mech.uowm.gr

Πρακτική άσκηση ΤΜΜ ΠΔΜ

Η Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΑΚΕΔΟΝΙΑΣ στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος   "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2014-2020" θα λειτουργήσει στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.

Η διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης είναι τρεις μήνες . Για την επιλογή των φοιτητριών/ών θα ακολουθηθεί διαδικασία αξιολόγησης βάσει των αιτήσεων που θα κατατεθούν ηλεκτρονικά και εμπρόθεσμα.

Παρακαλούνται οι φοιτήτριες/ές του ΤΜΜ που φοιτούν στο 5ο, 6ο , 7Ο 8ο και 9ο εξάμηνο και ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στη Πρακτική Άσκηση για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική αίτηση-δήλωση που υπάρχει στη διεύθυνση https://internship.uowm.gr/aitisi-foititi-gia-praktiki-askisi/ και να την υποβάλλουν μέχρι την Κυριακή 11 Νοεμβρίου 2018.  

Παρουσιάσεις Διπλωματικών Εργασιών

Τη  Δευτέρα 29 Οκτωβρίου, στην αίθουσα 106 του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών, ώρα 15:00, θα γίνει η παρουσίαση των Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών των φοιτητών: 

1. Παναγιώτη Κολονέλου, με Τίτλο: "Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας σε Εν Σειρά Παραγωγικές Διαδικασίες”, με επιβλέποντα τον Αν. Καθ. Γεώργιο Νενέ 

2. Γεώργιου Λιαμίδη, με Τίτλο: “Διαχείριση Υγιεινής και Ασφάλειας σε μεγάλες Βιομηχανικές Μονάδες”, με επιβλέποντα τον Καθ. Ιωάννη Μπακούρο

στο πλαίσιο του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών 

"Τεχνολογίες Διαχείρισης και Αξιοποίησης Ενεργειακών Πόρων” 

του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών.

Ανακοίνωση για το μάθημα "Στατιστική"

Την Τρίτη 30/10/18 το μάθημα της Στατιστικής θα πραγματοποιηθεί κατά τις ώρες 9:00 - 12:00 στην αίθουσα 109 και όχι 11:00 - 14:00, όπως ήταν προγραμματισμένο.

Η διδάσκουσα

Σοφία Παναγιωτίδου

Δήλωση και διανομή Συγγραμμάτων για το Χειμερινό Εξάμηνο 2018-19

   Σας ενημερώνουμε ότι η ηλεκτρονική δήλωση συγγραμμάτων μέσω του προγράμματος ΕΥΔΟΞΟΣ, για το χειμερινό εξάμηνο ξεκινά την Τετάρτη 24/10/18 και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 21/12/2018 ενώ η διανομή των συγγραμμάτων θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 21/01/2019.

  

Υπενθυμίζεται ότι οι φοιτητές υποχρεούνται να προβούν σε δήλωση μαθημάτων στο οικείο τμήμα τους και δικαιούνται να παραλάβουν συγγράμματα μόνο για τα μαθήματα εκείνα τα οποία έχουν συμπεριλάβει κατά το τρέχον εξάμηνο στη δήλωση μαθημάτων τους.

Επισημαίνεται ότι βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας τόσο οι φοιτητές που έχουν υπερβεί τα ν+2 έτη σπουδών, όσο και αυτοί που είναι ήδη κάτοχοι πτυχίου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, δεν δικαιούνται δωρεάν διδακτικά συγγράμματα.

Πληροφορίες: http://eudoxus.gr/OnlineReport.aspx

Ομάδα VOLLEY στην Πολυτεχνική Σχολή

Όσοι φοιτητές/φοιτήτριες επιθυμούν να συμμετέχουν στην ομάδα Volley της
Πολυτεχνικής Σχολής, μπορούν να το δηλώσουν στη φοιτήτρια του Τμήματος
Μηχανικών Περιβάλλοντος κ.Κουμπή Χρυσούλα ().

Αλλαγή ωρών Διδασκαλίας στο μάθημα Φυσική

Μόνο κατά την εβδομάδα 22-26/10 το μάθημα της Φυσικής, λόγω υποχρεώσεων του διδάσκοντα, θα πραγματοποιηθεί ως εξής:

  • Τετάρτη 24/10 ώρα 6-8 μ.μ.
  • Πέμπτη 25/10 ώρα 9-11 π.μ.

Ο διδάσκων

Εμ. Σουλιώτης    

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή εισαγομένων με την ειδική κατηγορία 5% έτους 2018

Επισυνάπτεται η εγκύκλιος εγγραφών υποψηφίων επιτυχόντων με σοβαρές παθήσεις σε ποσοστό 5% ακαδημαϊκού έτους 2018.

Οι εισακτέοι εγγράφονται από 18 Οκτωβρίου άεως και 26 Οκτωβρίου 2018 στη Σχολή ή Τμήμα επιτυχίας τους.

Δείτε την ανακοίνωση [.pdf]

Ανακοίνωση για τα μαθήματα Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων (9ο Εξάμηνο) και Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (9ο Εξάμηνο)

Τα μαθήματα Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων (9ο Εξάμηνο) και Διοίκηση
Ολικής Ποιότητας (9ο Εξάμηνο) δε θα πραγματοποιηθούν την εβδομάδα 22-26/10,
λόγω συμμετοχής του διδάσκοντα σε συνέδριο.
Ο διδάσκων,
Κωνσταντίνος Α. Τασιάς

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ

Αποτελέσματα εισαγωγής και διαδικασία εγγραφών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις.

  

Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνονται τα ονόματα των εισαγομένων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.

Τα ανωτέρω αποτελέσματα είναι διαθέσιμα στους ενδιαφερόμενους από το διαδίκτυο (στην ιστοσελίδα του ΥΠ.Π.Ε.Θ., https://results.it.minedu.gov.gr).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορούνται ονομαστικά τα αποτελέσματα, εφόσον πληκτρολογήσουν τον οκταψήφιο κωδικό τους αριθμό και τους τέσσερις αρχικούς χαρακτήρες (Επώνυμο, Όνομα, Πατρώνυμο, Μητρώνυμο). Επισημαίνεται ότι ο «κωδικός αριθμός υποψηφίου» είναι αυτός που αναγράφεται στο Μηχανογραφικό Δελτίο 2018 υποψηφίων-πασχόντων από σοβαρές παθήσεις.

Στη διαδικασία εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, με την ανωτέρω ειδική κατηγορία, έλαβαν μέρος 1441 συνολικά υποψήφιοι, από τους οποίους εισήχθησαν οι 1368.

Οι εγγραφές των εισαγομένων στα Πανεπιστήμια, Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες, ΑΣΠΑΙΤΕ και Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης θα πραγματοποιηθούν από  18-10-2018 μέχρι και 26-10-2018.

Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω προθεσμία εγγραφής είναι αποκλειστική και όποιος δεν εγγραφεί μέσα σε αυτή χάνει οριστικά το δικαίωμα εγγραφής στη σχολή επιτυχίας.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους, μέσα στην παραπάνω προθεσμία, σχετική αίτηση στη Γραμματεία της Σχολής ή Τμήματος επιτυχίας τους.

Μαζί με την αίτηση εγγραφής οι επιτυχόντες υποβάλλουν:

α) Ευκρινές φωτοαντίγραφο τίτλου απόλυσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης(Απολυτήριο Γενικού Λυκείου ή ΕΠΑΛ ή πτυχίο ΤΕΕ Β΄ κύκλου σπουδών ή ΤΕΛ ή ΕΠΛ) ή πρωτότυπο τίτλο απόλυσης Λυκείου της αλλοδαπής. Σε περίπτωση που υποβάλλεται απολυτήριο ή πτυχίο στην πρωτότυπη έκδοσή του, αυτό μπορεί ν’ αποσυρθεί, όταν ο ενδιαφερόμενος προσκομίσει αντίστοιχο αποδεικτικό ή φωτοαντίγραφο.

Σε περίπτωση που ο τίτλος προέρχεται από ξένο σχολείο, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει επιπλέον:

i) Βεβαίωση της οικείας αρμόδιας εκπαιδευτικής ή διπλωματικής αρχής της χώρας προέλευσης του τίτλου Λυκείου, από την οποία να προκύπτει ότι ο τίτλος Λυκείου που κατέχει ουποψήφιος του παρέχει το δικαίωμα εισαγωγής σε Πανεπιστήμια της χώρας αυτής. Στην ίδια βεβαίωση θα περιλαμβάνεται και η γενική μέση βαθμολογία του τίτλου απόλυσης στην εικοσάβαθμη κλίμακα (0-20).

ii) Για την περίπτωση που πρόκειται για ξένο σχολείο που λειτουργεί στο εξωτερικό, ο πρωτότυπος τίτλος απόλυσης πρέπει να είναι επικυρωμένος από την αρμόδια εκπαιδευτική αρχή της χώρας στην οποία ανήκει το σχολείο και επιπλέον να προσκομιστεί βεβαίωση της οικείας ελληνικής διπλωματικής αρχής με την οποία θα βεβαιώνεται η γνησιότητα της θεώρησης του τίτλου Λυκείου από την αρμόδια εκπαιδευτική αρχή της χώρας προέλευσης.

iii) Για την περίπτωση που πρόκειται για ξένο σχολείο που λειτουργεί στην Ελλάδα, ο τίτλος απόλυσης πρέπει να είναι θεωρημένος για τη γνησιότητά του από την οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, η οποία επίσης χορηγεί βεβαίωση για τη νόμιμη λειτουργία του σχολείου αυτού στην Ελλάδα.

Όλα τα δικαιολογητικά που εκδίδονται από ξένη υπηρεσία (σχολείο, άλλη εκπαιδευτική αρχή κ.λπ.) πρέπει να είναι α) επικυρωμένα για τη γνησιότητα της υπογραφής αυτού που υπογράφει από ελληνική διπλωματική αρχή στο εξωτερικό ή από διπλωματική αρχή της ξένης χώρας στην Ελλάδα με επικύρωση του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας και β) μεταφρασμένα από την ελληνική διπλωματική αρχή στο εξωτερικό ή από τη Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας.

β) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία ο εισαγόμενος δηλώνει ότι δεν είναι εγγεγραμμένος σε άλλη Σχολή ή Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδας.

γ) Ευκρινές φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού διαπίστωσης της πάθησης από την αρμόδια επταμελή Επιτροπή του νοσοκομείου, έτσι όπως κατατέθηκε στην επιτροπή επιλογής.

δ) Τέσσερις (4) φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας.

 

Κατά την εγγραφή του ο εισαγόμενος επιδεικνύει στη Γραμματεία της Σχολής ή του Τμήματος το δελτίο της αστυνομικής του ταυτότητας ή άλλο δημόσιο έγγραφο, από το οποίο αποδεικνύεται η ακριβής ημερομηνία γέννησης και τα ονομαστικά του στοιχεία.

 

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση οι εισαχθέντες μπορούν να απευθύνονται στις Γραμματείες των οικείων Σχολών.

 

 

 

ΥΠΟΔΟΧΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Καλωσόρισμα στους πρωτοετείς φοιτητές της Πολυτεχνικής Σχολής

Αγαπητοί πρωτοετείς φοιτητές,

   σας ενημερώνουμε ότι την Τετάρτη 24-10-2018 και ώρα 11.00 θα πραγματοποιηθεί από το Πανεπιστήμιο εκδήλωση υποδοχής σας στην αίθουσα τέχνης στο πάρκο του Αγίου Δημητρίου Κοζάνης. Στην εκδήλωση θα ενημερωθείτε για όλα τα θέματα των σπουδών σας, για τις επιλογές σας κατά τη διάρκεια των σπουδών σας και για τις μετέπειτα προοπτικές σας. Ακόμη, θα σας διανεμηθεί σχετικό προωθητικό υλικό για το Πανεπιστήμιο.

Σας περιμένουμε να σας γνωρίσουμε!

Οριστικός πίνακας κατάταξης του Επιστημονικού Πεδίου “Τεχνικές και εργαλεία βελτιστοποίησης στη Βιομηχανική Διοίκηση του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών (ΤΜΜ)”

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε νέα ανακοίνωση με τίτλο *Οριστικός πίνακας κατάταξης του Επιστημονικού Πεδίου “Τεχνικές και εργαλεία βελτιστοποίησης στη Βιομηχανική Διοίκηση του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών (ΤΜΜ)”, στο πλαίσιο της πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2018- 2019 στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας» με MIS 5030570 στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2018-2019» - αρ. πρόσκλησης 24/2018* στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Για να δείτε τη νέα ανακοίνωση πατήστε εδώ <https://rc.uowm.gr/?p=4559>

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

UoWM

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Πάρκο Αγ. Δημητρίου
www.uowm.gr
eClass

Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Open eClass
http://eclass.uowm.gr/
eClass

Ηλεκτρονική Γραμματεία

Γραμματεία online
http://students.koz.uowm.gr
eClass

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας

ΜΟΔΙΠ
http://modip.uowm.gr
eClass

Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας

ΔΑΣΤΑ
http://dasta.uowm.gr
 
ypotrofies