mech.uowm.gr

ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

Ανακοινώνεται ότι οι τελειόφοιτοι του Τμήματος που έχουν τελειώσει τις υποχρεώσεις τους (μαθήματα, εξέταση διπλωματικής εργασίας) και επιθυμούν να ορκιστούν την παραπάνω ημερομηνία, να καταθέσουν αίτηση στη Γραμματεία (εργάσιμες μέρες και ώρες) από 26/03 έως 28/03/2019, (και ώρα 10-12 ) προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά (ακαδ. ταυτότητα, κάρτα σίτισης, κλπ ).


Επίσης οι φοιτητές που πρόκειται να ορκιστούν, θα πρέπει υποχρεωτικά να προβούν σε ηλεκτρονική εγγραφή στο Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στον παρακάτω σύνδεσμο: https://career.uowm.gr/career-office-registration/ , προκειμένου το Πανεπιστήμιο να πραγματοποιήσει απογραφή των στοιχείων αποφοίτων του.

ΤΗΛ. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 24610 56604 (κ. Τζήκα)

Ανακοίνωση για Ενεργειακό Σχεδιασμό Κτιρίων Ι

Την Παρασκευή 22/3 δεν θα γίνει μάθημα λόγω υποχρέωσης του διδάσκοντα. Θα αναπληρωθεί μία ώρα την Πέμπτη (21/3) και μία ώρα την Πέμπτη (28/3).

Ειδικότερα την Πέμπτη (21/3) θα γίνει 2-4.30 μ.μ., και την επόμενη Πέμπτη (28/3) 2.15-5 μ.μ.

Ο διδάσκων

Γ. Πανάρας

ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΘΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2Ο18-19

Σας ενημερώνουμε ότι η δήλωση των διδακτικών βιβλίων για το θερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2018-19, θα ξεκινήσει την Πέμπτη 21/3/19 έως και την Παρασκευή 03/5/19.

Η διανομή των συγγραμμάτων στους φοιτητές θα ξεκινήσει την Πέμπτη 21/3/19 έως και την Παρασκευή 17/5/19.

                                                                                                                                                   Από το Τμήμα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

Ανακοινώνεται ότι οι τελειόφοιτοι του Τμήματος που έχουν τελειώσει τις υποχρεώσεις τους (μαθήματα, εξέταση διπλωματικής εργασίας) και επιθυμούν να ορκιστούν την παραπάνω ημερομηνία, να ενημερώσουν τη Γραμματεία στέλνοντας e-mail, (με ονοματεπώνυμο, ΑΕΜ, και κινητό τηλέφωνο)

στο , αυστηρά από 19/3 έως 21/03/2019, ώστε να γίνει ο απαραίτητος έλεγχος ολοκλήρωσης των υποχρεώσεών τους, πριν ξεκινήσουν οι αιτήσεις για την ορκωμοσία.

 

Από το Τμήμα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Τα μαθήματα που χάθηκαν την Παρασκευή 01/03 και Δευτέρα 04/03 θα αναπληρωθούν την Τρίτη 19/03/2019 ώρα 15:00-18:00 μμ στην Αίθουσα 2.

Η διδάσκουσα

Ε. Πάπιστα

Ανακοίνωση για Προηγμένες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Προγραμματισμός Η/Υ στη Μελέτη Μηχανολογικών Κατασκευών

Η διδασκαλία του μαθήματος Προηγμένες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Προγραμματισμός Η/Υ στη Μελέτη Μηχανολογικών Κατασκευών (8ο εξάμηνο), της Πέμπτης 21-03-2019 θα πραγματοποιηθεί την

Τετάρτη 20-03-2019 και ώρα 9:00-10:45 (συνεχόμενο) στην αίθουσα 6

λόγω υποχρεώσεων του διδάσκοντα.

Ο διδάσκων

Χ. Γρομπανόπουλος                                                                                            

Ανακοίνωση για Βιομηχανική Διοίκηση

Τα μαθήματα της Τετάρτης 20/3 (11:00-14:00) και Τετάρτης 27/3 (11:00-14:00) θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη 19/3 (17:00-20:00) και Τρίτη 9/4 (17:00-20:00) στην Αίθουσα 5, λόγω υποχρεώσεων του διδάσκοντα.

Ο διδάσκων,
Κωνσταντίνος Τασιάς

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ Η/Υ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

«ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ»

&

«ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ Η/Υ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ»

Την εβδομάδα 11/03 με 15/03/2019, τα μαθήματα «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ » & «ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ Η/Υ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ», δεν θα διδαχτούν λόγω ασθένειας του διδάσκοντα. Θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση για την ημερομηνία αναπλήρωσης.

Ο διδάσκων

Ηρακλής Χατζηπαρασίδης                                                                                            

PDEng (Professional Doctorate in Engineering) - Έμμισθο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα

Στόχος των PDEng προγραμμάτων του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου του Delft (Ολλανδία) είναι η άρτια εκπαίδευση των συμμετεχόντων σε θέματα μηχανικής διεργασιών που άπτονται στους κλάδους της Πετροχημικής Τεχνολογίας, της Βιομηχανίας Τροφίμων, της Μηχανικής των Βιο-διεργασιών, της Περιβαλλοντικής Μηχανικής και του Σχεδιασμού Χημικών Εγκαταστάσεων και Προϊόντων. Η δυνατότητα εκπόνησης πρακτικής άσκησης κατά την διάρκεια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος παρέχει την δυνατότητα για ταχύτερη επαγγελματική σταδιοδρομία.

Σήμερα, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο του Delft προσφέρει 4 προγράμματα PDEng με τους εξής τίτλους:

  • Process and Equipment Design
  • Chemical Product Design
  • Design in Bioprocess Engineering
  • Civil and Environmental Engineering

Τα παραπάνω προγράμματα αποτελούν κοινή πρωτοβουλία των τριών Πολυτεχνικών Πανεπιστημίων της Ολλανδίας και χρηματοδοτούνται από την Ένωση Χημικών Βιομηχανιών της Ολλανδίας και την Ολλανδική κυβέρνηση. Δεν υφίστανται δίδακτρα για την παρακολούθηση των προγραμμάτων, ενώ οι συμμετέχοντες φοιτητές λαμβάνουν αποζημίωση ~1650 €/Μήνα κατά την περίοδο φοίτησης (2 χρόνια), ενώ παράλληλα παρέχονται όλα τα προνόμια ενός εργαζομένου σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία (ασφάλιση, επιδόματα κ.ά.). Επιπλέον, όσοι φοιτητές ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν σε επιστημονικά συνέδρια, οι σχετικές δαπάνες θα καλύπτονται από το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα.

Το πρώτο έτος φοίτησης στα προσφερόμενα ΠΜΣ περιλαμβάνει προηγμένα μαθήματα σε σχετικά επιστημονικά και τεχνολογικά πεδία, τη διαχείριση και οργάνωση ενός ομαδικού project, θέματα προστασίας και διαχείρισης της παραγόμενης πνευματικής ιδιοκτησίας καθώς και αντικείμενα που σχετίζονται με την οικονομική και περιβαλλοντική αποτίμηση των διεργασιών. Στο δεύτερο έτος, οι αναπτυσσόμενες δεξιότητες εφαρμόζονται σε επίπεδο βιομηχανικού σχεδιασμού διεργασιών και συστημάτων, με βάση τις τελευταίες εξελίξεις στα επιστημονικά πεδία που θεραπεύουν τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, οι συμμετέχοντες φοιτητές λαμβάνουν τον τίτλο PDEng (www.tudelft.nl/en/education/programmes/post-academic-professionals/pdeng-programmes/).

Η μέχρι σήμερα εμπειρία από την υλοποίηση των προαναφερόμενων προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών έδειξε ότι οι συμμετέχοντες αποκτούν προηγμένες γνώσεις και εμπειρία και προσδίδει άριστες προοπτικές για μία επιτυχή επαγγελματική σταδιοδρομία στον Βιομηχανικό τομέα. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι ομαδικές εργασίες (project) προσφέρονται στο πλαίσιο συνεργασιών με βιομηχανίες-εταιρίες κολοσσούς στην χημική βιομηχανία όπως, όπως Shell, Akzo Nobel, DSM, TNO, ECN, Centocor, DOW Chemical, Promega, Octoplus, Johnson & Johnson, Nestle και Unilever.

Αρχεία:

pdeng

Ανακοίνωση: Ηλιακή Τεχνική / Φωτοβολταϊκά Συστήματα

Το σημερινό μάθημα της Ηλιακής Τεχνικής / Φωτοβολταϊκά Συστήματα αναβάλλεται λόγω υποχρεώσεων του διδάσκοντα. Θα αναπληρωθεί στις 13/3 (20:00-21:00) και 20/3 (20:00-21:00).

Ο διδάσκων

Εμμ. Σουλιώτης

ΗΛΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ / ΔΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

UoWM

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Πάρκο Αγ. Δημητρίου
www.uowm.gr
eClass

Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Open eClass
http://eclass.uowm.gr/
eClass

Ηλεκτρονική Γραμματεία

Γραμματεία online
http://students.koz.uowm.gr
eClass

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας

ΜΟΔΙΠ
http://modip.uowm.gr
eClass

Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας

ΔΑΣΤΑ
http://dasta.uowm.gr
 
ypotrofies