mech.uowm.gr

Αναβάθμιση της υπηρεσίας WEBMAIL

Η υπηρεσία webmail αναβαθμίστηκε και πλέον βασίζεται σε διαφορετικό λογισμικό, με ανανεωμένη εμφάνιση και νέες λειτουργίες.

Η διεύθυνση πρόσβασης παραμένει η ίδια:

Οι προηγούμενες εκδόσεις της υπηρεσίας, συνεχίζουν να λειτουργούν στις διευθύνσεις:

Αλλαγή διευθύνσεων email φοιτητών

Λόγω α) της ανάγκης για αναβάθμιση της διασύνδεσής του Πανεπιστημίου με το ΕΔΕΤ και το GUNET, β) της αναμενόμενης επέκτασης με την προσθήκη πολλών νέων Τμημάτων και γ) της αναμενόμενης μετονομασίας υπαρχόντων Τμημάτων και Σχολών, έχουν δημιουργηθεί για όλους τους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές νέοι λογαριασμοί ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Στη διεύθυνση https://noc.uowm.gr/www/emailrename/ μπορείτε να δείτε ποια είναι η νέα διεύθυνσή σας:

Παρακαλούμε έχετε υπόψη τα εξής:

  • Ο κωδικός πρόσβασης για τον νέο λογαριασμό είναι ο ίδιος που έχετε για τον υπάρχον λογαριασμό.
  • Η πρόσβαση στην ηλεκτρονική αλληλογραφία θα γίνεται μέσω webmail στη διεύθυνση https://web.uowm.gr/webmail/?_host=mail2.uowm.gr.
  • Η νέα διεύθυνση αντιστοιχεί στο όνομα χρήστη που θα χρησιμοποιείτε (όταν ολοκληρωθούν οι εργασίες) για τις διάφορες ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Για το θέμα αυτό θα υπάρξει νέα ανακοίνωση. Για παράδειγμα, αν η νέα σας διεύθυνση email είναι , το όνομα χρήστη σας για τις υπηρεσίες webmail, eclass, VPN, ακαδημαϊκή ταυτότητα, SMTP, Students WEB κ.α., θα είναι eled01234.
  • Η παλιά πλατφόρμα webmail που βρίσκεται στη διεύθυνση https://webmail.uowm.gr/students θα σταματήσει να λειτουργεί στις 30/04/2019.
  • Οι υπάρχουσες διευθύνσεις email θα είναι ενεργές μέχρι τις 30 Ιουνίου 2019. Στη συνέχεια θα απενεργοποιηθούν και τα δεδομένα θα διαγραφούν. Έτσι θα πρέπει να φροντίσετε να κρατήσετε τυχόν μηνύματα που έχετε αποθηκευμένα.

Παρακαλούμε να μας αναφέρετε άμεσα οποιοδήποτε πρόβλημα τυχόν παρουσιαστεί με email στη διεύθυνση .

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ_ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2019-2020

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2019-2020

Το Τμήμα Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου ανακοινώνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για το ακαδ. έτος 2019-2020, για συμμετοχή στα παρακάτω ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ:

1. ΠΜΣ στην ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει την Κυριακή, 23 Ιουνίου 2019.
Για τηνπροκήρυξη και περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Π.Μ.Σ. πατήστε εδώ.
Επικοινωνία: τηλ: 2251036212, e-mail:

2. ΠΜΣ στην ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει την Κυριακή, 23 Ιουνίου 2019.
Για την προκήρυξη και περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Π.Μ.Σ. πατήστε εδώ
Επικοινωνία: τηλ: 2251036246, e-mail:

Τα ανωτέρω ΠΜΣ διαρκούν τρία διδακτικά εξάμηνα (18 μήνες) και υλοποιούνται σε περιβάλλον μικτής διαδικασίας μάθησης, 50% εξ αποστάσεως εκπαίδευση, με πρότυπες συνδυαστικές μορφές εκπαίδευσης, οι οποίες περιλαμβάνουν: [α] ένα πενθήμερο κύκλο εντατικών διαλέξεων που πραγματοποιείται στην έδρα του Τμήματος στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου (Οκτώβριο, Φεβρουάριο, Ιούλιο), [β] ηλεκτρονικές διαδικασίες σύγχρονης μάθησης, με αξιοποίηση σχετικής πλατφόρμας, που υποστηρίζουν την εκπαιδευτική διαδικασία κατά τη διάρκεια όλων των εβδομάδων σπουδών των δύο πρώτων ακαδημαϊκών εξαμήνων και που πραγματοποιούνται απογευματινές ώρες. Κατά τη διάρκεια του τρίτου εξαμήνου εκπονείται μόνο διπλωματική εργασία.

3. M.Sc. in ENVIRONMENTAL SCIENCES

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει την Κυριακή, 23 Ιουνίου 2019.
Για την προκήρυξη και περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Π.Μ.Σ. πατήστε εδώ.
Επικοινωνία: τηλ: 2251036246 & 2251036212, e-mail:  

Στεγαστικό επίδομα ακαδημαϊκού έτους 2018-2019

Σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 86646/Ζ1/30-5-2019 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, οι ηλεκτρονικές αιτήσεις που αφορούν στη χορήγηση του Στεγαστικού Επιδόματος για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 θα υποβάλλονται από την Τρίτη 4 Ιουνίου 2019 έως και την Πέμπτη 4 Ιουλίου 2019, μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας https://stegastiko. minedu.gov.gr, στην ειδική εφαρμογή για το στεγαστικό επίδομα.

 

Σχετικά αρχεία:

 

Σε περίπτωση που μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου ζητούνται συμπληρωματικά δικαιολογητικά, οι δικαιούχοι γονείς ή οι δικαιούχοι φοιτητές, ανά περίπτωση,   υποχρεούνται εντός δέκα (10) ημερών από την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής τους αίτησης, να τα προσκομίσουν είτε αυτοπροσώπως, είτε με ταχυδρομείο, ήτοι:

α) Για τους φοιτητές των Τμημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής της Κοζάνης, στο Τμήμα Ακαδημαϊκών Θεμάτων (Πάρκο Αγίου Δημητρίου, Τ.Κ. 50131 Κοζάνη, 2ος όροφος, υπόψη κας Σαλιάρα Περσεφόνης, τηλ. 24610-56291 και 24610-56292, e-mail: )

β) Για τους φοιτητές των Τμημάτων της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών και Σχολής Καλών Τεχνών της Φλώρινας, στην κα Χριστίνα Γρηγοριάδου(Γραφείο Σίτισης Στέγασης, 3ο χλμ. Φλώρινας – Νίκης, Τ.Κ. 53100 Φλώρινα, τηλ 23850-55203, e-mail: ).

γ) Για τους φοιτητές των Τμημάτων των Σχολών του πρώην T.E.I. Δυτικής Μακεδονίας,    τα στοιχεία επικοινωνίας είναι:

           1.Για την Κοζάνη - Τμήματα της Πολυτεχνικής Σχολής

           και της Σχολής Οικονομικών Επιστημών (πρώην ΣΤΕΦ και ΣΔΟ):

          Ματιάκη Ελένη - Τμήμα Σπουδαστικής Μέριμνας

           Τηλ.: 24610-68271, email: ematiaki@teiwm.gr

           Διεύθυνση: Κοίλα Κοζάνης, Τ.Κ. 50100

         2.Για τη Φλώρινα - Τμήμα της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών:

           Κουτσή Βασιλική - Τμήμα Γεωπονίας

         Τηλ: 23850-54613,email:

         Διεύθυνση: Τέρμα Κοντοπούλου, Φλώρινα – Τ.Κ. 53100

           3.Για την Καστοριά - Τμήματα Σχολής Θετικών Επιστημών

          και Σχολής Οικονομικών Επιστημών:

           Σαλασίδου Δέσποινα - Φοιτητική Μέριμνα

           Τηλ: 24670-87180,email: .

           Διεύθυνση: Περιοχή Φούρκα Καστοριάς-Τ.Κ.52100

  

           4.Για τα Γρεβενά-Τμήμα Σχολής Οικονομικών Επιστημών:

           Νικολάου Δημήτριος - Γραμματέας Τμήματος

           Τηλ.: 24620-61605, email: dnikolaou@teiwm.gr.

           Διεύθυνση: Περιοχή Μυρσίνη Γρεβενών

           6ο χλμ Παλαιάς Ε.Ο. Γρεβενών Κοζάνης -Τ.Κ. 51100

           5.Για τους φοιτητές της Σχολής ΣΕΥΠ του Τμήματος Μαιευτικής στην Πτολεμαϊδα:

           Μπισούκη Βασιλική - Γραμματέας Τμήματος

           Τηλ.: 24630-55303, email: vmpisouki@teiwm.gr.

           Διεύθυνση:Σχολή ΣΕΥΠ

           Περιοχή ΚΕΠΤΣΕ,Πτολεμαΐδα Τ.Κ. 50200

          

 
 

Ο

ΠΡΥΤΑΝΗΣ

Καθηγητής Αντώνιος Τουρλιδάκης

 

 

     Εσωτερική Διανομή

-    Πρυτανεία

-    Δ/νση Διοίκησης & Οικονομικής Διαχείρισης

-    Τμήμα Μηχανοργάνωσης

ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2018-19

Σας ενημερώνουμε ότι η διανομή των συγγραμμάτων στους φοιτητές παρατείνεται έως και την Δευτέρα 10/06/2019.

                                                                                                                                                                        Από το Τμήμα

ΕΞΕΤΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ - ΙΟΥΛΙΟΣ 2019

Ενημερώνουμε τους φοιτητές, ότι η εξέταση των διπλωματικών εργασιών, θα πραγματοποιηθεί το διάστημα 25 Ιουνίου με 4 Ιουλίου 2019 και ώρες 10-16μ.μ.

Όσοι επιθυμούν να εξεταστούν τις παραπάνω ημερομηνίες, θα πρέπει, αφού συνεννοηθούν με τους επιβλέποντες καθηγητές τους, να ενημερώσουν την Γραμματεία από 3-7 Ιουνίου. (στέλνοντας e-mail στο , με όνομα, ΑΕΜ, τίτλο διπλωματικής εργασίας – ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ-, επιβλέποντα Καθηγητή)

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχουν ήδη υποβάλλει στη Γραμματεία το έντυπο ανάληψης της Διπλωματικής εργασίας τουλάχιστον ένα εξάμηνο πριν και να έχουν ολοκληρώσει τη σπουδαστική τους εργασία.

                                                                            

                                                                                                      από τη Γραμματεία

Διακοπή μαθημάτων στα Τμήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, λόγω διεξαγωγής των Αυτοδιοικητικών Εκλογών και των Ευρωεκλογών στις 26 Μαΐου 2019 και των επαναληπτικών στις 2 Ιουνίου 2019

Λόγω των επικείμενων Αυτοδιοικητικών Εκλογών και των Ευρωεκλογών στις 26 Μαΐου 2019 καθώς και των επαναληπτικών Αυτοδιοικητικών Εκλογών στις 2 Ιουνίου 2019, στις ακόλουθες ημερομηνίες, δε θα πραγματοποιηθούν τα μαθήματα στα Τμήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, προκειμένου να διευκολυνθούν οι φοιτητές στην άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος.

Οι ημερομηνίες, προ και μετά το πέρας των εκλογών, είναι :

  • Παρασκευή 24 Μαΐου 2019
  • Δευτέρα 27 Μαΐου 2019
  • Παρασκευή 31 Μαΐου 2019
  • Δευτέρα 3 Ιουνίου 2019

Ανακοίνωση για το μάθημα: Ειδικά Κεφάλαια Παραγωγής Ενέργειας

Το μάθημα που θα χαθεί λόγω εκλογών την Παρασκευή 24/05/2019 θα αναπληρωθεί την Τρίτη 28/05/2019 ώρα 16:00 μμ.

Η διδάσκουσα

 

Ε. Πάπιστα

NEA ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2018-19

Σας ενημερώνουμε ότι η δήλωση συγγραμμάτων παρατείνεται έως και την Τετάρτη 22/05/2019, ενώ η διανομή των συγγραμμάτων στους φοιτητές παρατείνεται έως και την Τρίτη 04/06/2019.

                                                                                                                                                   Από το Τμήμα

Έναρξη ηλεκτρονικής αξιολόγησης διδακτικού έργου για το εαρινό εξάμηνο 18-19

Από την Τρίτη 14 Μαΐου 2019 έως την Κυριακή 26 Μαΐου 2019 θα είναι εφικτή η ηλεκτρονική αξιολόγηση του διδακτικού έργου από τους/τις φοιτητές/τριες των Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019.

Στο πλαίσιο της συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας των σπουδών, καλούνται οι φοιτητές/τριες όλων των Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας να συμμετάσχουν στη διαδικασία της ηλεκτρονικής αξιολόγησης συμπληρώνοντας τα ερωτηματολόγια για τα μαθήματα τα οποία παρακολουθούν.

Η αξιολόγηση πραγματοποιείται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, το οποίο είναι προσβάσιμο μέσω της ιστοσελίδας της ΜΟ.ΔΙ.Π., χρησιμοποιώντας τον Ιδρυματικό σας λογαριασμό (email-password)

https://modip.uowm.gr

Η ΜΟ.ΔΙ.Π. βεβαιώνει ότι διασφαλίζεται η ανωνυμία των φοιτητών/τριών και κανένα στοιχείο δε μπορεί να συνδέσει φοιτητή/τρια με τις απαντήσεις που έδωσε.

H γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για το ΠΔΜ και οι αξιολογήσεις και οι παρατηρήσεις σας λαμβάνονται πολύ σοβαρά υπόψη από τη ΜΟΔΙΠ και τα Τμήματά σας, στο μέτρο πάντα του δυνατού. Αξιοποιήστε την ευκαιρία που σας δίνει το ίδιο το ΠΔΜ για να συμβάλετε από την πλευρά σας στη βελτίωση των σπουδών σας!

Η Πρόεδρος της ΜΟ.ΔΙ.Π.
Αναπληρώτρια Πρύτανη του Π.Δ.Μ.

Ελένη Τσακιρίδου
Καθηγήτρια Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ

Το μάθημα που δεν πραγματοποιήθηκε στις 10 Μαΐου 2019, θα αναπληρωθεί στις 17.05.2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:00-18:00.

Ο Διδάσκων

Κωνσταντάς Γεώργιος

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

UoWM

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Πάρκο Αγ. Δημητρίου
www.uowm.gr
eClass

Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Open eClass
http://eclass.uowm.gr/
eClass

Ηλεκτρονική Γραμματεία

Γραμματεία online
http://students.koz.uowm.gr
eClass

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας

ΜΟΔΙΠ
http://modip.uowm.gr
eClass

Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας

ΔΑΣΤΑ
http://dasta.uowm.gr
 
ypotrofies