mech.uowm.gr

Πρόσκληση για Επιχειρήσεις και Νεους επιστήμονες για την πρωτοβουλία V-XElerate

VExelerate

 

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας & η Εταιρεία Τουρισμού Δυτικής Μακεδονίας προσκαλούν:

α) επιχειρήσεις οι οποίες βρίσκονται σε φάση ανάπτυξης νέων προϊόντων,

β) νέους επιστήμονες οι οποίοι επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες στη διαχείριση καινοτομιών και την ανάπτυξη νέων προϊόντων, να συμμετέχουν σε ένα δυναμικό πρόγραμμα απόκτησης γνώσεων και δεξιοτήτων στη διαχείριση καινοτομίας και την επιχειρηματικότητα!

 

Στο πλαίσιο του V-Xelerate επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν μια σειρά από απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να φέρουν με επιτυχία στην αγορά νέα και καινοτόμα προϊόντα ή να βελτιώσουν υφιστάμενα και νέοι επιστήμονες να έρθουν σε επαφή μαζί τους και να γνωρίσουν από κοντά το κόσμο του επιχειρείν. Οι ενέργειες αυτές περιλαμβάνουν:

 

Έρευνας αγοράς: Προτού πάρετε αποφάσεις για το τελικό προϊόν σας είναι απαραίτητο να γνωρίζετε τι θα ήθελαν οι πελάτες σας και για ποιους λόγους θα αγόραζαν το προϊόν σας. Στον V-Xelerate θα κάνετε έρευνα αγοράς με συγκέντρωση στοιχείων από αρχικά δευτερογενής πηγές (διαδίκτυο, επιμελητήρια, συνδέσμους, φορείς κ.α.) και εν συνεχεία από πρωτογενής πηγές με τη χρήση ειδικών εργαλείων (π.χ. ερωτηματολόγια, συνεντεύξεις) προσαρμοσμένα στην κάθε επιχείρηση και το εκάστοτε προϊόν προκειμένου να αξιολογήσετε αποφάσεις σχετικά με νέα ή υπάρχοντα προϊόντα ή υπηρεσίες.

 

Ανάλυση ανταγωνισμού: Κάθε επιχείρηση είναι απαραίτητο να έχει ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι των άλλων. Σημασία όμως δεν έχει μόνο το να εντοπίσετε το ανταγωνιστικό σας πλεονέκτημα αλλά και το να το διατηρήσετε! Βρείτε και μελετήστε τους ανταγωνιστές σας συγκεντρώνοντας πληροφορίες με ειδικά εργαλεία προσαρμοσμένα στις ανάγκες σας..

 

Στρατηγική εισόδου στην αγορά. Με ποιους τρόπους θα εξυπηρετήσετε τους πελάτες σας και με ποιο συνδυασμό καναλιών πωλήσεων? Οι επιτυχημένες επιχειρήσεις προβαίνουν σε επιλογές εισόδου στην αγορά που επιτρέπει αποδοτικές αλλά και αποτελεσματικές συνδέσεις με τους πελάτες. Βρείτε και μελετήστε ποιες είναι αυτές!

 

Χρηματοοικονομικά Μοντέλα: Αναπτύξτε το χρηματοοικονομικό μοντέλο για το προϊόν σας για να έχετε πλήρη επίγνωση των χρηματοροών σας και διαχειριστείτε καλύτερα τις αποφάσεις σας, την τιμολογιακή σας πολιτική καθώς και τους προμηθευτές σας!

 

Διαδικασία Ανάπτυξης Πρωτοτύπου, Παραγωγής και Πιστοποίησης: Μάθετε πως να αναπτύξετε γρήγορα το πρωτότυπο σας, πως να οργανώσετε τη διαδικασία παραγωγής του πρωτοτύπου και πως να το πιστοποιήσετε!

 

Προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα να συμμετέχουν επιχειρήσεις οι οποίες δε βρίσκονται στις μεγάλες πόλεις της διασυνοριακής περιοχής Ελλάδας – Αλβανίας, όλες οι διαδικασίες της υποστήριξης θα λαμβάνουν χώρα και διαδικτυακά (μέσω skype κ.α.)

 

Σημαντικό παράγοντα επιτυχίας του V-Xelerate αποτελεί η άμεση εμπλοκή και η συνεργασία των επιχειρήσεων έτσι ώστε σε άμεση συνεργασία με την ομάδα υποστήριξης η οποία αποτελείται από επιστήμονες και τους μέντορες να παραχθούν χρήσιμα και χρηστικά αποτελέσματα τα οποία θα ωφελήσουν την ανάπτυξη νέων προϊόντων/υπηρεσιών τα οποία φιλοδοξούν να εισέλθουν στην αγορά.

 

Η πρωτοβουλία V-Xelerate, Ανάπτυξη νέων, καινοτόμων προϊόντων επιδιώκει να υποστηρίξει την ανάπτυξη μιας καινοτόμου επιχειρηματικής κουλτούρας στους νέους ανθρώπους, στους νέους επιστήμονες, αλλά και στους υφιστάμενους επιχειρηματίες με έμφαση στο σχεδιασμό νέων προϊόντων και υπηρεσιών που επιτυγχάνεται μέσω της δικτύωσης, της εξωστρέφειας και της ανοιχτής καινοτομίας.

 

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

 1. Σε υφιστάμενες ή νεοφυείς επιχειρήσεις της διασυνοριακής περιοχής Ελλάδας-Αλβανίας οι οποίες βρίσκονται σε φάση ανάπτυξης νέων προϊόντων και επιθυμούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα V-XElerate, Ανάπτυξη νέων, καινοτόμων προϊόντων προκειμένου να λάβουν εξειδικευμένη καθοδήγηση ώστε να εισάγουν με επιτυχία νέα προϊόντα στις διεθνείς αγορές.
 1. Σε νέους επιστήμονες, τελειόφοιτους φοιτητές προπτυχιακού ή αποφοίτους μεταπτυχιακού επιπέδου οι οποίοι επιθυμούν να συμμετέχουν σε ένα δυναμικό πρόγραμμα κατάρτισης, προκειμένου να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους στον σχεδιασμό νέων προϊόντων και υπηρεσιών, την κριτική τους σκέψη, τη δημιουργικότητά τους αλλά και να συνεργαστούν άμεσα με επιχειρήσεις αναπτύσσοντας το δίκτυο γνωριμιών τους.

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Οι επιχειρήσεις καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή περιγράφοντας εν συντομία την ιδέα για το νέο προϊόν που επιθυμούν να εισάγουν στην αγορά! Η ιδέα μπορεί να αφορά στη δημιουργία ενός νέου προϊόντος/υπηρεσίας, ή στη βελτίωση ενός υφιστάμενου προϊόντος/υπηρεσίας, ή ακόμα στη ανάπτυξη μιας καινοτόμου διαδικασίας marketing ή ενός νέου επιχειρηματικού μοντέλου για την είσοδο σε νέες αγορές.

 

Για κάθε έργο καινοτομίας το οποίο θα κατατεθεί, πρόκειται να συσταθεί μια ομάδα υποστήριξης και ανάπτυξης η οποία θα αποτελείται από τελειόφοιτους φοιτητές, απόφοιτους και μεταπτυχιακούς επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων. Κάθε ομάδα που θα συσταθεί, θα υποστηρίζεται από εξειδικευμένους μέντορες με επιχειρηματική εμπειρία και γνώση στον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εμπορική αξιοποίηση νέων καινοτόμων προϊόντων & υπηρεσιών.

 

Τέλος τα σεμιναριακού τύπου μαθήματα που θα παραδοθούν, θα παρέχονται και μαγνητοσκοπημένα ώστε να μπορούν όλοι οι συμμετέχοντες να τα παρακολουθήσουν και διαδικτυακά. Τα σεμινάρια περιλαμβάνουν τις ακόλουθες θεματικές ενότητες:

 •         Κατανόηση και αποσαφήνιση του επιχειρηματικού σκεπτικού
 •         Αξιολόγηση του επιχειρηματικού σχεδίου,
 •         Σχεδιασμός του πρωτοτύπου προϊόντος ή υπηρεσίας
 •         Έρευνα σε σχετικές τεχνολογίες
 •         Επικύρωση των χαρακτηριστικών του προϊόντος σύμφωνα με το προφίλ των καταναλωτών
 •         Τεχνικές παρουσίασης του επιχειρηματικού σκεπτικού (pitching techniques)
 •         Δικτύωση και κατανόηση των πηγών χρηματοδότησης

 

Οι καλύτερες ομάδες θα κερδίσουν περαιτέρω συνεργασία με τις επιχειρήσεις που θα συμμετέχουν. Τα πιο υποσχόμενα προϊόντα θα ενταχθούν σε νέο πρόγραμμα επιχειρηματική θερμοκοίτισης.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Το πρόγραμμα θα έχει διάρκεια 3 μήνες και θα περιλαμβάνει σεμιναριακά μαθήματα, συνεδρίες συμβουλευτικής καθοδήγησης (δια ζώσης ή εξ' αποστάσεως).

Η συμμετοχή είναι ΔΩΡΕΑΝ.

 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ για ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Όσες επιχειρήσεις επιθυμούν να συμμετέχουν θα πρέπει να συμπληρώσουν έως 17 Ιουλίου 2019 τη Φόρμα Συμμετοχής: 

https://forms.gle/cYoVxfj79UeURERB9

 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ για ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Όσοι τελειόφοιτοι ή απόφοιτοι μεταπτυχιακού επιπέδου επιθυμούν να συμμετέχουν στις ομάδες εργασίες θα πρέπει να συμπληρώσουν έως 17 Ιουλίου 2019 τη Φόρμα Συμμετοχής: 

https://forms.gle/tY1ueYceGusX64Sb6

Θα πραγματοποιηθεί Ενημερωτική Ημερίδα (Info Day) για το V-Exelerate στις 10/07/2019 στο Αμφιθέατρο Περιφερειακής ενότητας Καστοριάς, ώρα: 18.00. Δηλωστε συμμετοχή : https://forms.gle/A6stdEWyr4ei1VYa6

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η πρωτοβουλία ACCEL, V-XElerate, Ανάπτυξη νέων, καινοτόμων προϊόντων υλοποιείται στο πλαίσιο του διασυνοριακού έργου ACCELCorporate Innovations for existing ventures. Το έργο ΑCCEL χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα διασυνοριακής συνεργασίας INTERREG IPA II, Greece - Albania 2014-2020.

 

Επικοινωνία

 1. Ιωάννης Μπακούρος, Καθηγητής Π.Δ.Μ., Διευθυντής Εργαστηρίου Materlab, ylb@uowmgr, 2461056660.
 2. Δρ. Παρασκευή Γκιούρκα, Υπεύθυνη Προγράμματος V-EXELERATE, pgiourka@gmail.com, 6973256134
 3. Παύλος Κιλίντζης, Υπεύθυνος Επικοινωνίας, pkilintzis@gmail.com, 2461056622

 

11ο Πανελλήνιο Συνέδριο "Φαινόμενα Ροής Ρευστών", ΡΟΗ 2018

Το 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο "Φαινόμενα Ροής Ρευστών", ΡΟΗ 2018 θα διεξαχθεί στην Κοζάνη στις 23 και 24 Νοεμβρίου 2018 και αποτελεί συνέχεια των ανά διετία Συνεδρίων που ξεκίνησαν πριν από 22 έτη.

 

Σκοπός των Συνεδρίων αυτών ήταν και είναι η ανάδειξη του σημαντικού ερευνητικού έργου που επιτελείται στα ελληνικά εργαστήρια, καθώς και η ύπαρξη ενός βήματος αλληλεπίδρασης για την ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ Πανεπιστημίων, Ερευνητικών Κέντρων και Βιομηχανίας. Τα Συνέδρια ΡΟΗ έχουν συνεισφέρει στην περαιτέρω ανάπτυξη της επιστημονικής περιοχής της Μηχανικής Ρευστών και των εφαρμογών της στη χώρα μας και, εκτός των άλλων, έχουν αποτελέσει τον κατάλληλο χώρο για την παρουσίαση των ερευνητικών αποτελεσμάτων νέων Ερευνητών.

 

Περισσότερες πληροφορίες και διαρκή ενημέρωση για το Συνέδριο ΡΟΗ 2018 θα βρείτε στην ιστοσελίδα: http://flow2018.mech.uowm.gr/

Συμμετοχή του Τμήματος στο 9o Πανελλήνιο Συνέδριο "Φαινόμενα Ροής Ρευστών"- ΡΟΗ 2014

Ανακοινώνεται ότι ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι εργασίες του 9ου Πανελληνίου Συνεδρίου «Φαινόμενα Ροής Ρευστών»- ΡΟΗ 2014 που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 12 και 13 Δεκεμβρίου 2014.

Καθηγητές του Τμήματός μας συμμετείχαν ενεργά και συνεισέφεραν τις υπηρεσίες τους ως μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής. Προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές του Τμήματος είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τις εργασίες του Συνεδρίου.

Από ερευνητικής πλευράς το Τμήμα είχε σημαντική παρουσία με την παρουσίαση των ακόλουθων ερευνητικών εργασιών:

 1. Efthimiou G.C., Andronopoulos S., Bartzis J.G. CFD-URANS prediction of dosage-based parameters from short-term releases (puffs) of hazardous airborne materials
 2. Ν. Κουτσουράκης, Α. Γ. Βενετσάνος, Ι.Γ. Μπάρτζης, Η.Χ. Τόλιας, Ν. Μαρκάτος Ανάλυση συνεκτικών δομών και ασταθών τυρβωδών φαινομένων σε μια ημι-εξιδανικευμένη πόλη με χρήση μοντελοποίησης μεγάλων δινών
 3. Ε. Κωνσταντινίδης Ένα άγνωστο παράδοξο για ιδανική ροή γύρω από κυλινδρικό σώμα, η επίλυση του και η σημασία του για πραγματικές ροές
 4. Γ. Γιαννακόπουλος, Χ. Φρουζάκης, Α. Τομπουλίδης Απευθείας αριθμητική προσομοίωση μετάδοσης φλόγας αερίου σύνθεσης σε τυρβώδες περιβάλλον
 5. Παπαβραμίδης Κ., Κολοκοτρώνης Δ., Τουρλιδάκης Α., Τομπουλίδης Α. Υπολογισμός του ρυθμού σκέδασης τυρβώδους κινητικής ενέργειας σε ροή γύρω από στρόβιλο Rushton με τη μέθοδο particle image velocimetry (PIV)
 6. Μουσμούλης Γ., Πεϊτζίκας Ν., Βαφειάδης Κ., Τουρλιδάκης Α. Σχεδιασμός, υπολογιστική ανάλυση και δοκιμαστικός έλεγχος συσκευής κοιλιακής υποβοήθησης
 7. A. Kopanidis, I. Pantos, N. Alexopoulos, A. Theodorakakos, E. Efstathopoulos, D. Katritsis Blood streamlines comparison at patient-specific aorta, with the use of 2 different simulated TAVI valves
 8. Αντωνίου Μ., Βλάχος Α., Κολοκοτρώνης Δ., Τουρλιδάκης Α., Τομπουλίδης Α., Μπιλαδέρης Δ. Πειραματική αξιολόγηση απόδοσης ηχοπαγίδων σε κυκλώματα αεραγωγών
 9. Μοσχοβίτης Π., Κολοκοτρώνης Δ., Τουρλιδάκης Α., Τομπουλίδης Α. Ερευνητική διάταξη οπτικής μηχανής εσωτερικής καύσης

 

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

Καθηγητής Αντώνιος Τουρλιδάκης

ΚΟΖΑΝΗ 16-12-2014

 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ:

http://www.fluid.mech.ntua.gr/flow2014/index.html

Συμμετοχή του Τμήματος στο 10ο Εθνικό Συνέδριο για τις Ηπιες Μορφές Ενέργειας

Συμμετοχή του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών στο 10ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΠΙΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ανακοινώνεται ότι ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι εργασίες του 10ου Εθνικού Συνεδρίου για τις Ήπιες Μορφές Ενέργειας που πραγματοποιήθηκε στις 26, 27 και 28 Νοεμβρίου 2014 στη Θεσσαλονίκη.

Καθηγητές του Τμήματός μας συνεισέφεραν τις υπηρεσίες τους ως μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής και φοιτητές του Τμήματος παρακολούθησαν τις εργασίες του Συνεδρίου.

Περισσότερα...