8ο Εξάμηνο

8ο ΕΞΑΜΗΝΟ

α) Κατεύθυνση: Ενεργειακή

Α/Α Κωδ. Αριθ.  Μάθημα Κατηγορία Μαθήματος Ώρες Διδ. ECTS
1 205 Στροβιλομηχανές Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης 5.5
2 255 Διαχείριση Αποθεμάτων Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης 4 4.5
3 249  Μηχανική Ρευστών ΙΙ Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης 4 5.5 
4 224 Στρατηγική Διοίκηση Επιλογής  4 4.5
5 252 Μηχανουργικές Κατεργασίες με Η/Υ για Βιομηχανική Παραγωγή Επιλογής  4 4.5
6 251 Ενεργειακός Σχεδιασμός Κτηρίων Ι Επιλογής Κατεύθυνσης  4 4.5
7 241 Αξιοπιστία και Συντήρηση Τεχνολογικών Συστημάτων Επιλογής  5.5 
8 256 Μη Καταστροφικοί Έλεγχοι Επιλογής  4 4.5
9 257 Σχεδίαση και Ανάλυση Πειραμάτων Επιλογής  4 4.5
10 258 Βιοϊατρική Μηχανική Επιλογής  4.5
11 259 Προηγμένες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Προγραμματισμός Η/Υ στην Μελέτη Μηχανολογικών Κατασκευών Επιλογής  4 4.5
12 210 Τεχνική Φυσικών Διεργασιών Επιλογής  4 4.5
13 260 Θεωρία Λήψης Αποφάσεων Επιλογής  4 4.5

β) Κατεύθυνση: Βιομηχανικής Διοίκησης

Α/Α Κωδ. Αριθ.  Μάθημα Κατηγορία Μαθήματος Ώρες Διδ. ECTS
1 205 Στροβιλομηχανές Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης 5.5
2 255 Διαχείριση Αποθεμάτων Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης 4 4.5
3 249  Μηχανική Ρευστών ΙΙ Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης 4 5.5 
4 224 Στρατηγική Διοίκηση Επιλογής  4 4.5
5 252 Μηχανουργικές Κατεργασίες με Η/Υ για Βιομηχανική Παραγωγή Επιλογής  4 4.5
6 251 Ενεργειακός Σχεδιασμός Κτηρίων Ι Επιλογής  4 4.5
7 241 Αξιοπιστία και Συντήρηση Τεχνολογικών Συστημάτων Επιλογής  5.5 
8 256 Μη Καταστροφικοί Έλεγχοι Επιλογής  4.5
9 257 Σχεδίαση και Ανάλυση Πειραμάτων

Επιλογής Κατεύθυνσης 

4 4.5
10 258 Βιοϊατρική Μηχανική Επιλογής  4.5
11 259 Προηγμένες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Προγραμματισμός Η/Υ στην Μελέτη Μηχανολογικών Κατασκευών Επιλογής  4 4.5
12 210 Τεχνική Φυσικών Διεργασιών Επιλογής  4 4.5
13 260 Θεωρία Λήψης Αποφάσεων Επιλογής  4 4.5

γ) Κατεύθυνση: Κατασκευαστική

Α/Α Κωδ. Αριθ.  Μάθημα Κατηγορία Μαθήματος Ώρες Διδ. ECTS
1 205 Στροβιλομηχανές Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης 5.5
2 255 Διαχείριση Αποθεμάτων Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης 4 4.5
3 249  Μηχανική Ρευστών ΙΙ Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης 4 5.5 
4 224 Στρατηγική Διοίκηση Επιλογής  4 4.5
5 252 Μηχανουργικές Κατεργασίες με Η/Υ για Βιομηχανική Παραγωγή Επιλογής  4 4.5
6 251 Ενεργειακός Σχεδιασμός Κτηρίων Ι Επιλογής   4 4.5
7 241 Αξιοπιστία και Συντήρηση Τεχνολογικών Συστημάτων Επιλογής  4.5 
8 256 Μη Καταστροφικοί Έλεγχοι Επιλογής Κατεύθυνσης 4.5
9 257 Σχεδίαση και Ανάλυση Πειραμάτων Επιλογής  4 4.5
10 258 Βιοϊατρική Μηχανική Επιλογής  4.5
11 259 Προηγμένες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Προγραμματισμός Η/Υ στην Μελέτη Μηχανολογικών Κατασκευών Επιλογής  4 4.5
12 210 Τεχνική Φυσικών Διεργασιών Επιλογής  4 4.5
13 260 Θεωρία Λήψης Αποφάσεων Επιλογής  4 4.5