10ο Εξάμηνο

10ο ΕΞΑΜΗΝΟ

α) Κατεύθυνση: Ενεργειακή

Κύκλος: Παραγωγή και Μεταφορά Ενέργειας

Α/Α Κωδ. Αριθ.  Μάθημα Κατηγορία Μαθήματος Ώρες Διδ. ECTS
1 309 Αντλιοστάσια / Σταθμοί Συμπίεσης και τεχνολογίες μεταφοράς μάζας σε κλειστούς χώρους  Επιλογής Κατεύθυνσης 4 4
2 348 Φαινόμενα Καύσης Επιλογής Κατεύθυνσης 4 4
3 381 Υπολογιστική Μηχανική ΙΙ Επιλογής Κατεύθυνσης 4 4
4 382 Δυναμική Περιστρεφόμενων Συστημάτων Επιλογής Κατεύθυνσης 4 4
5 379 Εφαρμογές Υλικών σε Ενεργειακές και Περιβαλλοντικές Τεχνολογίες Επιλογής Κατεύθυνσης 4 4
6 349 Ειδικά Κεφάλαια Παραγωγής Ενέργειας Υποχρεωτικό  Κατεύθυνσης 4 4
7 367 Προσομοίωση και Δυναμική Συστημάτων Επιλογής Κατεύθυνσης 4
8 316 Ηλιακή Τεχνική / Φωτοβολταϊκά Συστήματα Υποχρεωτικό  Κατεύθυνσης 4 4
9 388 Οικονομική Αξιολόγηση Ενεργειακών και Βιομηχανικών Εξωτερικοτήτων Επιλογής Κατεύθυνσης 4 4
10 383 Μεθοδολογίες Εξοικονόμησης Ενέργειεας και Βελτιστοποίησης Βιομηχανικών Συστημάτων  Επιλογής Κατεύθυνσης 4 4
11 390 Εργαστήριο Α.Π.Ε. Επιλογής Κατεύθυνσης 4 4
12 392 Διοίκηση Έργων Επιλογής Κατεύθυνσης 4 4
13 385 Τεχνολογία Αεριοστροβίλων Επιλογής Κατεύθυνσης 4 4
14 396 Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Μηχανολογικών Προϊόντων  Επιλογής Κατεύθυνσης 4 4
15 352 Τεχνοοικονομική Μελέτη Επιλογής Κατεύθυνσης 4 4

 

 

Κύκλος: Περιβάλλον και Χρήση Ενέργειας

Α/Α Κωδ. Αριθ.  Μάθημα Κατηγορία Μαθήματος Ώρες Διδ. ECTS
1 309 Αντλιοστάσια / Σταθμοί Συμπίεσης και τεχνολογίες μεταφοράς μάζας σε κλειστούς χώρους  Επιλογής Κατεύθυνσης 4 4
2 348 Φαινόμενα Καύσης Επιλογής Κατεύθυνσης 4 4
3 381 Υπολογιστική Μηχανική ΙΙ Επιλογής Κατεύθυνσης 4 4
4 382 Δυναμική Περιστρεφόμενων Συστημάτων Επιλογής Κατεύθυνσης 4 4
5 379 Εφαρμογές Υλικών σε Ενεργειακές και Περιβαλλοντικές Τεχνολογίες Επιλογής Κατεύθυνσης 4 4
6 349 Ειδικά Κεφάλαια Παραγωγής Ενέργειας Υποχρεωτικό  Κατεύθυνσης 4 4
7 367 Προσομοίωση και Δυναμική Συστημάτων Επιλογής Κατεύθυνσης 4
8 316 Ηλιακή Τεχνική / Φωτοβολταϊκά Συστήματα Επιλογής Κατεύθυνσης 4
9 388 Οικονομική Αξιολόγηση Ενεργειακών και Βιομηχανικών Εξωτερικοτήτων Επιλογής Κατεύθυνσης 4 4
10 383 Μεθοδολογίες Εξοικονόμησης Ενέργειεας και Βελτιστοποίησης Βιομηχανικών Συστημάτων  Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης 4
11 390 Εργαστήριο Α.Π.Ε. Επιλογής Κατεύθυνσης 4 4
12 392 Διοίκηση Έργων Επιλογής Κατεύθυνσης 4 4
13 385 Τεχνολογία Αεριοστροβίλων Επιλογής Κατεύθυνσης 4 4
14 396 Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Μηχανολογικών Προϊόντων  Επιλογής Κατεύθυνσης 4 4
15 352 Τεχνοοικονομική Μελέτη Επιλογής Κατεύθυνσης 4 4

 

β) Κατεύθυνση: Βιομηχανικής Διοίκησης

Κύκλος: Βιομηχανικής Διοίκησης

Α/Α Κωδ. Αριθ.  Μάθημα Κατηγορία Μαθήματος Ώρες Διδ. ECTS
1 309 Αντλιοστάσια / Σταθμοί Συμπίεσης και τεχνολογίες μεταφοράς μάζας σε κλειστούς χώρους  Επιλογής Κατεύθυνσης 4 4
2 348 Φαινόμενα Καύσης Επιλογής Κατεύθυνσης 4 4
3 381 Υπολογιστική Μηχανική ΙΙ Επιλογής Κατεύθυνσης 4 4
4 382 Δυναμική Περιστρεφόμενων Συστημάτων Επιλογής Κατεύθυνσης 4 4
5 379 Εφαρμογές Υλικών σε Ενεργειακές και Περιβαλλοντικές Τεχνολογίες Επιλογής Κατεύθυνσης 4 4
6 349 Ειδικά Κεφάλαια Παραγωγής Ενέργειας Επιλογής Κατεύθυνσης 4 4
7 367 Προσομοίωση και Δυναμική Συστημάτων Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης 4
8 316 Ηλιακή Τεχνική / Φωτοβολταϊκά Συστήματα Επιλογής Κατεύθυνσης 4 4
9 388 Οικονομική Αξιολόγηση Ενεργειακών και Βιομηχανικών Εξωτερικοτήτων Επιλογής Κατεύθυνσης 4 4
10 383 Μεθοδολογίες Εξοικονόμησης Ενέργειεας και Βελτιστοποίησης Βιομηχανικών Συστημάτων  Επιλογής Κατεύθυνσης 4 4
11 390 Εργαστήριο Α.Π.Ε. Επιλογής Κατεύθυνσης 4 4
12 392 Διοίκηση Έργων Επιλογής Κατεύθυνσης 4 4
13 385 Τεχνολογία Αεριοστροβίλων Επιλογής Κατεύθυνσης 4 4
14 396 Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Μηχανολογικών Προϊόντων  Επιλογής Κατεύθυνσης 4 4
15 352 Τεχνοοικονομική Μελέτη Επιλογής Κατεύθυνσης 4 4

 

 

 

γ) Κατεύθυνση: Κατασκευαστική

Κύκλος: Κατασκευές και Υλικά

Α/Α Κωδ. Αριθ.  Μάθημα Κατηγορία Μαθήματος Ώρες Διδ. ECTS
1 309 Αντλιοστάσια / Σταθμοί Συμπίεσης και τεχνολογίες μεταφοράς μάζας σε κλειστούς χώρους  Επιλογής Κατεύθυνσης 4 4
2 348 Φαινόμενα Καύσης Επιλογής Κατεύθυνσης 4 4
3 381 Υπολογιστική Μηχανική ΙΙ Επιλογής Κατεύθυνσης 4 4
4 382 Δυναμική Περιστρεφόμενων Συστημάτων Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης 4 4
5 379 Εφαρμογές Υλικών σε Ενεργειακές και Περιβαλλοντικές Τεχνολογίες Επιλογής Κατεύθυνσης 4 4
6 349 Ειδικά Κεφάλαια Παραγωγής Ενέργειας Επιλογής Κατεύθυνσης 4 4
7 367 Προσομοίωση και Δυναμική Συστημάτων Επιλογής Κατεύθυνσης 4
8 316 Ηλιακή Τεχνική / Φωτοβολταϊκά Συστήματα Επιλογής Κατεύθυνσης 4 4
9 388 Οικονομική Αξιολόγηση Ενεργειακών και Βιομηχανικών Εξωτερικοτήτων Επιλογής Κατεύθυνσης 4 4
10 383 Μεθοδολογίες Εξοικονόμησης Ενέργειεας και Βελτιστοποίησης Βιομηχανικών Συστημάτων  Επιλογής Κατεύθυνσης 4 4
11 390 Εργαστήριο Α.Π.Ε. Επιλογής Κατεύθυνσης 4 4
12 392 Διοίκηση Έργων Επιλογής Κατεύθυνσης 4 4
13 385 Τεχνολογία Αεριοστροβίλων Επιλογής Κατεύθυνσης 4 4
14 396 Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Μηχανολογικών Προϊόντων  Επιλογής Κατεύθυνσης 4 4
15 352 Τεχνοοικονομική Μελέτη Επιλογής Κατεύθυνσης 4 4