mech.uowm.gr

Δημόσια Εξέταση Διδακτορικής Διατριβής

Δημόσια εξέταση διδακτορικής διατριβής του υποψήφιου διδάκτορος κου Βαφειάδη Κυριάκου τη Δευτέρα 21 Νοεμβρίου και ώρα 11.00 π.μ. στην αίθουσα 106, με τίτλο «Αεροδυναμική σχεδίαση, ανάλυση και βελτιστοποίηση λειτουργίας ανεμογεννητριών».

Ανακοίνωση για το μάθημα : Τεχνολογία Υλικών ΙΙ

Το μάθημα δε θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 15/11/2016.

Σας ενημερώνουμε ότι το παραπάνω μάθημα θα αναπληρωθεί την εβδομάδα 16-20/01/2017
(θα βγει σχετική ανακοίνωση)

Ενεργοποίηση του Θεσμού του Συμβούλου Φοιτητή

Παρακαλούνται οι πρωτοετείς φοιτητές, βάσει του πίνακα που επισυνάπτεται να παρουσιαστούν, στο γραφείο του διδάσκοντα τις ημέρες και ώρες που αναγράφονται στην κάθε ομάδα, προκείμενου να απαντήσουν σε ερωτηματολόγιο.

Οι φοιτητές έχουν χωριστεί σε ομάδες αλφαβητικά, (όπως φαίνεται από το διαφορετικό χρώμα.)

Κατεβάστε το αρχείο της λίστας Φοιτητών απο εδώ [.xls]

Για ομάδες φοιτητών, που δεν αναφέρεται ημέρα και ώρα, θα ενημερωθούν σύντομα.

Ορκωμοσία Τελειοφοίτων Τετάρτη 23/11/2016

Ανακοινώνεται ότι οι τελειόφοιτοι του Τμήματος που έχουν τελειώσει τις υποχρεώσεις τους (μαθήματα, εξέταση διπλωματικής εργασίας) και επιθυμούν να ορκιστούν την παραπάνω ημερομηνία, να ενημερώσουν τη Γραμματεία στέλνοντας e-mail, (), αυστηρά από 07/11 έως 10/11/2016, ώστε να γίνει ο απαραίτητος έλεγχος ολοκλήρωσης των υποχρεώσεών τους, πριν ξεκινήσουν οι αιτήσεις για την ορκωμοσία.

Από το Τμήμα

Ανακοίνωση Προόδου στο Μάθημα: Έλεγχος Ποιότητας

Η Πρόοδος του μαθήματος "Έλεγχος Ποιότητας" θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 15/11/2016 στις 18:00 στις αίθουσες 5, 2 και 7 του ΤΜΜ. Η ύλη της Προόδου είναι:

  • Έλεγχος ποιότητας αποδοχής με διαλογή
  • απλά δειγματοληπτικά σχήματα αποδοχής,
  • διπλά δειγματοληπτικά σχήματα αποδοχής,
  • μέθοδοι σχεδίασης δειγματοληπτικών σχημάτων.

Στις εξετάσεις επιτρέπεται η χρήση κάθε είδους βοηθήματος όπως βιβλία, σημειώσεις και κομπιουτεράκια.

Απαγορεύεται η χρήση κινητών τηλεφώνων, laptop, tablet και οποιασδήποτε συσκευής διασύνδεσης.

Πρόσληψη 13 Πανεπιστημιακών Υποτροφων στο ΕΜΠ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 13 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΕΜΠ

Δείτε τη σχετική ανακοίνωση [pdf]

Προκήρυξη θέσεων για εκπόνηση διαδακτορικής διατριβής στο τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ 

ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

 

Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης της Πολυτεχνικής Σχολής του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη συνεδρίαση της 209/17-10-16 αποφάσισε  την προκήρυξη τεσσάρων θέσεων για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στα παρακάτω θέματα:

 

-Ανάπτυξη υπολογιστικού προτύπου πρόγνωσης μετεωρολογικών παραμέτρων για ενεργειακό και περιβαλλοντικό σχεδιασμό δομημένου περιβάλλοντος.

- Μοντελοποίηση μη- μόνιμων δυνάμεων σε μη- αεροδυναμικά σώματα και πρόβλεψη ρευστοδυναμικά διεγειρόμενων ταλαντώσεων. 

-Ενεργοποίηση CO2 προς χρήσιμα χημικά προϊόντα/καύσιμα με χρήση καταλυτικών και ηλεκτροχημικών μεθόδων.

-Ταχεία αντίστροφη μηχανική και σχεδιασμός προιόντος για μηχανολογικές εφαρμογές που περιλαμβάνουν αυστηρούς χρονικούς περιορισμούς.

-Τεχνολογίες λογισμικών «διαχείρισης κύκλου ζωής προϊόντος  

(PRODUCT LIFECYCLE MANAGEMENT - PLM)", με επικέντρωση στα μηχανολογικά προϊόντα/κατασκευές.

 

 

Προϋπόθεση για την επιλογή των υποψηφίων είναι η κατοχή διπλώματος ειδίκευσης Παν/μίων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

 

Κατηγορίες Πτυχιούχων

 

Γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. των Τμημάτων της ημεδαπής ή ομοταγών της αλλοδαπής:

. Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστημίων ή Πολυτεχνείων.

. Πτυχιούχοι όλων των Tμημάτων των Πολυτεχνικών σχολών.  

. Σχολών Θετικών επιστημών και άλλων συναφών Τμημάτων/Σχολών

 

 

Κριτήρια επιλογής

 

Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται με συνεκτίμηση των εξής κριτηρίων:

 

1. Το γενικό βαθμό του διπλώματος ειδίκευσης.

2. Την επίδοση στη διπλωματική εργασία,

3. Την ερευνητική δραστηριότητα του υποψηφίου 

4. Την προσωπικότητα του υποψηφίου, όπως αυτή εκτιμάται από συνέντευξη προς τη Συντονιστική Επιτροπή ( Σ.Ε.). με την αρωγή  αρμόδιου μέλους ΔΕΠ του γνωστικού αντικειμένου, στη υπό προκήρυξη επιστημονική και ερευνητική περιοχή. 

5. Σχέδιο ερευνητικής πρότασης στα υπό προκήρυξη ερευνητικά θέματα.

 

Οι υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν αποδεδειγμένα μία ξένη γλώσσα.

Δεδομένου ότι ο κύριος όγκος της διατιθέμενης βιβλιογραφίας είναι στην Αγγλική, θα προτιμούνται υποψήφιοι που γνωρίζουν επαρκώς τη γλώσσα αυτή.

 

Αιτήσεις υποψηφιότητας

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν μέχρι 18 Νοεμβρίου  2016 στη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών (Μπακόλα & Σιαλβέρα, Κοζάνη):

 

1. Αίτηση σε ειδικό έντυπο, χορηγούμενο από τη Γραμματεία του Τμήματος,

2. Τίτλο Σπουδών

3. Βεβαίωση ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ) για όσους προέρχονται από Πανεπιστήμια της αλλοδαπής.

4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας,

5. Βιογραφικό σημείωμα,

6. Τεκμηρίωση επαρκούς γνώσης ξένης γλώσσας,

7. Συστατικές επιστολές.

 

Η υποβολή των σχετικών αιτήσεων με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, θα γίνεται στη Γραμματεία του Τμήματος, Μπακόλα και Σιαλβέρα γωνία, 50132 Κοζάνη,    από τις 07-11-2016 έως και τις 18-11-2016, τηλ. 24610-56605. 

 

 

Κοζάνη, 31- 10-2016

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

 

Αναπλήρωση Μαθήματος Επιχειρησιακής Έρευνας

Ανακοινώνεται πως τη Δευτέρα 7 Νοεμβρίου 2016 κατά τις ώρες 18.00 - 20.00 θα πραγματοποιηθεί μάθημα αναπλήρωσης της Επιχειρησιακής Έρευνας Ι στην Αίθουσα 7 του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών.

Ο διδάσκων

Γ. Νενές

Υποβολή Αιτήσεων Πρακτικής Άσκησης (2016-2017)

Ανακοινώνεται ότι από την Τρίτη 1/11/2016, μέχρι και την Τετάρτη 30/11/2016 μπορείτε να υποβάλετε τις αιτήσεις σας για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης.

Το έντυπο της αίτησης βρίσκεται αναρτημένο στο eclass στον φάκελο ΕΝΤΥΠΑ. Θα πρέπει να το συνοδεύει μια πρόσφατη αναλυτική βαθμολογία. Για πρώτη φορά η αιτήσεις θα υποβληθούν δοκιμαστικά και στο σύστημα iposition.

Επίσης, γραφτείτε στο σύστημα ΑΤΛΑΣ και μη ξεχνάτε να ενημερώνεστε από την ιστοσελίδα του Γραφείου Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας σχετικά με θέσεις εργασίας μηχανολόγου μηχανικού και μεταπτυχιακές σπουδές.

Αναβολή μαθημάτων: Ατμοπαραγωγοί και Μηχανές Εσωτερικής Καύσης

Τα μαθήματα Ατμοπαραγωγοί και Μηχανές Εσωτερικής Καύσης δε θα πραγματοποιηθούν την εβδομάδα 31/10-4/11 λόγω υποχρεώσεων του διδάσκοντα.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

UoWM

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Πάρκο Αγ. Δημητρίου
www.uowm.gr
eClass

Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Open eClass
http://eclass.uowm.gr/
eClass

Ηλεκτρονική Γραμματεία

Γραμματεία online
http://students.koz.uowm.gr
eClass

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας

ΜΟΔΙΠ
http://modip.uowm.gr
eClass

Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας

ΔΑΣΤΑ
http://dasta.uowm.gr