Νέες διευκρινίσεις για την διεξαγωγή της πρακτικής άσκησης με μεθόδους εξ αποστάσεως (τηλε- εργασία)

Παρακαλούμε διαβάστε το σχετικό έγγραφο σχετικά με τις αλλαγές στην πρακτική άσκηση: