mech.uowm.gr

Διδάκτορες

Διδάκτορες Τμήματος  
Από το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών έχουν αναγορευτεί οι παρακάτω Διδάκτορες:
   
Μάγγος Θωμάς του Ελευθερίου Φωτοκαταλυτική αποδόμηση ατμοσφαιρικών ρύπων με χρήση δομικών υλικών  εμπλουτισμένων με διοξείδιο του τιτανίου
Κωνσταντάκου Μαρία του Πέτρου Αποθήκευση αερίων σε πορώδη υλικά
Καλημέρη Κρυσταλλία του Κων/νου Χρήση στερεών ηλεκτρολυτών για τη βελτιστοποίηση της απόδοσης αντιδράσεων βιομηχανικού ενδιαφέροντος
Μιχόπουλος Ιωάννης του Αντωνίου « Εκτίμηση των Επιπέδων Ρύπανσης Πολυκυκλικών Αρωματικών Υδρογονανθράκων σε Αστικές και Περιαστικές Περιοχές . Η περίπτωση της Αττικής »/Μελέτη των αιωρούμενων σωματιδίων PM10 και PM2.5 και συσχέτισή τους με τους επικρατέστερους αέριους ρύπους και τις τοπικές μετεωρολογικές συνθήκες.
Χατζημουρατίδης Αθανάσιος του Ιωάννη Συστήματα υποστήριξης αποφάσεων ενεργειακών παραγωγικών μονάδων
Τσιτσιφλή Σταυρούλα του Αντωνίου Διαχείριση Αξιοπιστίας και Επιπέδου Λειτουργίας Αγωγών και Δικτύων Ύδρευσης /Διαχείριση Αξιοπιστίας και Συντήρησης Αγωγών και Δικτύων Μεταφοράς Υγρών και Στερεών/ 
Σαμαρά Ελπίδα του Τρύφωνα Μοντελοποίηση Εθνικών Συστημάτων Καινοτομίας: Προσέγγιση με τη Θεωρία της Δυναμικής Συστημάτων   Μοντελοποίηση Διαχείρισης Τεχνολογικής Καινοτομίας:Η περίπτωση της Βιομηχανίας Ενέργειας
Ιωαννίδου Αλεξάνδρα του Αγησίλαου Μέθοδοι αποθήκευσης υδρογόνου σε προηγμένα υλικά
Πολίτης Μαυρίκιος του Γεωργίου Προσομοίωση πολλαπλής κλίμακας φυσικοχημικών διεργασιών σε ταμιευτήρες υδρογονανθράκων και άλλα πορώδη μέσα
Καλαμπαλίκας Νικόλαος του Γεωργίου Ανάλυση, Μοντελοποίηση και Αξιολόγηση Ενεργειακού Συστήματος 
Ματθαιοπούλου Ευδοξία του Γεωργίου Διαχείριση Εικονικών Τεχνολογικών Ομάδων: Η Διαχείριση Γνώσης (Knowledge Management) σε εταιρίες Συμβούλων και Πληροφορικής στη Ν.Α. Ευρώπη
Βασιλέ Σάντα-Μαρίνα του Βίκτωρα Διερεύνηση της εφαρμογής καρβοϋδραζίδης στην κατεργασία νερού-ατμού κυκλωμάτων λεβήτων των ατμοηλεκτρικών σταθμών σε συνδιασμό με διάφορα αλκαλοποιητικά μέσα
Μήσσια Δάφνη του Αναστασίου Εκπομπές και έκθεση επικινδυνότητας σε εσωτερικούς χώρους
Βακουφτσή Ελένη του Ιωάννη Προσομοίωση φυσικοχημικών διεργασιών σε κυψέλες καυσίμου στερεού ηλεκτρολύτη
Γκατζούλης Αθανάσιος του Βασιλείου Μελέτη φαινομένων καύσης σε παράλληλα συστήματα ποllαπλών επεξεργαστών
Μπερεκετίδου Όλγα του Αντωνίου Ανάπτυξη, χαρακτηρισμός και αξιολόγηση καινoτόμων καταλυτικών συστημάτων για την παραγωγή υδρογόνου από βιοκαύσιμα
Πεκρίδης Γεώργιος του Ιωάννη Εκλεκτική Καταλυική Αναγωγή των Οξειδίων του Αζώτου με Υδρογονάνθρακες σε Συμβατικούς Καταλυτικούς Αντιδραστήρες Σταθερής Κλίνης και σε Αντιδραστήρες Μεμβράνης Στερεών Ηλεκτρολυτών Αγωγών Ιόντων Νατρίου
Κόνιας Φώτης του Απόστολου Υπολογιστική  διερεύνηση διφασικής ροής σε βαθμίδες χαμηλής πίεσης ατμοστροβίλων
Παγανά Αδαμαντία του Ευσταθίου Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Μικρο/Μεσοπορωδών Κεραμικών Μεμβρανών για την Επεξεργασία Υγρών Αποβλήτων
Κοπανίδης Αναστάσιος του Σταύρου Αριθμητική Διερεύνηση των Πεδίων Ροής και της Μεταφοράς Θερμότητας στη Μικροκλίμακα των Πορωδών Υλικών 
Τζολάκης Γεώργιος του Μιχαήλ Ανάλυση χαρακτηριστικών παραμέτρων λειτουργίας, ανάπτυξη λογισμικού παρακολούθησης και βελτιστοποίηση βαθμού απόδοσης μονάδων
Κακλίδης Νικόλαος του Μιχαήλ Μελέτη καινοτόμων ηλεκτροκαταλυτικών συστημάτων σε κυψέλες καυσίμου
Μαυρίδου Σοφία του Γεωργίου Μελέτη φαινομένων ασταθούς ροής σε πρότυπους εναλλάκτες θερμότητας/Αριθμητική και πειραματική μελέτη φαινομένων ροής ρευστών,θερμότητας και σωματιδίων σε πρότυπους εναλλάκτες θερμότητας
Καστρινάκη Γεωργία του Ελευθερίου Σύνθεση και χαρακτηρισμός ναναδομημένων πορωδών υλικών για εφαρμογές σε περιβαλλοντικές και ενεργειακές τεχνολογίες
Τσιουρή Βασιλική του Κων/νου Ανάπτυξη μεθόδων αφομοίωσης παρατηρήσεων ("data assimilation") σε μοντέλα ατμοσφαιρικής  διασποράς
Σαραγά Δικαία του Ελευθερίου ²Ανίχνευση πηγών αιωρούμενων σωματιδίων σε περιβάλλον εσωτερικών χώρων  
Έκθεση σε αέριους ρύπους σε περιβάλλον εσωτερικών χώρων   
Ευθυμίου Γεώργιος του Χρήστου Πρόγνωση ατομικής έκθεσης με μοντέλα υπολογιστικής ρευστομηχανικής
DRAGAN NIKOLIC(ΝΤΡΑΓΚΑΝ ΝΙΚΟΛΙΤΣ) Μοντελοποίηση, προσομοίωση και βελτιστοποίηση υβριδικών καινοτόμων διεργασιών διαχωρισμού για εξοικονόμηση ενέργειας
Κουτσουράκης Νεκτάριος του Κωνσταντίνου Τυρβώδης ροή και διασπορά ρύπων στο αστικό περιβάλλον
Ράλλης Κωνσταντίνος του Βασιλείου Ηλεκτρομαγνητική μελέτη υπόγειων αγωγών. Εφαρμογή σε διατάξεις γειώσεων.
Νανάκη Ευανθία του Αντωνίου “Σύστημα μέσων μεταφοράς Ελλάδας – Ανάλυση κύκλου ζωής – Εξεργειακή ανάλυση και Ανάλυση σεναρίων για βιώσιμες μεταφορές χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα ”
Βουλγαράκη Χαρίκλεια -Χαριτίνη του Αθανασίου “Μελέτη διεγέρσεων στη χρήση μαγνητομέτρου SQUID  με εφαρμογή  σε Μη Καταστροφικούς Ελέγχους”.