9ο Εξάμηνο

9ο ΕΞΑΜΗΝΟ

α) Κατεύθυνση: Ενεργειακή

Κύκλος Παραγωγή και Μεταφορά Ενέργειας

Α/Α Κωδ. Αριθ.  Μάθημα Κατηγορία Μαθήματος Ώρες Διδ. ECTS
1 327 Ενεργειακός Σχεδιασμός Κτηρίων ΙΙ  Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης 4 4
2 391 Ατμοσφαιρική Ρύπανση Επιλογής Κατεύθυνσης 4 4
3 318 Ανεμογεννήτριες – Υδροστρόβιλοι και Υδροηλεκτρικά Έργα Επιλογής Κατεύθυνσης 4 4
4 350 Ειδικά Κεφάλαια Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης Επιλογής Κατεύθυνσης 4 4
5 380  Σχεδιασμός με την χρήση Η/Υ Επιλογής Κατεύθυνσης 4 4
6 371 Μέθοδοι Σχεδιασμού Οχημάτων Επιλογής Κατεύθυνσης 4 4
7 356 Πολιτική Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας Επιλογής Κατεύθυνσης 5 4
8 389 Ανάλυση κινδύνου και Ασφάλεια Μεγάλων Βιομηχανικών Συστημάτων Επιλογής Κατεύθυνσης 4
9 377 Επιχειρησιακή Έρευνα ΙΙ Επιλογής Κατεύθυνσης 4 4
10 376 Τεχνική και Ενεργειακή Νομοθεσία Επιλογής Κατεύθυνσης 3 4
11 393 Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων Επιλογής Κατεύθυνσης 4 4
12 394 Προηγμένη Τεχνολογία Ρομποτικής στη Μηχανολογική Κατασκευή Επιλογής Κατεύθυνσης 4 4
13 387 Περιβαλλοντική Διαχείριση Επιλογής Κατεύθυνσης 4 4
14 395 Διοίκηση Ολικής Ποιότητας Επιλογής Κατεύθυνσης 4 4

 

 

 

 

Κύκλος: Περιβάλλον και χρήση ενέργειας

Α/Α Κωδ. Αριθ.  Μάθημα Κατηγορία Μαθήματος Ώρες Διδ. ECTS
1 327 Ενεργειακός Σχεδιασμός Κτηρίων ΙΙ  Επιλογής Κατεύθυνσης 4 4
2 391 Ατμοσφαιρική Ρύπανση Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης 4 4
3 318 Ανεμογεννήτριες – Υδροστρόβιλοι και Υδροηλεκτρικά Έργα Επιλογής Κατεύθυνσης 4 4
4 350 Ειδικά Κεφάλαια Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης Επιλογής Κατεύθυνσης 4 4
5 380  Σχεδιασμός με την χρήση Η/Υ Επιλογής Κατεύθυνσης 4 4
6 371 Μέθοδοι Σχεδιασμού Οχημάτων Επιλογής Κατεύθυνσης 4 4
7 356 Πολιτική Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας Επιλογής Κατεύθυνσης 5 4
8 389 Ανάλυση κινδύνου και Ασφάλεια Μεγάλων Βιομηχανικών Συστημάτων Επιλογής Κατεύθυνσης 4
9 377 Επιχειρησιακή Έρευνα ΙΙ Επιλογής Κατεύθυνσης 4 4
10 376 Τεχνική και Ενεργειακή Νομοθεσία Επιλογής Κατεύθυνσης 3 4
11 393 Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων Επιλογής Κατεύθυνσης 4 4
12 394 Προηγμένη Τεχνολογία Ρομποτικής στη Μηχανολογική Κατασκευή Επιλογής Κατεύθυνσης 4 4
13 387 Περιβαλλοντική Διαχείριση Επιλογής Κατεύθυνσης 4 4
14 395 Διοίκηση Ολικής Ποιότητας Επιλογής Κατεύθυνσης 4 4

 

 

 

 

β) Κατεύθυνση: Βιομηχανικής Διοίκησης

Κύκλος: Βιομηχανικής Διοίκησης

Α/Α Κωδ. Αριθ.  Μάθημα Κατηγορία Μαθήματος Ώρες Διδ. ECTS
1 327 Ενεργειακός Σχεδιασμός Κτηρίων ΙΙ  Επιλογής Κατεύθυνσης 4 4
2 391 Ατμοσφαιρική Ρύπανση Επιλογής Κατεύθυνσης 4 4
3 318 Ανεμογεννήτριες – Υδροστρόβιλοι και Υδροηλεκτρικά Έργα Επιλογής Κατεύθυνσης 4 4
4 350 Ειδικά Κεφάλαια Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης Επιλογής Κατεύθυνσης 4 4
5 380  Σχεδιασμός με την χρήση Η/Υ Επιλογής Κατεύθυνσης 4 4
6 371 Μέθοδοι Σχεδιασμού Οχημάτων Επιλογής Κατεύθυνσης 4 4
7 356 Πολιτική Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης 5 4
8 389 Ανάλυση κινδύνου και Ασφάλεια Μεγάλων Βιομηχανικών Συστημάτων Επιλογής Κατεύθυνσης 4
9 377 Επιχειρησιακή Έρευνα ΙΙ Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης 4 4
10 376 Τεχνική και Ενεργειακή Νομοθεσία Επιλογής Κατεύθυνσης 3 4
11 393 Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων Επιλογής Κατεύθυνσης 4 4
12 394 Προηγμένη Τεχνολογία Ρομποτικής στη Μηχανολογική Κατασκευή Επιλογής Κατεύθυνσης 4 4
13 387 Περιβαλλοντική Διαχείριση Επιλογής Κατεύθυνσης 4 4
14 395 Διοίκηση Ολικής Ποιότητας Επιλογής Κατεύθυνσης 4 4

 

 

γ) Κατεύθυνση: Κατασκευαστική

Κύκλος: Κατασκευές και Υλικά

Α/Α Κωδ. Αριθ.  Μάθημα Κατηγορία Μαθήματος Ώρες Διδ. ECTS
1 327 Ενεργειακός Σχεδιασμός Κτηρίων ΙΙ  Επιλογής Κατεύθυνσης 4 4
2 391 Ατμοσφαιρική Ρύπανση Επιλογής Κατεύθυνσης 4 4
3 318 Ανεμογεννήτριες – Υδροστρόβιλοι και Υδροηλεκτρικά Έργα Επιλογής Κατεύθυνσης 4 4
4 350 Ειδικά Κεφάλαια Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης Επιλογής Κατεύθυνσης 4 4
5 380  Σχεδιασμός με την χρήση Η/Υ Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης 4 4
6 371 Μέθοδοι Σχεδιασμού Οχημάτων Επιλογής Κατεύθυνσης 4 4
7 356 Πολιτική Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας Επιλογής Κατεύθυνσης 5 4
8 389 Ανάλυση κινδύνου και Ασφάλεια Μεγάλων Βιομηχανικών Συστημάτων Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης 4
9 377 Επιχειρησιακή Έρευνα ΙΙ Επιλογής Κατεύθυνσης 4 4
10 376 Τεχνική και Ενεργειακή Νομοθεσία Επιλογής Κατεύθυνσης 3 4
11 393 Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων Επιλογής Κατεύθυνσης 4 4
12 394 Προηγμένη Τεχνολογία Ρομποτικής στη Μηχανολογική Κατασκευή Επιλογής Κατεύθυνσης 4 4
13 387 Περιβαλλοντική Διαχείριση Επιλογής Κατεύθυνσης 4 4
14 395 Διοίκηση Ολικής Ποιότητας Επιλογής Κατεύθυνσης 4 4