολικά στο 5ο έτος)

Για όσους έχουν έτος εισαγωγής 2015-2016

Επιλέγονται το έτος τα 3 υποχρεωτικά μαθήματα κύκλου.

Απαιτείται επιπλέον επιλογή 5 μαθημάτων επιλογής από αυτά που διατίθενται. (συνολικά στο 4ο έτος)

ΠΡΟΣΟΧΗ!

ΠΡΟΣΤΙΘΕΝΤΑΙ ΤΑ ΕΞΗΣ ΝΕΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

  1. Το μάθημα Εισαγωγή στη Βιοϊατρική Μηχανική (8ο εξάμηνο ως ΕΠΙΛΟΓΗΣ)
  2. Το μάθημα Θεωρία Λήψης Αποφάσεων (8ο εξάμηνο ως ΕΠΙΛΟΓΗΣ)
  3. Το μάθημα Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Μηχανολογικών προϊόντων (10ο εξάμηνο ως ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ)

                                                                                                                                                                            Από το Τμήμα

Μεγάλη διάκριση για την ομάδα αεροδιαστημικής ASPiRE του ΠΔΜ

Δύο από τα μέλη της ομάδας, προπτυχιακοί φοιτητές του Τμήματός μας επιλέχθηκαν από την ESA (Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος), ανάμεσα σε χιλιάδες ευρωπαίους φοιτητές μεταπτυχιακού και διδακτορικού επιπέδου, να παρακολουθήσουν εκπαιδευτικά workshop στο Εκπαιδευτικό Κέντρο της στο Βέλγιο με όλα τα έξοδα πληρωμένα.

Ο Ορφέας Μπατζιλής, φοιτητής 2ου έτους του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος επιλέχθηκε για το Earth Observation Remote Sensing Workshop το οποίο διοργανώθηκε 10-14 Δεκεμβρίου 2018 και το οποίο παρακολούθησε επιτυχώς.

Η Μαρία Αβλαστιμίδου, φοιτήτρια 3ου έτους του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών επιλέχθηκε για το Spacecraft Communications Workshop στις 5-8 Φεβρουαρίου.

Την ομάδα αεροδιαστημικής ASPiRE συγκροτούν φοιτητές των τριών Τμημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Αγγελίδη, Καθηγητή του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών.

Η επιτυχία αυτή έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά διεθνών διακρίσεων για το Πανεπιστήμιο μας που αποδεικνύει την εξαιρετική ποιότητα της προσπάθειας όλων, η οποία οδηγεί και στα αντίστοιχα αποτελέσματα.   Η συμμετοχή των φοιτητών μας στις εργασίες της ESA δεν θα βοηθήσει μόνο τους ίδιους στην προσωπική τους εξέλιξη αλλά συμβάλει τα μέγιστα και στη διεθνή αναγνώριση και την αύξηση του κύρους του πανεπιστημίου μας.

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα ERASMUS+ 2019-2020 για σπουδές

Αγαπητοί φοιτητές

Το Γραφείο Διεθνών Σχέσεων & Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων ανακοινώνει την έναρξη υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα Erasmus+ για σπουδές κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

Σχετικό έγγραφο:

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2018-2019

Ανακοινώνεται ότι έχει δοθεί παράταση στην ημερομηνία υποβολής των
ηλεκτρονικών αξιολογήσεων του διδακτικού έργου από τους/τις φοιτητές/
τριες των Προπτυχιακών Τμημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπι-
στημίου Δυτικής Μακεδονίας, για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού
έτους 2018-2019. Ως τελευταία ημέρα ηλεκτρονικής υποβολής των αξιο-
λογήσεων ορίζεται η Κυριακή, 3/2/2019.

Στο πλαίσιο της συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας των σπουδών, καλού-
νται οι φοιτητές/τριες όλων των Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Τμη-
μάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας να συμμετάσχουν στη δια-
δικασία της ηλεκτρονικής αξιολόγησης συμπληρώνοντας τα ερωτηματολό-
για για τα μαθήματα τα οποία παρακολουθούν.

Η αξιολόγηση πραγματοποιείται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος
Διαχείρισης Ποιότητας, το οποίο είναι προσβάσιμο μέσω της ιστοσελίδας
της ΜΟ.ΔΙ.Π., χρησιμοποιώντας τον Ιδρυματικό σας λογαριασμό (email-
password)
http://modip.uowm.gr

Η ΜΟ.ΔΙ.Π. βεβαιώνει ότι διασφαλίζεται η ανωνυμία των φοιτητών/τριών
και κανένα στοιχείο δεν μπορεί να συνδέσει φοιτητή/τρια με τις απαντή-
σεις που έδωσε.

H γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για το ΠΔΜ και οι αξιολογήσεις και οι
παρατηρήσεις σας λαμβάνονται πολύ σοβαρά υπόψη από τη ΜΟΔΙΠ και
τα Τμήματά σας, στο μέτρο πάντα του δυνατού. Αξιοποιήστε την ευκαιρία
που σας δίνει το ίδιο το ΠΔΜ για να συμβάλετε από την πλευρά σας στη
βελτίωση των σπουδών σας!

Η Πρόεδρος της ΜΟ.ΔΙ.Π.
Αναπληρώτρια Πρύτανη του Π.Δ.Μ.
Ελένη Τσακιρίδου
Καθηγήτρια Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης

Ανακοίνωση για Μηχανολογικό Σχέδιο Ι

Το μάθημα του «ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Ι» το οποίο δεν έγινε στις 16/11/2018 λόγω απουσίας του διδάσκοντα σε συνέδριο του εξωτερικού θα αναπληρωθεί το Σάββατο στις 02/02/2019 και ώρα 11:00πμ

Ο διδάσκων

Ηρακλής Χατζηπαρασίδης                                                                               

Τελευταία παράταση δηλώσεων και διανομής , διδακτικών συγγραμμάτων χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2018 - 2019

Σας ενημερώνουμε ότι στο σύνδεσμο https://eudoxus.gr/files/Paratasi2_Xeimerinou_2018-19.pdf θα βρείτε το έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας σχετικά με τη νέα παράταση της περιόδου διανομής και δηλώσεων συγγραμμάτων για τους φοιτητές.Επισημαίνεται ότι οι δηλώσεις συγγραμμάτων παρατείνονται μέχρι την Πέμπτη 31 Ιανουαρίου 2019, ενώ η διανομή συγγραμμάτων στους φοιτητές θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 8 Φεβρουαρίου 2019.

Ανεμογεννήτριες, Υδροστρόβιλοι και Υδροηλεκτρικά Έργα: αναπλήρωση μαθήματος (21-1-19 και 23-1-19)

Κατόπιν συνεννόησης με τους φοιτητές που παρακολουθούν το μάθημα την Δευτέρα 21 Ιανουαρίου 2019, ώρα 15:00-18:00 και την Τετάρτη 23 Ιανουαρίου 2019, ώρα 17:00-20:00 θα πραγματοποιηθούν μαθήματα αναπλήρωσης του μαθήματος Ανεμογεννήτριες, Υδροστρόβιλοι και Υδροηλεκτρικά Έργα που χάθηκε την περασμένη Πέμπτη 17 Ιανουαρίου 2019 λόγω καιρικών φαινομένων.

Ο διδάσκων

Βαφειάδης Κυριάκος

Προκήρυξη δυο (2) θέσεων φοιτητών για την υποστήριξη δραστηριοτήτων έρευνας

Στο πλαίσιο ερευνητικής συνεργασίας του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών και του Εργαστηρίου Μηχανικής Ρευστών και Στροβιλομηχανών με την εταιρεία ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΗ Α.Ε. προκηρύσσονται δυο (2) θέσεις υποστήριξης δραστηριοτήτων έρευνας με τα αντικείμενα που περιγράφονται παρακάτω.


Α. Μια (1) θέση με αντικείμενο «Πραγματοποίηση προσομοιώσεων υπολογιστικής ρευστοδυναμικής σε γεωμετρίες στομίων αεραγωγών και ηχοπαγίδων με χρήση του λογισμικού ανοιχτού πηγαίου κώδικα OpenFoam». Αφορά προπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών και απαιτεί την πραγματοποίηση προσομοιώσεων στο λογισμικό OpenFoam χρησιμοποιώντας υπολογιστικά μοντέλα προσομοίωσης και την σύνταξη τεχνικών αναφορών παρουσίασης των αποτελεσμάτων. Απαιτείται ο φοιτητής να έχει εξεταστεί επιτυχώς στα μαθήματα της Μηχανικής Ρευστών Ι και της Θερμοδυναμικής. Τα προσόντα που θα συνεκτιμηθούν είναι ο αριθμός μαθημάτων στα οποία έχει εξεταστεί επιτυχώς, ο μέσος όρος των βαθμών, η γνώση χειρισμού υπολογιστών με λειτουργικό σύστημα unix, η εξοικείωση με γλώσσες προγραμματισμού και προγράμματα υπολογιστικής προσομοίωσης, προσωπική συνέντευξη.

Β. Μια (1) θέση με αντικείμενο «Υλοποίηση ηλεκτρονικού πληροφοριακού συστήματος υπολογισμού ρευστοδυναμικών χαρακτηριστικών απόδοσης στομίων αεραγωγών». Αφορά προπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών και απαιτεί την ανάπτυξη συστήματος υπολογισμού (εφαρμογή) χαρακτηριστικών και απόδοσης αεραγωγών το οποίο θα χρησιμοποιείται ως διαδικτυακή εφαρμογή, εφαρμογή κινητού τηλεφώνου (συμβατή με android) και εφαρμογή σε ηλεκτρονικό υπολογιστή. Απαιτείται ο φοιτητής να έχει εξεταστεί επιτυχώς στα μαθήματα Αντικειμενοσταφής Προγραμματισμός Ι και ΙΙ, Προγραμματισμός Διαδικτύου, Επικοινωνία Ανθρώπου και Υπολογιστή, Τεχνολογία Λογισμικού. Τα προσόντα που θα συνεκτιμηθούν είναι ο αριθμός μαθημάτων στα οποία έχει εξεταστεί επιτυχώς και ο μέσος όρος των βαθμών, προσωπική συνέντευξη.

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος θα γίνει με υποβολή μιας απλής αίτησης στην Γραμματεία του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών (Μπακόλα και Σιαλβέρα, 50132 Κοζάνη) με συνημμένο βιογραφικό σημείωμα και αναλυτική βαθμολογία. Ημερομηνίες εκδήλωσης ενδιαφέροντος από 14/1/2019 έως και 21/1/2019.

ΕΝΑΡΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2018-2019

Από την Τρίτη 8 Ιανουαρίου 2019 έως την Τρίτη 22 Ιανουαρίου 2019 θα είναι εφικτή η ηλεκτρονική αξιολόγηση του διδακτικού έργου από τους/τις φοιτητές/τριες των Προπτυχιακών Τμημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.


Στο πλαίσιο της συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας των σπουδών, καλού-νται οι φοιτητές/τριες να συμμετάσχουν στη διαδικασία της ηλεκτρονικής αξιολόγησης συμπληρώνοντας τα ερωτηματολόγια για τα μαθήματα τα οποία παρακολουθούν.


Η αξιολόγηση πραγματοποιείται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, το οποίο είναι προσβάσιμο μέσω της ιστοσελίδας της ΜΟ.ΔΙ.Π., χρησιμοποιώντας τον Ιδρυματικό σας λογαριασμό (email-password)
http://modip.uowm.gr


Η ΜΟ.ΔΙ.Π. βεβαιώνει ότι διασφαλίζεται η ανωνυμία των φοιτητών/τριών και κανένα στοιχείο δεν μπορεί να συνδέσει φοιτητή/τρια με τις απαντή-σεις που έδωσε.


H γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για το ΠΔΜ και οι αξιολογήσεις και οι παρατηρήσεις σας λαμβάνονται πολύ σοβαρά υπόψη από τη ΜΟΔΙΠ και τα Τμήματά σας, στο μέτρο πάντα του δυνατού. Αξιοποιήστε την ευκαιρία που σας δίνει το ίδιο το ΠΔΜ για να συμβάλετε από την πλευρά σας στη βελτίωση των σπουδών σας!


Η Πρόεδρος της ΜΟ.ΔΙ.Π.
Αναπληρώτρια Πρύτανη του Π.Δ.Μ.
Ελένη Τσακιρίδου
Καθηγήτρια Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης

Ανακοίνωση για τον Ενεργειακό Σχεδιασμό Κτιρίων ΙΙ

Λόγω προσωπικού κωλύματος, δεν θα γίνουν τα μαθήματα μου την εβδομάδα 7-11/1. Θα γίνει σίγουρα αναπλήρωση την Τετάρτη 16/1, 3-5 μ.μ. (και κανονικά μάθημα στις 17-18/1) και θα βγει νέα ανακοίνωση για την άλλη αναπλήρωση.

Γιώργος Πανάρας

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

UoWM

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Πάρκο Αγ. Δημητρίου
www.uowm.gr
eClass

Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Open eClass
http://eclass.uowm.gr/
eClass

Ηλεκτρονική Γραμματεία

Γραμματεία online
http://students.koz.uowm.gr
eClass

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας

ΜΟΔΙΠ
http://modip.uowm.gr
eClass

Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας

ΔΑΣΤΑ
http://dasta.uowm.gr
 
ypotrofies