mech.uowm.gr

ΕΝΑΡΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2018-2019

Από την Τρίτη 8 Ιανουαρίου 2019 έως την Τρίτη 22 Ιανουαρίου 2019 θα είναι εφικτή η ηλεκτρονική αξιολόγηση του διδακτικού έργου από τους/τις φοιτητές/τριες των Προπτυχιακών Τμημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.


Στο πλαίσιο της συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας των σπουδών, καλού-νται οι φοιτητές/τριες να συμμετάσχουν στη διαδικασία της ηλεκτρονικής αξιολόγησης συμπληρώνοντας τα ερωτηματολόγια για τα μαθήματα τα οποία παρακολουθούν.


Η αξιολόγηση πραγματοποιείται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, το οποίο είναι προσβάσιμο μέσω της ιστοσελίδας της ΜΟ.ΔΙ.Π., χρησιμοποιώντας τον Ιδρυματικό σας λογαριασμό (email-password)
http://modip.uowm.gr


Η ΜΟ.ΔΙ.Π. βεβαιώνει ότι διασφαλίζεται η ανωνυμία των φοιτητών/τριών και κανένα στοιχείο δεν μπορεί να συνδέσει φοιτητή/τρια με τις απαντή-σεις που έδωσε.


H γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για το ΠΔΜ και οι αξιολογήσεις και οι παρατηρήσεις σας λαμβάνονται πολύ σοβαρά υπόψη από τη ΜΟΔΙΠ και τα Τμήματά σας, στο μέτρο πάντα του δυνατού. Αξιοποιήστε την ευκαιρία που σας δίνει το ίδιο το ΠΔΜ για να συμβάλετε από την πλευρά σας στη βελτίωση των σπουδών σας!


Η Πρόεδρος της ΜΟ.ΔΙ.Π.
Αναπληρώτρια Πρύτανη του Π.Δ.Μ.
Ελένη Τσακιρίδου
Καθηγήτρια Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης

Ανακοίνωση για τον Ενεργειακό Σχεδιασμό Κτιρίων ΙΙ

Λόγω προσωπικού κωλύματος, δεν θα γίνουν τα μαθήματα μου την εβδομάδα 7-11/1. Θα γίνει σίγουρα αναπλήρωση την Τετάρτη 16/1, 3-5 μ.μ. (και κανονικά μάθημα στις 17-18/1) και θα βγει νέα ανακοίνωση για την άλλη αναπλήρωση.

Γιώργος Πανάρας

Ανακοίνωση για Θέρμανση, Ψύξη, Κλιματισμό

Λόγω προσωπικού κωλύματος, δεν θα γίνουν τα μαθήματα μου την εβδομάδα 7-11/1.

Θα γίνουν αναπληρώσεις τη Δευτέρα 14/1 3-6 μ.μ. και την Τρίτη 15/1 9 π.μ. - 12 μεσημέρι (στην ώρα του μαθήματος ΜΕΚ του κου. Κολοκοτρώνη, μετά από αμοιβαία ανταλλαγή ωρών).

Αναλυτικά οι αλλαγές:

Πέμπτη 10/1 3-6 μ.μ. ΜΕΚ (Κολοκοτρώνης)

Παρασκευή 11/1 12-2 μ.μ. (δεν θα γίνει μάθημα)

Δευτέρα 14/1 3-6 μ.μ. ΘΨΚ αναπλήρωση (Πανάρας)

Τρίτη 15/1 9-12 μεσημέρι ΘΨΚ αναπλήρωση (Πανάρας)

Σας ευχαριστώ για την κατανόηση.

Γιώργος Πανάρας

Ανεμογεννήτριες, Υδροστρόβιλοι και Υδροηλεκτρικά Έργα

Την Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου 2018, ώρα 10:00-12:00 η αναπλήρωση του μαθήματος Ανεμογεννήτριες, Υδροστρόβιλοι και Υδροηλεκτρικά Έργα θα πραγματοποιηθεί ώρα 10:00-12:00 στην Αίθουσα 3.

Ο διδάσκων

Βαφειάδης Κυριάκος

Νέο Πρόγραμμα Κατατακτήριων Εξετάσεων για το Ακαδημαϊκό Έτος 2018-2019

Σας ενημερώνουμε ότι, με απόφαση της συνεδρίασης αριθμ. 76/19.12.2018 της Συγκλήτου του Π.Δ.Μ., οι κατατακτήριες εξετάσεις των πτυχιούχων Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. ή ισότιμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) καθώς και των κατόχων πτυχίων ανώτερων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019, θα πραγματοποιηθούν ως εξής:

 

1. Μάθημα: ΧΗΜΕΙΑ - Δευτέρα 7 Ιανουαρίου 2019

Ώρα: 10:00 – 12:00, ΑΙΘΟΥΣΑ 106   (Ώρα Προσέλευσης 9:00)

 

2. Μάθημα: ΦΥΣΙΚΗ – Τρίτη Ιανουαρίου 2019

Ώρα: 10:00 – 12:00, ΑΙΘΟΥΣΑ 106

 

3. Μάθημα: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ – Τετάρτη Ιανουαρίου 2019

Ώρα: 10:00 – 12:00, ΑΙΘΟΥΣΑ 106

 

Σύμφωνα με το άρθρο 2 της Υπουργικής Απόφασης Φ1/192329/Β3/13.12.2013 (Φ.Ε.Κ. 3185/16.12.2013 τ. Β’):

1. Κατά την πρώτη ημέρα των εξετάσεων οι υποψήφιοι υποχρεούνται να βρίσκονται στο χώρο των εξετάσεων μια (1) ώρα νωρίτερα. Τις υπόλοιπες ημέρες υποχρεούνται να προσέρχονται μισή ώρα (30 λεπτά) νωρίτερα.

2. Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος των κατατακτηρίων εξετάσεων του Τμήματος είναι δύο (2) ώρες από την ώρα διανομής των θεμάτων στους εξεταζόμενους.

3. Χρωματιστά μελάνια, εκτός του μπλε και του μαύρου, και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο αναγνώρισης στο γραπτό δοκίμιο αποκλείουν το γραπτό από τη βαθμολόγηση.

4. Δεν επιτρέπεται οι υποψήφιοι να φέρουν μαζί τους κινητά τηλέφωνα ή ηλεκτρονικές συσκευές οποιασδήποτε μορφής.

5. Κάθε υποψήφιος που εγκαταλείπει την αίθουσα παραδίδει το γραπτό του και δεν έχει δικαίωμα να επανέλθει για τη συνέχιση της εξέτασης. Κατ’ εξαίρεση, μόνο για λόγους υγείας επιτρέπεται ολιγόλεπτη εγκατάλειψη της αίθουσας και μόνο με τη συνοδεία επιτηρητή.

6. Για την εξακρίβωση της ταυτότητας κάθε υποψηφίου προσκομίζεται από αυτόν δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή άλλο επίσημο δημόσιο έγγραφο πιστοποίησης της ταυτότητάς του.

7. Στην είσοδο της αίθουσας εξετάσεων αναρτάται ονομαστικός κατάλογος των υποψηφίων.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2018-19

Σας ενημερώνουμε ότι η ηλεκτρονική δήλωση συγγραμμάτων μέσω του προγράμματος ΕΥΔΟΞΟΣ, για το χειμερινό εξάμηνο παρατείνεται έως την Παρασκευή 11/01/19 ενώ η διανομή των συγγραμμάτων θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 25/01/2019.

 

Υπενθυμίζεται ότι οι φοιτητές υποχρεούνται να προβούν σε δήλωση μαθημάτων στο οικείο τμήμα τους και δικαιούνται να παραλάβουν συγγράμματα μόνο για τα μαθήματα εκείνα τα οποία έχουν συμπεριλάβει κατά το τρέχον εξάμηνο στη δήλωση μαθημάτων τους.

 

Επισημαίνεται ότι βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας τόσο οι φοιτητές που έχουν υπερβεί τα ν+2 έτη σπουδών, όσο και αυτοί που είναι ήδη κάτοχοι πτυχίου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, δεν δικαιούνται δωρεάν διδακτικά συγγράμματα.

Πληροφορίες: http://eudoxus.gr/OnlineReport.aspx

 

Από το Τμήμα

Ανακοίνωση για τον Ενεργειακό Σχεδιασμό Κτιρίων ΙΙ

Το μάθημα της Παρασκευής (21/12) δεν θα πραγματοποιηθεί λόγω υποχρέωσης του διδάσκοντα. Θα γίνει αναπλήρωση μετά την επιστροφή μας από τις διακοπές των Χριστουγέννων. Θα εκδοθεί νέα ανακοίνωση.

   Ο διδάσκων

   Γ. Πανάρας

Ανακοίνωση για Θέρμανση, Ψύξη, Κλιματισμό

Το μάθημα της Παρασκευής (21/12) δεν θα πραγματοποιηθεί λόγω υποχρέωσης του διδάσκοντα. Θα γίνει αναπλήρωση μετά την επιστροφή μας από τις διακοπές των Χριστουγέννων. Θα εκδοθεί νέα ανακοίνωση.

   Ο διδάσκων

   Γ. Πανάρας

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΤΩΝ ΕΟΡΤΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι τα μαθήματα του ακαδημαϊκού έτους 2018-19 του χειμερινού εξαμήνου, θα ξεκινήσουν στις 07-01-2019.

Ανακοίνωση για το μάθημα της Φυσικής

Την Τρίτη 8/1/2019 (18:00-20:00) και την Τετάρτη 18:00-20:00 θα πραγματοποιηθούν αναπληρώσεις του μαθήματος της Φυσικής

 

Ο διδάσκων

Εμμ. Σουλιώτης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ

Πρόοδος στο μάθημα της Γραμμικής Άλγεβρας δεν θα υπάρξει αυτό το εξάμηνο.

Αναπλήρωση μαθήματος Γραμμικής Άλγεβρας 1ο έτος από τον κ. Περάκη:

Το μάθημα της Γραμμικής Άλγεβρας για την εβδομάδα της 17-12-2018 θα γίνει

στην Αίθουσα 1 του κτιρίου του ΤΜΜ την Τετάρτη 19-12-2018 και ώρα 17.00-20.00

Ο διδάσκων

Κ. Περάκης

Βεβαιώσεις Συμμετοχής Φοιτητών στο Συνέδριο ΡΟΗ 2018

Οι φοιτητές που παρακολούθησαν τις εργασίες του Συνεδρίου ΡΟΗ 2018 που έλαβε χώρα στην Κοζάνη 23 – 24 Νοεμβρίου 2018 μπορούν να παραλάβουν τη βεβαίωση συμμετοχής τους από την Γραμματεία του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών.

Από την Οργανωτική Επιτροπή

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

UoWM

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Πάρκο Αγ. Δημητρίου
www.uowm.gr
eClass

Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Open eClass
http://eclass.uowm.gr/
eClass

Ηλεκτρονική Γραμματεία

Γραμματεία online
http://students.koz.uowm.gr
eClass

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας

ΜΟΔΙΠ
http://modip.uowm.gr
eClass

Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας

ΔΑΣΤΑ
http://dasta.uowm.gr
 
ypotrofies