mech.uowm.gr

Ανακοίνωση Προόδου στο Μάθημα: Έλεγχος Ποιότητας

Η Πρόοδος του μαθήματος "Έλεγχος Ποιότητας" θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 15/11/2016 στις 18:00 στις αίθουσες 5, 2 και 7 του ΤΜΜ. Η ύλη της Προόδου είναι:

  • Έλεγχος ποιότητας αποδοχής με διαλογή
  • απλά δειγματοληπτικά σχήματα αποδοχής,
  • διπλά δειγματοληπτικά σχήματα αποδοχής,
  • μέθοδοι σχεδίασης δειγματοληπτικών σχημάτων.

Στις εξετάσεις επιτρέπεται η χρήση κάθε είδους βοηθήματος όπως βιβλία, σημειώσεις και κομπιουτεράκια.

Απαγορεύεται η χρήση κινητών τηλεφώνων, laptop, tablet και οποιασδήποτε συσκευής διασύνδεσης.

Πρόσληψη 13 Πανεπιστημιακών Υποτροφων στο ΕΜΠ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 13 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΕΜΠ

Δείτε τη σχετική ανακοίνωση [pdf]

Προκήρυξη θέσεων για εκπόνηση διαδακτορικής διατριβής στο τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ 

ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

 

Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης της Πολυτεχνικής Σχολής του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη συνεδρίαση της 209/17-10-16 αποφάσισε  την προκήρυξη τεσσάρων θέσεων για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στα παρακάτω θέματα:

 

-Ανάπτυξη υπολογιστικού προτύπου πρόγνωσης μετεωρολογικών παραμέτρων για ενεργειακό και περιβαλλοντικό σχεδιασμό δομημένου περιβάλλοντος.

- Μοντελοποίηση μη- μόνιμων δυνάμεων σε μη- αεροδυναμικά σώματα και πρόβλεψη ρευστοδυναμικά διεγειρόμενων ταλαντώσεων. 

-Ενεργοποίηση CO2 προς χρήσιμα χημικά προϊόντα/καύσιμα με χρήση καταλυτικών και ηλεκτροχημικών μεθόδων.

-Ταχεία αντίστροφη μηχανική και σχεδιασμός προιόντος για μηχανολογικές εφαρμογές που περιλαμβάνουν αυστηρούς χρονικούς περιορισμούς.

-Τεχνολογίες λογισμικών «διαχείρισης κύκλου ζωής προϊόντος  

(PRODUCT LIFECYCLE MANAGEMENT - PLM)", με επικέντρωση στα μηχανολογικά προϊόντα/κατασκευές.

 

 

Προϋπόθεση για την επιλογή των υποψηφίων είναι η κατοχή διπλώματος ειδίκευσης Παν/μίων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

 

Κατηγορίες Πτυχιούχων

 

Γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. των Τμημάτων της ημεδαπής ή ομοταγών της αλλοδαπής:

. Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστημίων ή Πολυτεχνείων.

. Πτυχιούχοι όλων των Tμημάτων των Πολυτεχνικών σχολών.  

. Σχολών Θετικών επιστημών και άλλων συναφών Τμημάτων/Σχολών

 

 

Κριτήρια επιλογής

 

Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται με συνεκτίμηση των εξής κριτηρίων:

 

1. Το γενικό βαθμό του διπλώματος ειδίκευσης.

2. Την επίδοση στη διπλωματική εργασία,

3. Την ερευνητική δραστηριότητα του υποψηφίου 

4. Την προσωπικότητα του υποψηφίου, όπως αυτή εκτιμάται από συνέντευξη προς τη Συντονιστική Επιτροπή ( Σ.Ε.). με την αρωγή  αρμόδιου μέλους ΔΕΠ του γνωστικού αντικειμένου, στη υπό προκήρυξη επιστημονική και ερευνητική περιοχή. 

5. Σχέδιο ερευνητικής πρότασης στα υπό προκήρυξη ερευνητικά θέματα.

 

Οι υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν αποδεδειγμένα μία ξένη γλώσσα.

Δεδομένου ότι ο κύριος όγκος της διατιθέμενης βιβλιογραφίας είναι στην Αγγλική, θα προτιμούνται υποψήφιοι που γνωρίζουν επαρκώς τη γλώσσα αυτή.

 

Αιτήσεις υποψηφιότητας

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν μέχρι 18 Νοεμβρίου  2016 στη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών (Μπακόλα & Σιαλβέρα, Κοζάνη):

 

1. Αίτηση σε ειδικό έντυπο, χορηγούμενο από τη Γραμματεία του Τμήματος,

2. Τίτλο Σπουδών

3. Βεβαίωση ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ) για όσους προέρχονται από Πανεπιστήμια της αλλοδαπής.

4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας,

5. Βιογραφικό σημείωμα,

6. Τεκμηρίωση επαρκούς γνώσης ξένης γλώσσας,

7. Συστατικές επιστολές.

 

Η υποβολή των σχετικών αιτήσεων με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, θα γίνεται στη Γραμματεία του Τμήματος, Μπακόλα και Σιαλβέρα γωνία, 50132 Κοζάνη,    από τις 07-11-2016 έως και τις 18-11-2016, τηλ. 24610-56605. 

 

 

Κοζάνη, 31- 10-2016

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

 

Αναπλήρωση Μαθήματος Επιχειρησιακής Έρευνας

Ανακοινώνεται πως τη Δευτέρα 7 Νοεμβρίου 2016 κατά τις ώρες 18.00 - 20.00 θα πραγματοποιηθεί μάθημα αναπλήρωσης της Επιχειρησιακής Έρευνας Ι στην Αίθουσα 7 του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών.

Ο διδάσκων

Γ. Νενές

Υποβολή Αιτήσεων Πρακτικής Άσκησης (2016-2017)

Ανακοινώνεται ότι από την Τρίτη 1/11/2016, μέχρι και την Τετάρτη 30/11/2016 μπορείτε να υποβάλετε τις αιτήσεις σας για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης.

Το έντυπο της αίτησης βρίσκεται αναρτημένο στο eclass στον φάκελο ΕΝΤΥΠΑ. Θα πρέπει να το συνοδεύει μια πρόσφατη αναλυτική βαθμολογία. Για πρώτη φορά η αιτήσεις θα υποβληθούν δοκιμαστικά και στο σύστημα iposition.

Επίσης, γραφτείτε στο σύστημα ΑΤΛΑΣ και μη ξεχνάτε να ενημερώνεστε από την ιστοσελίδα του Γραφείου Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας σχετικά με θέσεις εργασίας μηχανολόγου μηχανικού και μεταπτυχιακές σπουδές.

Αναβολή μαθημάτων: Ατμοπαραγωγοί και Μηχανές Εσωτερικής Καύσης

Τα μαθήματα Ατμοπαραγωγοί και Μηχανές Εσωτερικής Καύσης δε θα πραγματοποιηθούν την εβδομάδα 31/10-4/11 λόγω υποχρεώσεων του διδάσκοντα.

Δήλωση και διανομή συγγραμμάτων : Χειμερινό εξάμηνο 2016-17

Σας ενημερώνουμε ότι η ηλεκτρονική δήλωση συγγραμμάτων μέσω του προγράμματος ΕΥΔΟΞΟΣ, για το χειμερινό εξάμηνο ξεκινά την Τετάρτη 2/11/16 και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 23/12/2016 ενώ η διανομή των συγγραμμάτων θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 13/01/2017.

Υπενθυμίζεται ότι οι φοιτητές υποχρεούνται να προβούν σε δήλωση μαθημάτων στο οικείο τμήμα τους και δικαιούνται να παραλάβουν συγγράμματα μόνο για τα μαθήματα εκείνα τα οποία έχουν συμπεριλάβει κατά το τρέχον εξάμηνο στη δήλωση μαθημάτων τους. (και δεν έχουν παραλάβει κανένα σύγγραμμα γι αυτά κατά τα προηγούμενα έτη)

Επισημαίνεται ότι βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας τόσο οι φοιτητές που έχουν υπερβεί τα ν+2 έτη σπουδών, όσο και αυτοί που είναι ήδη κάτοχοι πτυχίου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, δεν δικαιούνται δωρεάν διδακτικά συγγράμματα.
Πληροφορίες: http://eudoxus.gr/OnlineReport.aspx

Εξέταση Διδακτορικής Διατριβής με θέμα "Ο τομέας των οδικών μεταφορών και η ενεργειακή μετάβαση" 1/11/2016

Δημόσια εξέταση διδακτορικής διατριβής της υποψήφιας διδάκτορος κας Τσίτα Αικατερίνης την Τρίτη 1 Νοεμβρίου και ώρα 11.00 π.μ. στην αίθουσα 106, με τίτλο «Ο Τομέας των οδικών μεταφορών και η ενεργειακή μετάβαση: Συσχέτιση τεχνολογικών, οικονομικών και πολιτικών παραμέτρων με χρήση υπολογιστικών μεθόδων».

Απολογισμός της ομάδας Tyφoon

Η Ομάδα TyφoonMotoracingτου Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, η οποία αποτελείται από 11 φοιτητές και τους υπευθύνους Καθηγητές Δημήτρη Γιαγκόπουλο και Γιώργο Νενέ, από τον οδηγό Αντώνη Λαγκίδη και από φίλους που τη βοήθησαν σε όλη της την πορεία, επέστρεψε από την πίστα της Αραγονίας στην Ισπανία έχοντας λάβει μέρος και ολοκληρώσει επιτυχώς όλα τα αγωνίσματα στο Διεθνή Διαγωνισμό Motostudent. Για πρώτη φορά ένα Ελληνικό Πανεπιστήμιο κατασκεύασε εξ ολοκλήρου μια αγωνιστική μοτοσυκλέτα τύπου MOTOGP3 (250cc) και έλαβε μέρος στο συγκεκριμένο διαγωνισμό, ανάμεσα σε πανεπιστημιακές ομάδες από 10 χώρες. Από τις 36 ομάδες του διαγωνισμού μόλις τρεις ελάμβαναν μέρος για πρώτη φορά και μόνο το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας εκπροσωπούσε την Ελλάδα.

20161005 172115a

Η ομάδα όχι μόνο ολοκλήρωσε με επιτυχία όλα τα αγωνίσματα αλλά είχε σε όλα πολύ καλή θέση. Ενδεικτικά αναφέρεται πως στο MechanicalTestη Tyφoonήταν 2η με χρόνο disassembly - assemblyτμημάτων της μηχανής μόλις 29 δευτερόλεπτα. Στο τεστ επιτάχυνσης ήταν 3η ενώ στο τεστ δεξιότητας (Gymkhana) ήταν 5η. Η συνολική θέση κατάταξης ήταν η 9η ενώ αξίζει να σημειωθεί πως για μόλις 5 στους 200 πόντους χάθηκε η πρωτιά στο σκέλος του Industrialization.

20161007 140441a

Η ομάδα οφείλει ένα μεγάλο ευχαριστώ στη Διοίκηση του Πανεπιστήμιου Δυτικής Μακεδονίας για την έμπρακτη στήριξή της καθώς και στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Επίσης, ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους χορηγούς μας και σε όλους τους φίλους που πίστεψαν σε εμάς καθώς και στους γονείς των φοιτητών μας οι οποίοι έμπρακτα στήριξαν την ομάδα ζώντας από κοντά στην πίστα τις τελευταίες 2 ημέρες του διαγωνισμού.

Το ταξίδι συνεχίζεται με την ελπίδα της ανανέωσης του ραντεβού στον επόμενο διαγωνισμό, το 2018, με τη νέα ομάδα του πανεπιστημίου μας.

 

Παρουσίαση

Συνάντηση Ενημέρωσης Φοιτητών για το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης

Την Δευτέρα 31/10/2016 και ώρα 13:00, θα πραγματοποιηθεί Συνάντηση Ενημέρωσης για το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης στην Αίθουσα 1.
Η παρουσία όσων ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα κρίνεται απαραίτητη.

Επείγον - Τελευταία παράταση δήλωσης μαθημάτων έως 28/10/16

Σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε να δηλώσετε τα μαθήματα σας έως Παρασκευή 28/10/16. Σε περίπτωση που κάποιος δεν προέβη σε ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων ΔΕΝ έχει δικαίωμα να συμμετέχει στις εξεταστικές περιόδους του τρέχοντος ακαδ. έτους, ΔΕΝ θα μπορέσει να παραλάβει συγγράμματα για τα μαθήματα που δήλωσε, και ΔΕΝ θα μπορέσει να συμμετέχει στις αξιολογικές διαδικασίες του Τμήματος. Παρακαλούμε όσοι από εσάς δεν έχετε κάνει δηλώσεις μαθημάτων, να προβείτε άμεσα στη διαδικασία, καθώς μετά την παραπάνω ημερομηνία το σύστημα θα κλειδώσει. Από το Τμήμα

Ανακοίνωση για τα μαθήματα Ενεργειακός Σχεδιασμός Κτιρίων ΙΙ & ΘΨΚ

Τα μαθήματα της Πέμπτης 27/10/2016 (11:00-13:00) & (17:00-19:00) αντίστοιχα, δε θα γίνουν λόγω υποχρέωσης του Διδάσκοντα. Τα μαθήματα έχουν αναπληρωθεί με έκτακτες παραδόσεις, την Τετάρτη 12/10 (17:00-19:00) και τη Δευτέρα 17/10 (11:00-12:00), Πέμπτη 20/10 (10:00-11:00) αντίστοιχα.

Ο διδάσκων
Γ. Πανάρας

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

UoWM

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Πάρκο Αγ. Δημητρίου
www.uowm.gr
eClass

Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Open eClass
http://eclass.uowm.gr/
eClass

Ηλεκτρονική Γραμματεία

Γραμματεία online
http://students.koz.uowm.gr
eClass

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας

ΜΟΔΙΠ
http://modip.uowm.gr
eClass

Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας

ΔΑΣΤΑ
http://dasta.uowm.gr